Srdeční arytmie

7. červenec 2020

Host: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti a přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Moderuje Václav Žmolík.

Spustit audio