Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 19. října

19. říjen 2015

Hostem byl Josef Baxa.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nerušený poslech i dobré ráno vám přeje Karolína Koubová. Hostem dnešního Jak to vidí je předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Dobrý den.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakými tématy se dnes budeme zabývat? Dvoudenní sjezd Soudcovské unie zhodnotil 25 let v justici. V jaké je kondici? A také se podíváme na policejní zásah kvůli podezření z korupce a zneužití pravomoci v Praze a Olomouci známý jako Operace Vidkun. V pátek a v sobotu se tedy v Českých Budějovicích konal sjezd Soudcovské unie. I vy jste byl přítomen, pane doktore, tak jaká důležitá témata z vašeho pohledu se probírala?

Čtěte také

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak je-li unie 25letá, tak se samozřejmě nabízelo takové nějaké slavnostní zasedání, ale jistě bylo to cítit, ale na druhé straně bylo to velmi pracovní, protože i po 25 letech je pořád co řešit a dalo by se říci s jistou skepsí, že nejdůležitější otázky zůstávají stále nevyřešeny. Mezi ně patří třeba jiný model správy soudnictví. To znamená Nejvyšší rada soudnictví. I o té byla na tom výročním zasedání řeč v projevech různých řečníků a v diskusi členů Soudcovské unie.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je tedy Nejvyšší rada soudnictví definitivně pohřbena s postem ministra Pelikána, který ji jaksi odmítá?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nic není definitivní a proto si myslím, že to téma je nadčasové. S určitým odstupem bych řekl, že už zažilo mnoho ministrů a možná, že zažije ještě nějaké další ministry, ale je to téma, které asi nemůže být nikdy, nikdy opuštěno, protože ukazuje se čím dál tím více, že ten dosavadní model správy soudu, ten ministerský model je už vyčerpaný, je neopravitelný a musí být nahrazen, nahrazen jiným.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr se ale dosti logicky brání, když tvrdí, že neexistuje jistota, že by ta případná rada spravovala justici lépe než ministerstvo. Vy takovou jistotu, takovou garanci máte?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ale jistěže nemám a nikdo nemůže mít, ale to je taková, promiňte, to je takový trošku zástupný, zástupný důvod. Nejvyšší rada soudnictví nebo prostě rada soudnictví je koncept, který je vyzkoušený. V Evropě existuje v naprosté většině zemí, i když se u nás někdy říká, že selhává, že se opouští, není to pravda, naopak. Nedávno nebo v poslední době vzniká dokonce ještě v Irsku, takže můžeme se bavit o tom, o jaké kompetence, jaké kompetence má mít, jak má být složen a tak dále a tak dále. Ale v každém případě je jasné, že to je velmi reálná a řekl bych mnohem lepší varianta oproti tomu dosavadnímu způsobu řízení a spravování justice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Beze sporu je důležité, jaké kompetence by měla, protože ministr Robert Pelikán také tvrdí, že by mohla justici ještě více uzavřít do sebe. Sám řekl, že justice jeho pohledem má pocit, že tu lidi jsou pro ní, ale že justice by měla fungovat pro lidi.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, já znám ten výrok pana ministra. Asi ho úplně nedomyslel. Víte, my jsme přece úplně zvyklí, že s těmi lidmi přicházíme každodenně do styku, vždyť přece je projednáváme a rozhodujeme jejich spory. A my na rozdíl od politiků se o lidi nestaráme jenom jaksi před volbami nebo prostě zprostředkovaně, takže to nám snad skutečně žádný ministr nemusí, nemusí vzkazovat. Ale je fakt, že jsem si uvědomil, že pokud takto nahlíží, takto nahlíží čelní politik, tak možná může být i obecnější názor, že justice by možná někdy opravdu to tak vypadá, že se zabývá jenom svými problémy a zapomíná na to, že tady je plno lidí, jako většinu tady vlastně existuje. Nicméně to, že se justice právě tímto zabývá, svědčí o tom, že sama cítí, sama cítí, že by mohla být mnohem lepší, efektivnější, spravedlivější, kdyby neměla některé limity vyplývající z toho dosavadního uspořádání. Totiž uvědomme si, že už je to skoro 20 let, kdy vlastně v justici, sice byla