Proč ostřelovači převažují nad odstřelovači?

18. červenec 2014

Taky si myslíte, že ostřelovač má na práci něco jiného než odstřelovač?

Otázka:
Má se odlišovat „ostřelovač“ a „odstřelovač“? Myslím, že ano, význam každého by měl být trochu jiný.

S pozdravem Rudolf Procházka


Odpověď:
Jak uvádí příručka jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR nazvaná Na co se nás často ptáte, ostřelovač by měl být ten, kdo někoho nebo něco ostřeluje: střílí z dálky, ohrožuje cíl palbou; zásah sice nelze vyloučit, ale nemusí se ani předpokládat.

Zato odstřelovač své cíle střelbou likviduje, zpravidla jedním, přesně zacíleným výstřelem. Odstřelovač zabíjí člověka, odstraňuje dům nebo skálu. Cílená, přesná střelba také odpovídá výcviku a vybavení sniperů. Tyto významy zmíněná příručka odvozuje od výkladu sloves ostřelovat a odstřelovat v našich slovnících spisovného jazyka.

Pouze Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) ze 60. let uvádí heslo odstřelovač, a to jako vojenský termín: střelec (z pušky) určený k odstřelování významných nepřátelských cílů.

Při přípravě SSJČ byly všechny termíny rozsáhle a pečlivě konzultovány se specialisty příslušných oborů – termíny vojenské nevyjímaje. Je pravděpodobné, že někdo z autorů Vojenského terminologického slovníku byl také konzultantem, který stvrdil věcnou správnost výkladu ve slovníku.

Jak se z odstřelovače stane ostřelovač?

Žádný z výkladových slovníků češtiny neuvádí heslo ostřelovač. Je však zjištěno, že v tisku z 90. let ostřelovači nad odstřelovači převažují.

Lze pro to shledat řadu vysvětlení: Jednak jsou normativní příručky na návod skoupé. Jednak je tu výslovnost, a to i výslovnost profesionálů (pracovníků bezpečnostních složek, moderátorů ap.), která nebývá v odlišení obou substantiv zřetelná – a kdo od nich slyší ostřelovač, také to tak napíše. Zatřetí: neuspěje-li sniper napoprvé, stane se z přesného odstřelovače pouhým ostřelovačem, takže pozorovatel, který není povinen ovládat vojenskou terminologii, jej tak označí – a právo na to má.

Tím nechceme ospravedlnit matení uznaného vojenského termínu, který snipera pojmenovává podle úkolu, jejž má splnit, bez ohledu na to, jak toto plnění může někdy vypadat. Matení termínu i my pokládáme za nevhodné a nepoučené; nemůžeme však nevidět situaci v jazyku.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.