• Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. květen 2016

  Pardamec

  Příjmení Pardamec nás pořádně potrápilo a přijatelný výklad se bohužel přes veškerou snahu nepodařilo dohledat. V polštině máte příjmení Pardecki, Pardala a další o...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. květen 2016

  Balcar

  Příjmení Balcar vzniklo z německého jména Balzar, které vzniklo z rodného jména Balthazar zánikem nepřízvučného -ha- a splynutím -ts- > -c-. Rodné jméno Baltazar...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. květen 2016

  Holásek

  Příjmení Holásek je odvozeno z přídavného jména holý ve významu „lysý“, „bezvousý“, nebo také „chudý“. Může jít tedy o pojmenování podle fyzického vzhledu, popř. vě...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. květen 2016

  Farabauer

  Německé příjmení Farabauer by Jana Matúšová vykládala ze středohornoněmeckého varre, pharre ve významu „býk“ a bauer ve významu „sedlák“, byl to tedy „sedlák, který...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  9. květen 2016

  Pjajka

  Příjmení Pjajka patří bohužel mezi ta, která asi nerozluštíme. Vytvořili jsme několik pracovních hypotéz, podle nichž by Pjajka mohl souviset s pitím, tj. nářečně p...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. květen 2016

  Ocelík

  Ocelík, stejně jako Ocel, Ocelák a Ocelka, pochází z apelativa ocel, tj. „ušlechtilý druh železa“. Šlo tedy patrně původně o někoho, kdo pracoval se železem. V souč...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. květen 2016

  Rollo

  Příjmení Roll, Rola i Rollo se vykládají jako zkrácené podoby rodného jména Roland. To je staroněmeckého původu a vykládá se jako „sláva země“, „slavný hrdina“. Jmé...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. květen 2016

  Boráň

  Máte více možností výkladu příjmení Boráň, mohlo vzniknout z rodného jména začínajícího na Bor- nebo naopak zakončeného na -bor (např. Dalibor). Možný je i výklad z...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  5. květen 2016

  Plášek

  Příjmení Plášek vzniklo nejspíše ze slovesa plašit (se), obdobně jako např. příjmení Plašil, a patří tak do kategorie příjmení podle vlastností. V současnosti žije ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  4. květen 2016

  Kubý

  Příjmení Kubý pochází z rodného jména Jakub. To se odvozuje nejčastěji z hebrejštiny a vykládá se jako „ten, kdo se drží za patu“, přeneseně „druhorozený“. Rodné jm...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu