Říkali jim, že to není natrvalo. Osudy žen, které donutili ke sterilizaci. Naposledy ještě v roce 2007

2. duben 2017

Dokument upozorňuje na jeden náš nedořešený problém: odškodnění žen, které byly přinuceny ke sterilizaci. Ženy, kterým bylo z nejrůznějších důvodů odňato to nejcennější – mateřství – připravily pod vedením zkušených lektorek divadelní představení a odhalily v něm své životní příběhy.

Neví se přesně, kolik žen u nás bylo přinuceno ke sterilizaci. Někdy šlo patrně o celé městské čtvrti. Poslední známý případ je z roku 2007. Zejména před rokem 1989 byly ženy sterilizovány pod tlakem sociálních pracovnic. Ty jim nabízely peníze. Nebo je strašily, že jejich děti budou mít problémy ve škole.

Někdy dokonce tvrdily, že sterilizace není natrvalo, že po čase budou moci zase otěhotnět. Poskytování dávky sociální péče (jednorázového příspěvku ženám po sterilizaci) bylo pak upraveno metodickým pokynem MPSV z roku 1973, po roce 1988 vyhláškou MZSV:

Případy „promlčeny“

V dochované zdravotnické dokumentaci některých sterilizovaných žen se v kolonce „odůvodnění žádosti“ můžeme dočíst: „sociální indikace – Romo“. Druhá varianta byl komplikovaný porod, kdy byl indikován císařský řez. Ve stresové situaci byly ženy konfrontovány s kusem papíru, na němž bylo něco napsáno. A někdy ani to ne.

Vynucené sterilizace řešil i ombudsman. Podal několik desítek trestních oznámení, ale policie všechny odložila. K žádnému pochybení prý nedošlo. Dnes jsou z právního hlediska tyto případy promlčené. Cílem žen je dosáhnout přijetí nového odškodňovacího zákona, který jim přizná plošně odškodnění.

Příběhy, které (ne)začaly

Divadelní představení Příběhy, které (ne)začaly, jehož cílem bylo na problém upozornit co nejširší veřejnost, se konalo 9. června 2016 v Kulturním centru Cooltour v Ostravě. Dokument zachycuje vznik právě tohoto představení.


Prostě do mě tak dlouho hučeli, až jsem se nechala přesvědčit. Pak jsem toho hořce litovala, ale už bylo pozdě. Od té doby už nic nebylo jako dřív, už jsem se nikdy necítila jako žena. účastnice akce Ligy lidských práv

Účinkují: koučky a divadelní lektorky Petra Drahanská a Simona Trávníčková, právnička z Lidy lidských práv Kateřina Červená, Nataša Botošová, Soňa Karolová, Olga Jonášová, Elena Gorolová, Táňa Červená a autorka a režisérka Jitka Škápíková
Dramaturgická spolupráce: Britt Jensen
Dramaturgie: Daniel Moravec
Zvuk a střih: Karolína Škápíková
Hudba: Jan Neruda
Natočeno v červnu 2016.

Z představení Příběhy, které (ne)začaly
autor: Jitka Škápíková
Spustit audio