spravována ministrem, byl to Jiří Novák v letech 92 až 96, který měl celé funkční období, celý volební cyklus se svojí vládou. Od té doby životnost ministra spravedlnosti průměrně nepřesáhne, nepřesáhne 2 roky. To není ani dost času na stabilizaci, ani dost času na vymyšlení nebo provedení nějakých, nějakých reforem. Chybí kontinuita, chybí kompetentnost, chybí institucionální nebo historická paměť. Prostě ti lidé se střídají, aniž vůbec poznali to prostředí. Spolu s nimi pochopitelně i ty jejich aparáty, takže se pořád a pořád začíná znovu a jinak a neví se prostě co, co bylo včera, natož pak před 5 nebo 10 lety. Justice tohle to má. Má, je kompetentní, vyzná se v prostředí a má to svoji paměť, to znamená, my jsme nabízeli a nabízíme vždycky ne převzetí, ale spíš podíl, podíl na správě systému. Vklad justice by byl právě to, co, to, o čem hovořím. Na druhé straně justice nedisponuje těmi prostředky, kterými se ta situace dá změnit. To znamená legislativním procesem, rozpočtem, nějakými personálními kompetencemi, takže my ten náš model v podstatě spočívá v tom, pojďme se spojit, spolu spravovat soudnictví tak, aby fungovalo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili spojit s ministerstvem spravedlnosti.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, i ty nejodvážnější představy nikdy, nikdy jaksi nedošly až tak daleko, že by se řeklo, že by prostě justice nebo ta nějaká ta rada soudnictví, že, že by, že by namísto ministerstva dělal úplně všechno. Vždycky jsme se bavili o některých kompetencích, o kterých bychom, ve kterých bychom mohli být mnohem efektivnější než exekutiva. Jiné kompetence by určitě exekutivě zůstaly a velká část z nich prostě by byla společná, byl by tam nějaký společný podíl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak právě teď třeba funguje ta spolupráce s resortem spravedlnosti? Někdy to vypadá, že soudci tak stojí proti resortu, respektive i na té, na té, na tom setkání Soudcovské unie se snesla kritika na hlavu Roberta Pelikána, který nebyl přítomen. Nejsou tu nějaké jaksi nepřekonatelné příkopy?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Podívejte, tak jenom taková ilustrace. Na tom dvoudenním zasedání vlastně nebyl přítomen ani ministr, ani žádný z jeho rozhodujících spolupracovníků, což je taky ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A zástupce resortu spravedlnost tam snad byl.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Celý ten první den, kdy jsme tam v rozhodující den, tam nebyl vůbec nikdo, takže to je, myslím, taková, to je, to je docela příznačné, že prostě to ministerstvo vcelku nezajímá, o čem justice diskutuje. Přitom Soudcovská unie, pravda, je to spolek, je to, není to žádná jaksi profesní komora se 100 % členskou základnou, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jen pro úplnost, ministr Pelikán se omluvil tedy, že jsou to konfliktní termíny, že bohužel je tedy vytížen a že má jiné povinnosti, další.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ale tak každý máme, nikdo nevisíme na hřebíku, každý máme nějaké povinnosti a jde vždycky o to, to, ten termín je samozřejmě znám řadu měsíců předem, takže ten program se jistě dá nějak uspořádat když už ne pro ministra samotného, tak pro někoho z jeho, z jeho týmu. A Soudcovská unie není nevýznamný partner pro ministerstvo spravedlnosti. Existuje 25 let, kontinuálně se, se zabývá těmi problémy, justice prostě má v sobě velký intelektuální potenciál, prostě sdružuje aktivní soudce, to je důležité, že si myslím, že je škoda neposlechnout si i názory na, na stav, identifikaci problémů, jejich příčiny, možnosti řešení a tak dále a tak dále. Je to prostě škoda.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Na jiné bázi přece ministerstvo také musí komunikovat se soudci.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No žel bohu to je právě zase taková ta ukázka, ukázka komunikace v uvozovkách, kdy justice se dozvídá o některých záměrech ministerstva spíš z tisku nebo s nějakým zpožděním, některé, některé záměry vůbec, vůbec nezná, a potom jistě nějak reaguje třeba i podrážděně, protože, protože to ministerstvo připravuje kroky, které pochopitelně mají a budou mít velký dopad do justice a znovu říkám, aniž by s tou justicí předem debatovalo o tom, jak to provést, jestli to provést, za jakou cenu to provádět a tak dále, no.