Píše se za atd. na konci věty ještě jedna tečka?

15. leden 2015

Za zkratkami na konci věty už další tečku nepíšeme. A jak je to s tečkami a závorkami?

Otázka:
Prosím o vysvětlení, jak se správně píše konec věty typu: (Nevěděl, jak je to správně...).
Píše se za tečkami a závorkou ještě tečka? Píše se za atd. na konci věty ještě jedna tečka?

Děkuji.
Alžběta Š.


Odpověď:
Jestliže je závorka součástí jiného větného celku, tečku za ní psát budeme, protože tečka za závorkou ukončuje větu, do níž je závorka včleněna, např.:

Jan řekl, že hlavní město Slovenska je Trnava (Nevěděl, jak je to správně…).

Stojí-li závorka samostatně, mimo ostatní větné celky, tečka za ní nebude, např.:

Jan řekl, že hlavní město Slovenska je Trnava. (Nevěděl, jak je to správně…) Potom dodal, že by to mohla být i Bratislava.

Dostane-li se na konec věty zkratka, za kterou se píše tečka, druhou tečku už za takovou zkratkou nepíšeme.

autor: Martin Prošek
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser