Pravidla soutěže Pátračka Strašidelného léta

Soutěž Strašidelného léta Pátračka je tu pro vás. Hrajte každý prázdninový týden o metr knih a v závěrečném losování o víkend pro čtyři v hotelu Kocourkov v areálu Peklo Čertovina. Indicie se dozvíte ve vysílání Dvojky a výherce zveřejníme každý pátek na webu. Soutěž Pátračka trvá do 27. srpna 2021.

Základní ustanovení

 • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
 • Soutěž probíhá na území České republiky v období od 5. července do 27. srpna 2021. Soutěž se skládá z soutěžních kol rozdělených do celkem osmi soutěžních týdnů.
 • Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a na webu dvojka.rozhlas.cz.
 • Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „soutěžící“).

Mechanika soutěže

Čtěte také

Úkolem pro soutěžící je na základě nápověd odhalit místo, kde se odehrává strašidelná povídka v daný soutěžní týden. Nápovědy budou postupně zveřejňovány ve vysílání v průběhu každého soutěžního týdne.

Soutěžní týdny

Čtěte také

Daný soutěžní týden je možné zasílat správné odpovědi vždy od pondělí 0:00 do pátku 12:00 příslušného soutěžního týdne:

 • Soutěžní týden č. 1 – 5. 7. – 9. 7. 2021
 • Soutěžní týden č. 2 – 12. 7. – 16. 7. 2021
 • Soutěžní týden č. 3 – 19. 7. – 23. 7. 2021
 • Soutěžní týden č. 4 – 26. 7. – 30. 7. 2021
 • Soutěžní týden č. 5 – 2. 8. – 6. 8. 2021
 • Soutěžní týden č. 6 – 9. 8. – 13. 8. 2021
 • Soutěžní týden č. 7 – 16. 8. – 20. 8. 2021
 • Soutěžní týden č. 8 – 23. 8. – 27. 8. 2021

Účast v soutěži

 • Soutěžící se do soutěže zapojí vyplněním a odesláním příslušného soutěžního formuláře na webu dvojka.rozhlas.cz
 • Každý soutěžní týden bude ze všech správných odpovědí odeslaných v příslušný soutěžní týden vylosován jeden výherce dílčí ceny. Losování dílčích cen proběhne vždy v pátečním pořadu Šťastná cesta v čase 13:00–14:00 hod.
 • Na konci soutěže bude ze všech správných odpovědí zaslaných během jednotlivých soutěžních týdnů vylosován jeden výherce hlavní ceny. Losování hlavní ceny proběhne v pátek 27. 8. 2021 v pořadu Šťastná cesta v čase 13:00–14:00 hod.
 • Každý soutěžící může opakovaně vyhrát dílčí cenu. Hlavní cenu nelze vyhrát opakovaně.

Výhry

 • Dílčí cenou je metr knih od různých autorů a vydavatelství. Metr knih je pro účely soutěže definován výškou knih položených hřbety na sebe a dosahující výšky minimálně 1 metr.
 • Hlavní cenou je voucher na víkend pro čtyři osoby v hotelu Kocourkov v areálu Peklo Čertovina. S plnou penzí, vstupenkou na prohlídku Pekla a vstupenkou do vířivky.   

Vyhlášení vítězů a předání výher

 • Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na webu rozhlas.cz.
 • Výherci dílčích cen i hlavních cen budou oznámeni do 14 dní po skončení daného soutěžního týdne nebo soutěžního kola.
 • Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na e-mailové adrese, kterou soutěžící vyplnil Pořadateli ve webovém soutěžním formuláři.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 • V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Výhry budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.
 • V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.
 • ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

 • Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 • Finanční plnění výher není možné.
 • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.
 • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
 • Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu. Pokud účastníci soutěže udělí ve webovém soutěžním formuláři Souhlas s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka budou zařazeni do emailové databáze Českého rozhlasu Dvojka a souhlasí s odběrem newsletteru Českého rozhlasu Dvojka. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami užití online služeb Českého rozhlasu dostupných na webu Českého rozhlasu.

Nakládání s osobními údaji

 • Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, doručovací adresu a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a předání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: rozhlas.cz/osobni-udaje.

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.