Tomáš Halík: První světová válka byla sebevraždou Evropy

25. červen 2014

Umíme dnes dobře posoudit její následky? Moc se neví ani o tom, že poznamenala i české kněze a jejich kázání.

První světová válka byla jedna z nejtragičtějších událostí Evropy. Dokonce ji učitel českých filozofů Jan Patočka označil za ohromný otřes a kolektivní sebevraždu Evropy. S názorem se ztotožňuje i prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.

V sobotu 28. června to bude totiž už 100 let od sarajevského atentátu na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii.

Tato válka poznamenala český venkov víc, než by se zdálo. Do té doby tam probíhal život jako v románu Boženy Němcové.

Český venkov se změnil k nepoznání

„Lidé žili v optimismu, podle kterého vědeckotechnický pokrok povede k lepším zítřkům. To však rázně přerušila válečná tragédie nesrovnatelná s II. světovou válkou.“

Dodnes také téměř v každé vesnici najdeme seznamy jmen lidí, kteří se z války nevrátili. „Svět na to nebyl připraven. Tento otřes vedl i ke změnám teologického myšlení.“

S hrnkem teplého čaje na frontě 1. světové války

Řada kněží si podle Tomáše Halíka najednou uvědomila, že tváří v tvář lidem, kteří se vrátili z války, nemůže hovořit o dobrém Pánu Bohu. Začali tak vytvářet úplně novou teologii poznamenanou existencionalismem.

Co by bylo kdyby?

Podle Tomáše Halíka se nemáme nespravedlivě dívat ani na zničené Rakousko-Uhersko. Bylo to dobře fungující soustátí, které se skvěle chovalo i k řadě menšin. Jako příklad uvedl bosenské muslimy a židy v Haliči.

I náš národ se dobře rozvíjel. To jak po stránce hospodářské, tak kulturní. Úplně se prý zapomnělo na to, že největším sponzorem stavby nového Národního divadla byl rakouský císař Josef.

Toto soustátí se navíc prý pomalu demokratizovalo. „Zavražděný následník měl ve stole připravený návrh nové ústavy, podle které by Rakousko-Uhersko mělo být federací 15 zemí.“

„Kdyby se povedla tato reforma, tak tady nikdy neměl šanci fašismus ani komunismus. I to byly plody první světové války,“ dodává.

Jak Tomáš Halík hodnotí postoj církve k deportacím židů nacisty? Proč nacisté nanáviděli katolíky? A jak se dívá na vracení církevního majetku? Poslechněte si v iRadiu.

autoři: lup , Tomáš Halík , zis
Spustit audio