• Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. květen 2016

  Kotara

  Příjmení Kotara snad vzniklo stejně jako příjmení Kotar z apelativa kotár, přitom došlo k nářečnímu krácení -á-. Podstatné jméno kotár má několik významů. Kotár je ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. květen 2016

  Egrt

  Příjmení Egrt pochází ze starého německého rodného jména Eckhart, které se vykládá z ecke („roh“, „ostří“) a hart („pevný“, „tvrdý“). V současnosti u nás žije 212 n...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  24. květen 2016

  Srdinko

  Srdinko vychází z apelativa srdce a nejspíše půjde o příjmení podle domovního znamení. Máte i české příjmení Srdce nebo německé Herc. Srdinko je příjmení velmi vzác...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Drašťák

  Drašťák snad souvisí se staročeským slovesem drastit se, tj. „vzpírat se“, popř. s východočeským nářečním „ježit“, „zlobit se“. V nářečí u Kdyně sloveso drástat zna...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Dražďák

  Dražďák se vykládá z místního jména Dražda, Drazdy nebo Dražďany jako příjmení podle původu, popř. ze slovesa dráždit jako pojmenování snad podle duševních vlastnos...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Špulák

  Špulák byl tulák. Staročeské sloveso špúlat se znamenalo „potulovat se“. V současnosti u nás žije 398 nositelů tohoto příjmení.

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Klos

  Příjmení Klos má několik možných výkladů. Může vycházet z rodného jména Nikolaos (v češtině Mikuláš), nebo mohlo být motivováno německým apelativem Kloss, které zna...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Jarkovský

  Příjmení Jarkovský pochází z rodného jména začínajícího skupinou hlásek Jar- (Jaroslav, Jarohněv, Jarolím apod.). Obdobně máte příjmení Jára, Jarka, Jarek. V součas...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  23. květen 2016

  Špetl

  Příjmení Špetl má několik možných výkladů. Mohlo vzniknout z příčestí slovesa špetnout, tj. „ceknout“, popř. ze špetati, tj. „šeptati“. Německé apelativum Spetel oz...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  19. květen 2016

  Rajtora + Rajtoral

  Rajtora je počeštěné německé příjmení, které vzniklo nejspíše z apelativa Reiter, které znamená buď „jezdec“, „rytíř“, nebo také „hrubé síto (na obilí)“. Forma Rajt...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu