Trávníček

Příjmení Trávníček patří k častým, v současnosti jej u nás nosí 4 488 osob. Možných motivací příjmení Trávníček je několik – buď je odvozeno z apelativa trávník (přeneseně šlo asi o pojmenování toho, kdo si na takovém místě postavil domek); nebo pochází z místního jména (v ČR máme několik takových obcí, např. Travná, Trávníček, Trávník, Travčice aj.); nářečně je trávníček i označením pro ptáka lindušku.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 199; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 154; V. Mates, Jména tajemství zbavená 3, Praha 2003, s. 309–9; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 164, 193, 199

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio