Píše se za atd. na konci věty ještě jedna tečka?

15. leden 2015

Za zkratkami na konci věty už další tečku nepíšeme. A jak je to s tečkami a závorkami?

Otázka:
Prosím o vysvětlení, jak se správně píše konec věty typu: (Nevěděl, jak je to správně...).
Píše se za tečkami a závorkou ještě tečka? Píše se za atd. na konci věty ještě jedna tečka?

Děkuji.
Alžběta Š.


Odpověď:
Jestliže je závorka součástí jiného větného celku, tečku za ní psát budeme, protože tečka za závorkou ukončuje větu, do níž je závorka včleněna, např.:

Jan řekl, že hlavní město Slovenska je Trnava (Nevěděl, jak je to správně…).

Stojí-li závorka samostatně, mimo ostatní větné celky, tečka za ní nebude, např.:

Jan řekl, že hlavní město Slovenska je Trnava. (Nevěděl, jak je to správně…) Potom dodal, že by to mohla být i Bratislava.

Dostane-li se na konec věty zkratka, za kterou se píše tečka, druhou tečku už za takovou zkratkou nepíšeme.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?