O dokonalosti zvířecích smyslů (2): Hmat

Hmat patří mezi mechanické smysly, které dosáhly největší dokonalosti u hmyzu. Švábi mají v podkolení - mezi stehenní a lýtkovou částí - smyslovou buňku s vlákny, která je schopná rozlišovat kmity v úseku rovnajícím se jedné stomiliontině milimetru.

Abychom si ujasnili výkon tohoto nesmírně citlivého smyslu, lze říct, že průměr atomu vodíku je pětadvacetkrát větší než nejmenší kmity, které šváb vnímá. Málokdo si dovede představit atom vodíku, a proto zkusíme znásobit například výšku člověka stem milionů a vyjde nám výška 175 000 km a sám šváb by měřil 4 000 km.

Vynikající hmatové ústrojí představuje postranní čára ryb, která vnímá, jak se vlny vzniklé pohybem vlastního těla odrážejí od okolních předmětů, což v kalné vodě zabraňuje srážkám, ale uplatňuje se i při lovu kořisti a na druhé straně registruje blížícího nepřítele. Hmatová čára se uplatňuje i při vzájemné komunikaci. Hrozba mnoha druhů spočívá v tom, že prudkým pohybem ocasní ploutve oba rybí sokové vrhnou proti sobě proud vody a snaží se tak jeden druhého zastrašit.

Mořské rybky rodu Vireosa, které se před napadením skrývají v otevřených lasturách zévy, se snaží ťukáním hlavou přinutit měkkýše k uzavření lastur.

Hmat hraje velkou roli i u ptáků a savců. Sovy, lelci a vousáci mají kolem zobáku tuhá peříčka, která mají hmatovou funkci a uplatňují se při lovu i konzumaci kořistil. Sluky mají na špičce zobáku množství hmatových tělísek. Sluka při lovu kořisti zabodává do půdy zobák jako citlivou sondu a dotkne-li se dešťovky, zatlačí čelem proti půdě, tím se otevře špička zobáku, jako pinzeta uchopí červa a vytáhne ho.

Také mnoho savců má na čenichu a nad očima hmatové sinusové chlupy, které rozlišují tlak, vnímají otřesy a rychlost. Savci s ustřiženými hmatovými vousy se v noci pohybují značně nejistě. Dotkne-li se cokoli hmatových vousů nad očima, okamžitě se jako ochrana zrakového orgánu zavřou oční víčka. Dlouhé vousy některých podzemních hlodavců zkoumají jak světlost nory, tak i kvalitu podkladu. Vodní savci, jako vydra nebo tuleni a lachtani, při lovu pod vodou mají hmatové vousy namířeny jako satelitní anténu směrem dopředu a dovedou jimi i za úplné tmy ve vodě vyhmatat kořist.

Hmatová tělíska se nacházejí i na rtech, rypáku a nesmírně citlivá je i špička jazyka. U primátů jsou hmatová tělíska na končetinách umístěna v papilárních liniích na prstech, jihoameričtí pralesní chápani mají tyto linie i na lysině na konci ocasu, který jim díky tomu slouží jako pátá končetina.