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Které kroky vám teď konkrétně, pane doktore, nejvíce vadí, které podle vás nebyly dostatečně, tedy s justiční obcí ze strany ministerstva prodiskutovány?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak já jsem říkal, že mně vadí především diskontinuita. Tady prostě v rámci vlastně toho, tohoto funkčního období vlády, tohoto volebního cyklu nastoupila ministryně spravedlnosti Helena Válková. Po nějaké době rezignovala, nicméně domnívali jsme se, že když ministrem se stane její první náměstek, jaksi vlastně stejný politický subjekt, stejný program, stejné koaliční smlouva a tak dále, že bude pokračovat kontinuita. Najednou došlo k zásadnímu obratu. Některá ta témata byla úplně opuštěna, to, co bylo před rokem ještě prioritou, například práce na nových procesních předpisech nebo, nebo právě zmiňovaný model rady soudnictví, tak najednou ministr spravedlnosti říká ne, ne, ne, my jsme na začátku a až se justice pochopí a až si zaslouží a tak dále. Bez vysvětlení vlastně ty práce na procesních chodech se jevily úplně utlumeny, takže to jsou ty, to jsou ty otazníky. Naproti tomu ministerstvo přichází s nápadem, s jedním z nápadů, že prostě účastnické spory o plnění, které dosud řeší Český telekomunikační úřad, na kterých jsou stovky tisíc, justice převezme a tak dále a tak dále. To jsou takové ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili to je ta agenda související se stížnostmi na vyúčtování telekomunikačních služeb ...

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Přesně tak, přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... Českého telekomunikačního úřadu. A jak toto třeba právě dolehne na soudy?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak je třeba poctivě říci, že ministerstvo to v důvodové zprávě popisuje a říká: Měla-li by tato agenda řešena soudy, musí se justice posílit o nějakých 250 lidí, z toho 107 soudců. Už to samo o sobě je to bagatelní agenda v masovém měřítku a posilovat justici o 107 soudců, když léta slyšíme, že tady je stop stav a že žádní soudci se zvyšovat nebudou, a je to správně podotýkám, tak, ale spíš by se mělo přemýšlet o tom, které agendy tohoto druhu by se z té justice měly vyvést a nějak odklonit nebo předfiltrovat a tady najednou se tomu otevírají dveře dokořán. Když, když v každém případě ta agenda bude v justici projednávána složitěji, zdlouhavěji, než tam, kde to doposud je, a takže to je, to je zrovna taková ta ukázka, ty důvodové zprávy říkaly, že tahle legrace by měla stát nejméně 300 milionů korun ročně a my se ptáme proč. Jsou jiné agendy, kde vzrostlo zatížení justice a nikdy nikdo nepřemýšlel o personálním posílení, například věci opatrovnické v souvislosti s novým občanským zákoníkem a tak dále a tak dále. Takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili ty příkopy, pane doktore, mezi představiteli justice a ministerstvem spravedlnosti jsou hluboké nebo jsou překonatelné nebo jak to vidíte? Protože tady vidíme opravdu jaksi rozpor mezi tím vnímáním jedné či druhé strany, jakkoli tyto dvě strany spolu musí komunikovat.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ale jistěže každý příkop je překonatelný. Já jsem se nikdy, nikdy jaksi nezdráhal bavit se s kýmkoli věcně, a kdykoli jsem k tomu nadále připraven, ale musíme mít pocit, že jaksi i to ministerstvo se nebude tvářit, jako že všechno ví nebo všechno ví nejlépe a že ho nezajímá to, co justice si myslí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mým hostem je tedy předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, jak právě zaznělo. Minulý týden, pane doktore, jaksi médii hýbala razie pod názvem Vidkun a spustila se tím údajná olomoucká korupční kauza. Vyšetřovatelé obvinili čtyři lidi, mezi nimi i olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila. Já rozumím tomu, že se nebudete moci vyjadřovat nějak úplně konkrétně, ale v těch obecných konturách, jak celou kauzu vnímáte, o čem vypovídá?