Sám a na ulici

4. říjen 2008

Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří jsou dnešní společností naprosto ponecháni sami sobě a mají jen mizivé vyhlídky na lepší budoucnost. Iniciátorem a hlavním protagonistou této ojedinělé snahy pomoci mladým lidem na cestě z pražského podsvětí je výtvarník a streetworker László Sümegh. Projekt Šance letos ocenil také Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

"Snažil jsem se mít rodinu, ale nepodařilo se. Všem mým partnerkám vadila moje práce a to, komu pomáhám. Chtěly, abych seděl v ateliéru a držel se umění. A také když slíbím, že přijdu v deset večer, nelze na mě čekat s teplou večeří. Protože moje práce je o tom, že si na každého najdu čas," říká o svém soukromí László Sümegh, výtvarník a zakladatel občanského sdružení "Projekt Šance", které pomáhá komerčně a sexuálně zneužívaným dětem a mladým lidem.

autor: Lenka Svobodová
Spustit audio