Štyler

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Příjmení Štyler je počeštěnou variantou německého příjmení Stiller. Vzniklo ze středohornoněmeckého přídavného jména stille, které mělo významy „tichý“, „mlčenlivý“ a „milý“. Příjmení tedy patří do kategorie pojmenování podle vlastností. Další možný výklad by byl podle Josefa Beneše z rodného jména Stilfried nebo z místního jména Still v Horním Bavorsku a Dolním Alsasku. V současnosti nosí příjmení ve formě Štyler 57 osob.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 175; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 343