Škrdlant

Příjmení Škrdlant dnes nosí 183 obyvatel. Podle Josefa Beneše je zkomoleninou vzniklou z německého příjmení Skarlandt, které má svůj původ ve složeném osobním jméně, jehož základ skir znamená „skvít se“. Antonín Kotík a Dobrava Moldanová se naproti tomu domnívají, že příjmení Škrdlant vzniklo z apelativa škrdla, tj. „lakomec“, nebo ze slovesa škrdlit. Máte i příjmení Škrdla.

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Liberec 1998, s. 160; D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2004, s. 184; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 119

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu