Přepis pořadu Jak to vidí - 30.9. (občanské sdružení Náruč a Modrý domeček)

30. září 2009

Český rozhlas 2 - Praha pomalu končí s představováním nenahraditelné práce charitativních organizací a sdružení. Od pondělí 5. října se vracíme k pravidelným hostům pořadu Jak to vidí, kteří nám nabízejí svůj nevšední pohled na okolní svět. Ve středu byla hostem pořadu "Jak to vidí lidé dobré vůle" ředitelka občanské společnosti v Praze - Řevnicích Zuzana DUDÁKOVÁ. Dozvěděli jsme se podrobnosti o občanském sdružení pro děti a dospělé se zvláštními potřebami Náruč, která provozuje i Modrý domeček. (Od 1. září 2008 zveřejňujeme /až po 24 hodinách, u pátečního pořadu až v pondělí/ needitované přepisy půlhodinových talkshow našich hostů. Tento pořad zde také najdete ve zvukové podobě.)

Přepis pořadu Jak to vidí lidé dobré vůle a občanské sdružení Náruč, které provozuje Modrý domeček, a to se Zuzanou DUDÁKOVOU.

Logo

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Přeji vám dobrý den, dobrou náladu. Také jste se probudili s tou podzimní? Ano, podíváte se z okna a říkáte si, ano, poprchává, je zataženo, to bude ale takový prazvláštní den. No, musíme si na to zvykat, ale podzim je přeci nádherný. Podle meteorologů to počasí se zase vylepší, ono to chce trochu svlažit ty naše zahrady a pole a políčka, takže určitě zase bude krásné podzimní počasí a prý se ještě vrátí babí léto, tak doufejme, že to bude ještě jak se říká na ty krátké kalhoty. Dnes ale na dlouhé a na dlouhé vysílání a doufám dobré vysílání. Právě startuje Host do domu, provází vás Pavel Kudrna, respektive bude vás provázet, a to až do 12 hodiny. Tedy to říkám těm, kteří nás poslouchají v premiéře, pokud už v repríze posloucháte, tak to bude jenom půlhodinka pořadu Jak to vidí, do které zveme zajímavé osobnosti. Řekněme známé osobnosti, ale i docela neznámé, kteří dělají zajímavou práci. A my v měsíci září a v kousíčku říjnu zveme osobnosti a troufnu si to říct naplno, kteří se starají o druhé, kteří dbají na to, aby nám všem bylo dobře a řekněme i těm, kteří nemají, jak se říká, na růžích ustlánu a z různých důvodů. A tak mi dovolte, abych dnes do našeho vysílání do pořadu Jak to vidí pozval Zuzanu Dudákovou z Modrého domečku. Dobrý den.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Dobrý den.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
No, já když řeknu Modrý domeček, tak někdo řekne, to rýmuje, nebo co je Modrý domeček plný koleček. Ono je to trochu jinak, je plný lidiček, abych tedy použil už té "básnické" metafory. Modrý domeček patří pod občanské sdružení pro děti a dospělé se zvláštními potřebami a řeknu, že Modrý domeček je v Řevnicích, což je na Praze-západ a domeček je opravdu modrý, a v něm si můžete dát kávu, v něm si můžete posedět, pohovět a obsluhují vás, no, řeknu ti, kteří neměli v životě úplně štěstí na zdraví. Říkám to asi tak...

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Říkáte to úplně přesně. V našem domečku obsluhují, ale také připravují sortiment lidi, který mají tzv. zdravotní znevýhodnění. Naši klienti, naši zaměstnanci jsou lidé s mentálním postižením a lidé s chronickým duševním onemocněním. Nepracují jenom v kavárně, ale pracují i v ostatních službách ve velmi důležité a potřebné službě, což je žehlírna prádla.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
To, myslím, že ocení asi každý, kdo ví, co to znamená, tedy já to nevím, já to znám z vyprávění, protože to je prý největší dřina doma vždycky, když já si odpočívám a dívám na televizi, tak...

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Ne určitě, my žehlíme na profesionálním systému, žehlíme ručně a žehlíme prádlo vlastně obyvatel regionu. Ráno si k nám přivezou koš s prádlem, většinou košile byznysmenů a večer si odvezou ramínka s voňavým prádlem.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
No, přiznejme si, že to žehlení není vůbec to podstatné. Podstatné je to, že je práce a že je práce pro toho, kdo ji velmi těžko shání, anebo by ji vlastně se svým handicapem vůbec nesehnal. Tak pojďme od začátku. Komu Modrý domeček patří?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Modrý domeček patří městu Řevnice, my jsme pouze v nájmu v tomhle domečku a vlastně Modrý domeček nazýváme jako sociální firma. Ono sociální firma v našich českých poměrech ještě není ustavený název, ale my se hlásíme k sociálnímu podnikání v sociální ekonomice. Jsme stále ještě chráněnou dílnou, ale v současné době jsme v takovém procesu transformace vlastně na sociální podnik, který má určitý charakteristiky. Jednou z nich je právě to, že zaměstnává lidi znevýhodněných na trhu práce. Mohou to být lidi jak zdravotně znevýhodněný, tak lidi, který jsou sociálně znevýhodnění. A ten Modrý domeček vlastně vznikl jako pokračující projekt denního stacionáře Náruč v Dobřichovicích, který je vlastně pro děti a dospívající mladé s kombinovaným postižením. My jsme hledali vlastně návazný projekt, abychom mohli děti, které dospívají, smysluplně uplatnit v životě, abychom i zúročili to, co naši skvělí asistenti je vlastně naučili. To znamená základní pracovní dovednosti, umět komunikovat s okolím, nebát se začlenit se do společnosti a proto vznikl Modrý domeček, proto, abychom ty lidi zaměstnali, abychom jim dali práci, ale abychom dali také určitou společenskou prestiž, abychom je snažili se dostat do společnosti, abychom ukázali veřejnosti, komunitě v Řevnicích, že je to normální pracovat. Je to normální, když pracují lidé s handicapem.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Já musím říct, že do Modrého domečku rád chodím, že tam si sedneme. On je život tam malinko jiný než v běžné restauraci. Je takový, řekněme, pomalu tekoucí ten čas, který se tam lehce přibrzdí a s tím tam i člověk musí jít. Kolik těch klientů vlastně v tom Modrém domečku a vůbec v té komunitě je zaměstnáno?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
No, já jsem si musela vzít na pomoc svoji úžasnou finanční manažerku, která všechno tohle registruje a vlastně dozvěděla jsem se tedy, že my máme 30 zaměstnanců, a z toho 15 lidí má zdravotní znevýhodnění, což je opravdu polovina a ještě plus vlastně máme ještě jednu službu, a to je sociální služba, jmenuje se sociální rehabilitace a vlastně v té my umožňujeme studentům třeba praktických škol, aby se u nás připravili na povolání. Jsou to lidé, kteří se učí základní, opravdu velmi základní praktické dovednosti třeba v kuchyni nebo v úklidu, ale u nás mají v rámci praxe možnost si to ověřit už i v provozu. To znamená, směrem k zákazníkům, směrem k lidem, kteří jejich službu budou někdy v budoucnu využívat.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
A to jsou také ti, kteří mají nějaké postižení?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Ano, to jsou všechno lidé, kteří mají zdravotní znevýhodnění.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Kdo se o ně stará, nebo je jasné, a to je vidět, když se tam člověk přijde podívat, že nejsou úplně, řekněme, bez dozoru, že tam vždy je někdo, kdo inkasuje peníze, kdo řeší drobné problémy. Kolik je těchto, řekněme, asistentů?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Určitě. Ti lidé tam samozřejmě nemůžou zůstat sami, neboť k nám přicházejí většinou bez úplně jakéhokoli vzdělávání odborného nebo třeba pracovali před tím v práci, která vůbec s kavárnou nemá nic společného. To znamená, že se musí všechno naučit, úplně od základů. My máme takový trošku systém McDoland´s. Začínají opravdu s úklidem a končí jako baristi za barem.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Takhle jste to vzali. Čili tu hvězdičku na klopě si musí zasloužit.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Opravdu je to i tak, protože vlastně naši klienti mají v tom svém zdravotním znevýhodnění jednu velkou nevýhodu, a to, že jsou častěji třeba nemocní, to znamená, my musíme mít zastupitelný personál. Lidi musí umět v podstatě všechno, ale samozřejmě jsme velice rádi, když některý z nich, a to je jich většina, jsou velmi šikovní, a dovedou tu svoji kvalifikaci vlastně vybrousit do téměř profesionálního výkonu, a to jsou třeba někteří naši zaměstnanci, kteří opravdu pracují za barem a umí udělat naprosto profesionální kávu.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Samozřejmě jedna věc je nápad, druhá věc je najít někoho, kdo má chuť do takové práce. Ale my víme, že hodně důležité jsou peníze. Město vás patrně nedře z kůže předpokládám?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Město nás nedře z kůže, a to proto, že my jsme vlastně díky evropským penězům, díky strukturálním fondům opravili velice rozsáhle dům na náměstí. Tento dům máme v pronájmu od města za symbolickou korunu na 20 let, ale ta hodnota toho domu je samozřejmě teď mnohem větší. To byl investiční projekt, který jsme vlastně dokončili v roce 2007 a i v tom roce jsme ten domeček otevřeli. No, a potom to další působení už je samozřejmě velice obtížné, jak najít ty finanční zdroje, protože každému, kdo je u nás, musí být jasné, že byť Modrý domeček, já doufám a pevně v to věřím, poskytuje velmi profesionální služby, nemůže být nikdy výdělečnou, plně výdělečný. To znamená, že potřebujeme dotace, potřebujeme získat finanční prostředky k tomu, abychom zaplatili profesionální pracovní terapeuty, z nichž někteří jsou sociální pracovníci, někteří jsou lidé, kteří mají zkušenosti s podporovaným zaměstnáním. Máme psychoterapeuty v kolektivu, máme lidi, který mají vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání v oblasti sociální práce nebo pomáhajících profesí. To znamená, že ty zdroje sehnat je opravdu velmi obtížné. Jsme financováni jednak z dotací z ministerstva práce a sociálních věcí. Ty jsou bohužel ale menší a menší. Musíme se snažit získávat granty z nadací a z nadačních fondů, máme velmi dobré zkušenosti s některými nadačními fondy, které nás opětovně podporují, ale máme také velice vzácnou skupinu dárců, kteří s námi jsou už celých 10 let, co občanské sdružení bude existovat. No, ale hlavně se musíme snažit sami.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Nemáte strach, ta finanční krize, jako ať si to přiznáme nebo ne, se dotkne a dotýká, očekáváme hlavně v příštím roce díky opatření ke snížení toho schodku rozpočtu a tak dále, že těch peněz nebude hodně a nemáte strach, že ubyde těch dárců?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
No to samozřejmě strach máme. Máme strach o to, že nejen ubyde dárců, ale že i právě ty státní dotace budou samozřejmě mnohem menší. O to víc se musíme snažit v tom podnikání. A vlastně hledáme celou dobu možnosti, jak kavárnu rozšířit, jak zpestřit...

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Jak myslíte rozšířit, ten prostor není nafukovací?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Určitě ne, určitě ne ve smyslu prostoru, ale uvažujeme o samozřejmě, neustále rozšiřujeme sortiment, zlepšujeme sortiment a hlavně pořádáme akce pro veřejnost.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
My se k nim dostaneme. Já bych ty akce nechal samostatně, protože já na vašich stránkách, stačí si dát do libovolného hledače Modrý domeček a vypadne vám jenom jeden v republice. Mimochodem proč ten název kvůli té barvě nebo jak to je?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Ten domeček, to je naprosto takový rébus, protože my, když jsme vlastně s kolegyní s doktorkou Vlaďkou Hejmovou, kdy jsme tento projekt spolu vymyslely, snažily se najít název, tak v té době ten dům byl opravdu v dezolátním stavu a jediné, co na něm bylo jakžtakž dominantní, byly modré rámy oken. A my jsme mu prostě pracovně říkali Modrý domeček, byť on opravdu není vůbec modrý, a tak mu to prostě zůstalo.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Takže jaká je ta fasáda, já si teď nevybavuji?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Ta fasáda je béžová, ale okna jsou modrá a dveře jsou modré.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
A schodiště tam.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
A schodiště je, no, to není modré, to je takové kovové, ale jinak opravdu jsou to pouze rámy oken a ty dveře, ale prostě už se to tak jako ustálilo a všichni mu říkají Modrý domeček.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Mluvili jsme o tom, že jsou společnosti, jsou jednotlivci, kteří pomáhají. Právě ta Praha-západ, Řevnice a okolí jsou známé tím, že tam je řada osobností Martina Navrátilová, teniska přímo v Řevnicích, vy jste mluvila o paní Hejmové. Předpokládám, že to je manželka Ondřeje Hejmy...

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Ano.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Slavného dnes porotce. Pomáhají právě tato jména?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
No, určitě nám pomáhají, určitě hlavně Ondřej je prostě pro nás velkou oporou a velmi často a doufám, že dobrovolně moderuje naše setkání s veřejností, moderuje naše maškarní plesy, které jsou, doufám, už vyhlášené, ale je vždycky patronem tehdy, kdy je potřeba tu veřejnost opravdu přitáhnout a sdělit jí nějaké naše poslání a nějaké vize. Ale není to jenom Ondřej. Samozřejmě v tomto regionu žije spousta lidí, kteří jsou podnikatelé, ale kteří nezapomínají také na to, že ostatní, nebo jsou tady skupiny lidí, kteří potřebují pomoc. Ale někteří podnikatelé jsou větší, ale my si ceníme v podstatě všech, který nás nejenom finančně podporují, ale kteří přispějí radou, kteří nám třeba za menší úhradu poskytnout službu. A hlavně ceníme si nejvíce těch, kteří nás dlouhodobě podporují, pravidelně, třeba měsíčně tím, že posílají 500 korun, tím, že posílají tisícikorunu po celých 10 let. To jsou pro nás ti úplně nejdůležitější a vlastně nejvzácnější dárci.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Český rozhlas 2 Praha, posloucháte pořad Jak to vidí. Dnes i povídáme o Modrém domečku, které patří pod občanské sdružení pro děti a dospělé se zvláštními potřebami. Najdete ho v Praze-západ v Řevnicích, přímo na náměstí a tam může přijít každý, protože se vlastně jedná o, řekněme, pracoviště pro osoby se zvýšeními potřebami pro asistenci, pro dozor a můžete si dát kávu, můžete si dát občerstvení a vlastně vy jste mluvila o těch dárcích, ale vlastně už tím, že se stanou zákazníkem, de facto, přispívám na práci těchto lidí.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Přesně tak, my se snažíme, pokud je příležitost, vždy dát najevo to, že si vážíme všech zákazníků, protože to není jenom to, že jsi jdu dát dort a že jsi jdu dát kávu, ale vlastně tím, že si ho dám u nás, tak už tím, že u nás sedí, přispěje k tomu, že ti lidé mají práci, mohou si vydělat nějakou korunu, ale mají také možnost právě se s tou běžnou společností setkávat. Oni spolu mluví, vznikají tam i v kavárně docela příjemné takové pracovně-zákaznické vztahy, lidé se už znají jménem a třeba chtějí už tu kávu jenom od našeho Míši.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Od Míši. Tak o Míšovi si řekneme po písničce. Karel Černoch Ona se brání. Potom opět pořad Jak to vidí dnes se Zuzanou Dudákovou z Modrého domečku.
Občanské sdružení pro děti a dospělé se zvláštními potřebami vytvořilo pracovní příležitosti v Modrém domečku v Řevnicích. Do Modrého domečku můžete zajít, protože se jedná o kavárnu, o takovou malou restauraci, cukrárnu, no a řekněme o takové místo, kde se dá posedět a kde vás budou obsluhovat právě osoby se zvláštními potřebami a my si povídáme se Zuzanou Dudákovou. Já jsem vlastně neřekl vaši funkci, váš vztah k celé té akci.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Já jsem ředitelka.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Ředitelka, já jsem věděl, že jsem sáhnul do nejvyšších vod, ale teď jsem si nebyl jistý, protože vás tam je víc. Kolik lidí, vy jste říkala těch 30, že tam pracuje, kolik lidí se stará o tom jsme také mluvili. Ale přeci jenom celá ta záležitost vyžaduje mnohem větší spolupráci. Jeho hodně potřeba neustále někde jednat, někde zařizovat, chodit na město pro různá povolení?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Chodit na město pro různá povolení ani ne, ale musím říct, že město je naším partnerem, to znamená, že nám opravdu vychází vstříc, zvlášť třeba v propagaci našich akcí. Vychází nám vstříc s úředními listinami, který nám přednostně potvrzuje. Podporujeme jeden druhého v různých projektech a v grantech, kdy jsme si garantem určité kvality třeba nějakého projektu. Ale samozřejmě, co se týče jednání a shánění, tak je to v oblasti především finanční. To znamená, že toto období zrovna, kdy tady spolu sedíme, je opravdu pro nás velmi hektické, protože píšeme státní grant, pokoušíme se o nějaké další dva granty, do toho vlastně plánujeme celý příští rok akcí pro veřejnost, takže je ta doba opravdu taková velmi hektická.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Těch akcí tam připravujete v průběhu roku opravdu hodně a my na některé pozveme. Ale mě zajímá, když tam přijde někdo nový z těch, řekněme, klientů nebo těch vašich zaměstnanců, tak jak se vlastně k té práci postaví, protože, řekněme, může mít duševní problémy, může mít zdravotní problémy, tak jak to prožívá?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Určitě. On ten systém je nastavený vlastně tak, že každý nový klient nebo zájemce o práci vlastně prochází takovým přijímacím řízením, kdy vlastně jeho příjmový terapeut, kolegyně, která je zároveň i psychoterapeutka, jedná s ním a třeba s jeho rodinou, pokud ta rodina chce u toho jednání být. A vlastně snažíme se zjistit, jak je ten klient motivován, jaká práce by se mu líbila, jestli má za sebou nějakou pracovní zkušenost, nějaké vzdělávání, byť třeba ve speciální škole, nebo co by ho v podstatě bavilo. A potom na základě takového základního pohovoru je s ním vlastně sestaven takový úplně základní pracovní plán, plán sociální rehabilitace. Záleží na tom, do které služby se ten klient hlásí a vlastně tam začne pracovat na úplně jednoduchých činnostech tak, jak jsem o tom mluvila před tím, to znamená jsou to většinou úklidové činnosti, pomocné práce v kuchyni, nebo je to pomocná práce číšníka. A vlastně ten pracovní terapeut, který ho má na starosti, ho svým způsobem hodnotí, komunikuje s ním, konzultuje s ním jakékoli třeba nové kroky, ale také se ho ptá, jak se v práci cítí, jestli je unavený, jestli není unavený, jestli by chtěl něco zlepšit, jestli sám má určitou třeba schopnost jako sebereflexi, jestli se umí sám ohodnotit, jestli to udělal dobře nebo neudělal dobře. Takže ty postupy jsou dané, jsou dané určitou jako metodikou práce, kterou vlastně používáme při práci s klienti a se zaměstnanci v chráněné dílně.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Vy tam máte také přímo v té kavárně, je tam připojení na internet, viděl jsem, že právě ti vaši chovanci, že tam, nebo jak bych to řekl, klienti, zaměstnanci.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
My jim říkáme zaměstnanci, jsou to naši zaměstnanci.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Že chodí na internet, čili vlastně, že i v tom jsou vyučováni, aby se dovedli orientovat.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Určitě, určitě. Ono je to vlastně součástí právě té sociální rehabilitace, služby sociální prevence, kterou my zaměřujeme především na to normální, úplně normální fungování v současném životě, to znamená, aby naši klienti nebo zaměstnanci byli schopni dojet do práce běžným dopravním prostředkem, používali mobilní telefon, uměli použít bankomat, uměli vlastně si vytelefonovat svoji potřebu, když onemocní, aby se uměli omluvit v práci, ale aby si přesně na internetu mohli jednak najít kamarády, ale mohli také třeba na internetu hledat důležité informace.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Ono, když člověk ví o tom, kam jde, v podstatě by měl vědět, do jakého zařízení přichází, protože přece jenom i ten přístup od těch zákazníků musí být jiný. Ono ne vždy dostane to, co si objedná okamžitě, protože ten váš zaměstnanec se zapovídá, přišel kamarád. Já jsem kolikrát byl svědkem, že přijde třeba někdo se psem, který se učí na ty vodící služby, a tak se pomazlí, pak přijde se zeptat, jestli si člověk objedná. Čili nemáte třeba s tímhle problémy, když to někdo neví, nestane se, že vznikne nějaký konflikt?

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
No, musím říct, že za celou dobu té dvouleté existence se nám to stalo asi jenom jednou nebo dvakrát. Víte co, tohle je velice citlivé téma, které řešíme nejenom u nás, ale které řeší spoustu kolegů právě v chráněných kavárnách, kterých už je, zaplať Pán Bůh, mnohem víc, hlavně teda v Praze nebo ale i ve větších městech jiných, a to je právě otázka, jestli dát veřejnosti najevo, že jsou v místě, které je chráněné určitým způsobem, že jsou lidi, který tam pracují, který můžou mít určitý handicap. A řešíme to s kolegy opakovaně a máme na to neustále rozdílné názory. My jsme, když jsme domeček otevírali, tak jsme si s Vlaďkou říkali, že my nechceme, aby to lidi věděli. My chceme, aby to byla krásná, voňavá, čistá kavárna, kde bude stoprocentní servis a kde bude opravdu příjemno a nebude za váma každou minutu stát číšník, jestli si ještě něco dáte. A že tam lidi můžou sedět libovolnou dobu, číst si noviny, děti si psát úkoly, probíhat tam pracovní schůzka a podobně. Ale musím říct, že v průběhu těch dvou let jsme dospěli k tomu, a bylo to spíše na přání našich zaměstnanců chráněných a pracovních asistentů, že už to mám dáno najevo. To znamená, že na první straně jídelního lístku jasně deklaruje, kdo jsme. Jsme chráněná dílna, jsme chráněný pracoviště, děkujeme za trpělivost, ale velice vážíme, že jste k nám cest našli.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Ono to vyvolává někdy velmi úsměvné chvíle. Já se přiznám, že tyhle já vyhledávám, protože tam byli tři zaměstnanci v jeden okamžik a oni měli chuť do práce, obrovskou chuť do práce, takže přišel jeden: Co si dáte? My jsme si objednali. Během půl minuty přišel druhý, jestli si objednáme a během další půlminuty třetí, jestli si něco objednáme, takže samozřejmě to vyvolává i tyhle ty humorné chvíle.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Ano, to se samozřejmě může stát, protože pracovní asistent donedávna byl na směně pouze jeden, teď už je posílila směna o dva pracovní asistenty právě, aby k těmto na jednu stranu velmi humorným situacím nedocházelo, ale na druhou stranu, abychom opravdu ten servis tak, jak chceme směrem k tomu zákazníkovi měli opravdu dobrý. Samozřejmě, já jsem takový člověk, který by to ocenil, kdybych viděla nějakou odlišnost. A věděla bych ovšem, jak si s tím mám naložit, jo.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Ne, proto jsem se ptal, jak k tomu přistoupí ten zákazník, protože ne každý samozřejmě třeba čeká tohle to, ale říkám musí vědět, kam jde, asi je to dobré, když si to přečte. Já jenom, abychom se dostali k těm akcím, zbývají nám dvě, tři minuty. Vy tam děláte řadu akcí na 5. až 10. října připravujete Týden duševního zdraví, mluvte sama vlastně, na co se máme přijít podívat.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
No, my těch akcí samozřejmě děláme hodně, máme ještě ke všem těm službám, o kterých mluvíme, vlastně provozujeme galerii. Jednu z mála z neziskových galerií, která je vlastně v České republice, galerie se jmenuje tak jako domeček Modrý domeček a můžu vás pozvat rovnou zítra na vernisáž výstavy Alice Vegrové, která zde proběhne a bude zde probíhat tato výstava celý měsíc. A na našich webových stránkách potom, které zmíníme asi na konci, můžete brouzdat po našem internetu, tedy po našich stránkách a vidíte, že každý vlastně měsíc máme nějakou výstavu. Ale k Týdnu duševního zdraví. My jsme se letos k němu připojili vlastně poprvé. Týdny duševního zdraví dělá už léta občanské sdružení Fokus, které se stará o lidi s mentálním postižením a s psychickým onemocněním, a vlastně my jsme se připojili takovými malými akcemi. Jednak je to výstavou už dva roky, což je výstava, která mapuje dva roky vlastně existence Modrého domečku, která je taková hodně veselá, takže si myslím, že pro duševní zdraví její shlédnutí uděláte hodně. Ale potom to je právě 5. října, kdy máme vlastně celý den zasvěcený duševnímu zdraví...

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
V pondělí pátého obdrží čaj na relaxaci mysli zdarma ten, kdo tam přijde.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Ano, přesně tak. Kavárnou se bude linout příjemná hudba, budeme tam mít svíčky, ale hlavně budeme mít velmi příjemnou a myslím si užitečnou besedu s naší velmi dlouholetou kolegyní a skvělou kamarádkou doktorkou Magdalénou Richterovou, která je psychiatrička a naší interní kolegyní Karin Řehákovou, psychoterapeutkou, která...

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Od osmnácti hodin.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Od osmnácti hodin, která vás naučí relaxovat.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Je toho hodně, stránky ani říkat nemusíme. Dejte si Modrý domeček a jste okamžitě tam. Těší mě, že tu je i velké logo Českého rozhlasu 2 Praha a i možnost připojení na naše vysílání. Děkujeme za to.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Děkuji také.

Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Zuzana Dudáková z Modrého domečku v Řevnicích. Zveme na návštěvu. Děkuji, na slyšenou.

Zuzana DUDÁKOVÁ, Modrý domeček
--------------------
Děkujeme moc za pozvání.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: pku
Spustit audio