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak neznám nic víc, než jsem si mohl přečíst v novinách. Nicméně vždycky kauzy tohoto druhu jsou velmi bolestné, velmi bolestné pro ty, kteří je dali do pohybu, protože vlastně víme, že se, že cílí ty kauzy dovnitř. Dovnitř policie, kdy vlastně tam, kde bychom očekávali jaksi razantní boj se zločinem, tak najednou tady jsou obviňovány vysoké postavy policejní, to nejsou žádní zbloudilí strážmistry, strážmistři předměstí ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, je to náměstek ředitele olomouckého krajského policejního ředitelství Karel Kadlec a šéf tamní odboru hospodářské kriminality.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, jsou to plukovníci. Jsou to plukovníci, nebudeme tady jistě vynášet nad nimi soudy, ale už samotný fakt, že se jedna část policie odhodlala razantně vstoupit prostě do jiné části, obvinit její vysoké funkcionáře, svědčí o tom, že ta situace je, je vnímána jako, jako vážná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono je to pojmenování Operace Vidkun podle norského politika Vidkuna Quislinga, který se stal tady symbolem kolaborace s hitlerovským Německem, trochu svědčí o tom, jak to vlastně ten, který takto pojmenoval tuto kauzu, myslel.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Je to takto vnímáno. No, ono zase, že by mě to úplně udivilo, když tady vlastně slyšíme a i tak trošku cítíme instinktivně léta, že ta policie je děravá, že informace unikají, že to, co vypadalo, jako že prostě musí nastoupit zákon a zasáhnout vůči nějakému zločinu, najednou vidíme takové nějaké rozpaky, protože zřejmě někdo byl včas informován, odněkud nějaké informace utekly, nebo dokonce někdo má nějaké spolupracovníky uvnitř policie. Tím nehodnotím ten konkrétní případ, jenom, že takových těch otazníků v těch posledních letech nad prací policie třeba tady bylo, bylo několik a možná, že i si to policie sama uvědomuje, takže i proto i tenhle ten, tenhle ten zásah. Ale znovu říkám, jenom to tak vidím z dálky, nechci to nějak konkrétně soudit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vidíte, že by se třeba i nějakým způsobem právě ta situace měnila ohledně práce policie, vyšetřovatelů k lepšímu tedy?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak myslím, myslím si, že ano. Myslím si, že, myslím si, že ano. Vždycky tam, vždycky se říká na celým svět+ odjakživa, že policie bude o krok za zločinem. Jde o to, aby byla opravdu jenom o krok, aby pořád zločinu jaksi dýchala, dýchala na záda, aby zločin nikdy neměl jistotu, že policii utekl a dělal si, co chce. Policie na rozdíl od toho zločinu prostě bude vždycky mít méně peněz, bude vždycky muset respektovat pravidla, zákony, hranice a tak dále, ale přesto, přesto je dobré, myslím, myslím, že policie jaksi nevzdává boj se zločinem a že i v případě, že se zdá, že ten zločin proniká nějak do jejich řad, takže se nerozhodne to nějakým způsobem krýt nebo lakovat, ale že, že i ten nějaký ten bolestný řez třebas je připravena udělat ve vlastních řadách.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono v souvislosti i právě s tou poslední kauzou, například prezident Zeman mluví o tom, že by se neměly vynášet nějaké předčasné soudy. Vy sám jste o tom mluvil také, ale jsou tam tedy obviněni jak vysocí představitelé policie, tak i olomoucký hejtman. Obecně řečeno, jak byste doporučil ten postup politikům, kteří se ocitnou v takové situaci, protože ministr vnitra například řekl, ať zveřejní detaily své kauzy po dohodě se státním zástupcem. Vypadá to, že to tak i pan hejtman učiní. Je na místě tady ta největší otevřenost, co se týká následného postupu, protože pak známe případy paní eurokomisařky Jourové, která byla také obviněna a následně se ukázalo, že ne, ne, špatně jaksi. Tak jak byste doporučil postup politiků?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No při vší úctě k presumpci neviny, jako v situaci, kdy jde o osobu veřejného života, tak ta osoba si vždycky musí uvědomit, jestli tím postojem, která zvolí, jestli jaksi přispívá k důvěře v politiku, v instituci, v jejímž je čele, ve veřejný život, v demokracii, anebo ne. To, to je bohužel, no bohužel, prostě to je s tím spojeno, to se nedá oddělit. V situaci kdy, představme si, že by nějaký čelní politik byl obviněn z vraždy a ony by řekl, no tak já přece ještě nejsem odsouzen, tak já budu dál tím, já nevím, ministrem, poslancem, hejtmanem a tak dále, to by asi teď nechme stranou tu úzkou trestně právní rovinu, ale přece k té funkci potřebuji důvěru a tu důvěru asi budu mít v tu chvíli nějak zásadně zpochybněnou. Takže musím asi myslet spíš na jaksi kondici té, té instituce, toho veřejného života. Znovu říkám, tam, kde působím a v tuhle chvíli asi se spíš stáhnout, než si trvat na svém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili byste doporučil třeba už při obvinění, aby politici ve vysokých funkcích rezignovali.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Podívejme se, jak se to děje třeba na západ od nás v zemích, hned soused Německo, které jsou už obdařeny dosti vysokou politickou a právní kulturou, jak málo stačí někdy k tomu, aby ty osoby udělaly prostě politické rozhodnutí. Tam nejde, to nejde přece o uznání viny nebo nějakého odsouzení, ale politické rozhodnutí. Někdo je podezřelý, nebo obviněný z něčeho, co skutečně vrhá velmi špatné světlo na celou tu oblast, ve které působí. V tu chvíli se skutečně stáhne, věnuje se třeba své obhajobě a pak se může i do toho politického života i vrátit v situaci, kdy se skutečně obhájí, a ta jeho úspěšná obhajoba mu může naopak přinést větší důvěru než, než měl, než měl předtím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mluvil jste i politické a právní kultuře.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano. Přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tu u nás vnímáte jak?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Velmi nízkou. Velmi, bohužel velmi nízkou, velmi nízkou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká můj dnešní host, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Ještě se, prosím, dotkněme jedné věci. Předsedové krajských soudů měli v létě vyjádřit obavu návalu práce spojeného s azylovou problematikou. Jak situace vypadá po přijetí takzvaných kvót, respektive po přehlasování České republiky na Radě ministrů Evropské unie?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak v justici zatím nijak, protože všechno to má určité zpoždění. Nejprve ti žadatelé o azyl ty své žádosti musí projednat na úrovni tedy pod bodu azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, které vydá správní rozhodnutí a teprve potom může přicházet nějaká soudní žaloba atd., atd. Tyhle ty věci jsou ve zpoždění. Ale to, co je asi podstatnější, ono to přichází bohužel ve chvíli, kdy Česká republika tak trochu zaspala, protože existuje na evropská směrnice, říká se jí procedurální směrnice, která klade mnohem větší požadavky na ten soudní přezkum u těch neúspěšných žadatelů a jde o to, aby byl zajištěn plnohodnotný soudní přezkum, to znamená, aby ti žadatelé mohli přinášet nová fakta, nové důkazy až k řízení před soudem. To do té doby nebylo. My jsme zatím přezkoumávali postup těch správních orgánů v době, nebo v okamžiku jejich rozhodování. No a tak jak se ta situace třeba v zemích původu velmi proměňuje, tak pochopitelně to můžou být důležité argumenty, důležitá fakta. No je povinností každého státu Unie tohle provést do domácího práva, to se u nás nestalo, takže ta směrnice má od července přímý účinek a nevím vůbec, jak soudy s tím naloží, protože ta procesní úprava přijata nebyla. No. Ale jinak si myslím, že takové to strašení, že ty soudy budou nějak jako zahlceny uprchlickou agendou, to myslím, že, že tady není na místě. To, co je na místě, ale včas přemýšlet o tom, až ty věci přijdou, aby ta justice byla na to připravena a možná, aby ta agenda se zkoncentrovala u nějakých dvou, maximálně tří soudů, protože je velmi náročná na posuzování právě těch poměrů v zemi původu, to znamená informační databáze, zdroje a tak dále. To zatím nemáme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte dva až tři soudy, čili neměl by podle vás vzniknout ...

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Pražský, brněnský.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... samotný třeba, samostatný tribunál, který by ty jednotlivé kauzy řešil?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak to je, to je samozřejmě také řešení, to je také řešení, ale uvědomme si, že to je, že to je něco, co Česká republika absolutně nemá odzkoušeno. Pouze v některých zemích Evropy to funguje a já si nejsem jist, jestli by v téhle době, v časovém chvatu byl schopen někdo to promyslet, připravit legislativní úpravu, instituci vybudovat, obsadit jí, nějaký procesní prostředí a tak dále a tak dále. Moc tomu, moc tomu nevěřím a hlavně nevím, proč by se to dělalo, když tady existují soudní struktury, které stačí posílit, nikoli soudce, ale třeba ten odborný personál o nějaké to informační zázemí a mohlo by to docela dobře, dobře fungovat. To je zase jeden z takových těch příkladů, jak to ministerstvo spravedlnosti nemá vlastně vůbec v tom jasno, nemá nějakou dlouhodobou koncepci a řeší věci na poslední chvíli, takže teď říká postavíme tribunál. Ale ten tribunál zase bude muset mít nějaké vyústění k soudu, zase nějaký soudní přezkum, rozhodování tribunálu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Asi by ideálně měla probíhat nějaká komunikace ohledně toho, se Soudním dvorem Evropské unie. Vím, že Nejvyšší správní soud kvůli zajišťování migrantů k Soudnímu dvoru EU využil institutu takzvané předběžné otázky. Oč šlo?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
To je otázka související, to je otázka, která se týká možnosti zajišťování, tedy omezování osob ní svobody těch uprchlíků v případě nebezpečí útěku. Náš soud se domnívá, že to nebezpečí útěku není, není dostatečně definováno v právním řádu tak, aby na základě toho ty soudy mohly rozhodovat a takže za určitých podmínek, není asi čas je tady popisovat, položit předběžnou otázku Soudnímu, Soudními dvoru. Ale celkově, celkové uspořádání toho azylového soudnictví si myslím, že je otázkou, která, která buď teda mělo být přijato včas rozhodnutí, že to budou soudy, které budou i nadále ty věci vyřizovat a odpovídajícím způsobem posíleny, zajištěny a tak dále, anebo se řekne tato cesta se opouští, vzniká nezávislý tribunál atd., atd. Ale to všechno měl dávno mít, dávno být připraveno a rozhodnuto, není tady nic, ani jedno, ani druhé. Soudy nejsou posíleny, tribunál neexistuje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Na co se tedy české soudy ohledně přerozdělování uprchlíků a následné tedy možných žalob mají připravit?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak podívejte, jestliže tady půjde o přerozdělování uprchlíků v podobě nějakých kvót, tak já tomu rozumím tak, že ta kvóta znamená, že ten stát vezme ty uprchlíky, protože ten uprchlík se nebude muset soudit o to, jestli ho stát vezme nebo nevezme, jestli mu udělí azyl a podobně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže v této souvislosti nikoli, ale možní žaloby na to dělení azylu nebo ne ...

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Samozřejmě bude tady mnohem větší počet těch cizinců, kteří budou chtít také tady zůstat a asi stát řekne ne a oni se budou soudit. To je jasné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takových bylo dnešních Jak to vidí s mým hostem, předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. Děkuji vám, na shledanou.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Rádo se stalo, na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se louží Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: kko , Josef Baxa
Spustit audio