Tomáš Halík: "Musíme nejprve ukázat, co církev společnosti dává"

20. listopad 2013

Hostem ve studiu byl Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Zajímalo nás mj., jaké pocity v něm vyvolává datum 17. listopad 1989. Hovořili jsme také o myšlence Desetiletí duchovní obnovy národa.

Desetiletí duchovní obnovy národa
V neděli jsme si připomněli výročí 17. listopadu a nás zajímalo, jaké vzpomínky a pocity toto datum v Tomáši Halíkovi vyvolává. „Já jsem počátkem 80. let přišel s iniciativou Desetiletí duchovní obnovy národa. Pracoval jsem na ní potom se svými blízkými spolupracovníky. Tušili jsme, že jsou ve vzduchu nějaké změny. V Rusku začínala perestrojka a my nevěděli, že ten vývoj bude tak rychlý a radikální. Nechtěli jsme ale, aby u nás došlo jen k nějaké perestrojce, tj. změně ekonomických a politických struktur. Byli jsme si vědomi toho, že má-li u nás demokracie obstát, potřebuje určitou morální biosféru a očištění celkového mravního klimatu společnosti.“

Na co je třeba klást důraz
Jak Tomáš Halík dnes hodnotí myšlenku Desetiletí duchovní obnovy národa? „Chtěli jsme každý rok zaměřit na pozitivní výklad jednoho přikázání a otevírat iniciativy, které by sloužily k prohloubení jednotlivých dimenzí života církve i společnosti: právní vědomí, rodinný život, kultura, atd. Projekt začal slibně a my chtěli ukázat, že tady jsme proto, abychom nesloužili jen zájmům věřících lidí, ale celé společnosti. Až jednou bude otázka o tom, jak by měla být církev zabezpečena, tak my nejprve musíme ukázat, co té společnosti dává. Pak teprve se můžeme bavit o nějakém ekonomicko-právním zajištění. Kladl jsem na tyto věci vždy velký důraz.“

V letech 1966-71 vystudoval sociologii a filosofii na FF UK (žák prof. Patočky), titul PhDr. získal 1972; na podzim 1968 absolvoval trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of Wales v Bangoru ve Velké Britanii. V roce 1984 atestoval z klinické psychologie. Teologii studoval tajně v Praze (žák J. Zvěřiny) a po roce 1989 postgraduálně (se zaměřením na religionistiku) na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, kde v r. 1992 získal akademickou hodnost Th.Lic. (nostrifikováno MŠMT ČR "dr. v oboru teologie"). Na podzim 1992 se habilitoval pro obor sociologie na FSV UK v Praze a pro obor praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (Dr. hab. v oboru teologie). V roce 1997 byl jmenován profesorem UK pro obor sociologie.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Tomáš Halík
Spustit audio