Sümler

22. červen 2016

Paní Sümlerová je jediná v republice. Německý onomastik Hans Bahlow vykládá příjmení Süme jako dolnoněmeckou (tj. severoněmeckou) variantu příjmení Seume. Obě formy Seume i Süme a také příjmení Sümler (s příponou -ler) označují někoho, kdo je „pomalý“, „liknavý“, „opožděný“. Podle formy příjmení lze soudit, že předkové paní Sümlerové asi pocházeli ze severního Německa.

Použitá literatura:
H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon, München 1967, s. 498 (Süme)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio