Podle Ilony Švihlíkové je chudoba ztrátou důstojnosti a svobody

27. listopad 2013

V rozhovoru s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou jsme se zamysleli nad pracovními podmínkami v Česku, které je ohroženo novodobým otroctvím. Umí před ním chránit naše zákony?

Jaká opatření zastaví rozevírání nůžek a chudobu pracujících? Bude politika příští vlády dostatečně sociální? Jak hodnotí evropskou kampaň upozorňující na problém bezdomovců, kteří se v České televize objevili v roli moderátorů počasí?

Proč? To je nejdůležitější je otázka
Jak hodnotí evropskou kampaň upozorňující na problém bezdomovců, kteří se v České televizi objevili v roli moderátorů počasí? „Myslím, že mnohem důležitější, než ukázat je v této roli, by bylo ukázat jejich životní příběh. Tedy to, proč se stali lidmi bez domova. Na něm bychom zjistili, jak snadné je dnes dostat se do jejich situace. Kromě toho, že bychom měli tyto důvody znát a jako společnost je vnímat, tak bychom je měli také řešit. A já se domnívám, že jedno vysílání počasí na tom příliš nezmění.“

O chudobě a svobodě
Společenskou skupinou, která je nejvíce ohrožena chudobou, jsou lidé bez práce. Stále častěji jsou ale chudobou ohrožováni také pracující. Jak Ilona Švihlíková vnímá tento problém? „Fenomén pracující chudoby do vyspělého světa dorazil z rozvojových zemí. Je to ukázka toho, že už dávno neplatí, že pokud má člověk práci, je ekonomicky zajištěn. V USA, stejně jako u nás, je největší problém s pracovními místy v maloobchodě, kde zaměstnanci vydělávají tak málo, že jsou odkázáni na potravinové lístky. Tento fenomén se šíří i k nám a postihuje zejména ženy.“ Jak poukazují sociologové, nejde pouze o bídu, ale také o ztrátu důstojnosti. „Bezdomovectví je dno chudoby a chudoba, to je absence svobody. Svoboda má totiž i svou sociální dimenzi. Když řeším, co budu jíst, jestli zaplatím nájem a jak budu řešit šikanu v práci, tak nejsem svobodný člověk.“

Odbory mohou být řešením
Na šikanu v zaměstnání nedávno upozornili pracující jednoho supermarketu v Ostravě. Co ale případy, které nejsou medializovány? „Je to jen špička ledovce. Celkově je ale stav v maloobchodu velmi špatný. Základní otázkou je, co s tím. Lidé většinou mlčí nebo odcházejí, protože se bojí ztráty zaměstnání. Jedno řešení je, a to je odborová organizovanost.“

Ilona Švihlíková hojně publikuje jak doma, tak v zahraničí (Slovensko, Německo, Rakousko, Velká Británie).
Účastní se řady veřejných vystoupení obzvláště k problematice současné krize a možných řešení.
V roce 2010 vydala svou první monografii Globalizace a krize, v roce 2011 ukončila habilitační řízení a získala titul docent.
Založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která se snaží o posílení komunitního hnutí v České republice.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Ilona Švihlíková
Spustit audio