Neurologická rehabilitace

19. listopad 2013

Neurologická rehabilitace je určena pro pacienty s neurologickým postižením. Patří mezi ně cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, různé neurodegenerativní nemoci, postižení periferních nervů a další. Na dotazy odpovídal Libor Musil, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu. Než otevřeme Zdravotnickou poradnu mám tu pro vás poznámku na čas po 11 hodině, to přijde historik Jan Randák. Budeme přemýšlet o tom, co nám historie dává, co si z ní také můžeme brát pro přítomnost. Jestli třeba osmičky jsou nějakým zvláštním číslem, které ovlivňuje dějiny v Česku. Teď ale jak jsem slibovala otevírám Zdravotnickou poradnu. Proti mě už sedí pan doktor Libor Musil. Dobrý den.
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Dobrý den.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to neurolog a také rehabilitační lékař a z Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze. Mluvit o budeme o neurologické rehabilitaci, to je velmi zvláštní disciplína. Pane doktore, pro koho je vhodná neurologická rehabilitace?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Neurologická rehabilitace je určena pro pacienty s neurologickým postižením.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená třeba cévní mozková příhoda?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Určitě, určitě, i mnohá další, kam patří například roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, různé neurodegenerativní nemoci, postižení periferních nervů tak dále, je toho mnoho.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Když říkáme neurorehabilitace, tak znamená to, že ta rehabilitace je nějaká jiná než obyčejná?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Ne, ne, rehabilitace je jenom jedna, neurorehabilitace je pojem, který se v poslední době začíná objevovat v odborných kruzích v souvislosti právě s tímto typem rehabilitace určené pro neurologické pacienty. Je pro ní typická komplexnost, protože naprostá většina neurologických onemocnění v sobě zahrnuje nejenom postižení pohybového aparátu, ale i dalších smyslových orgánů řeči, psychiky a tak dále, což není typické u ostatních případů, které řešíme v rámci rehabilitační péče.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zmínil zajímavé slovo komplexnost, tedy celistvost dalo by se říci. Jak se to projevuje v té neurorehabilitaci?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Komplexnost v rámci neurorehabilitaci se projevuje zejména účastí vícero odborností a nutností komplexního, teda globálního náhledu na všechny ty problémy, které pacient má, to znamená, že my se nemůžeme soustředit pouze na to, že pacient třeba špatně hýbe rukou, ale musíme se soustředit i na to, zdali tu ruku používání, na co ji používá, jestli je to levá ruka nebo pravá ruka, co on dělá ve svém životě? Zdali je manuálně pracující nebo je hudebník nebo tiskař a tak dále. To jsou obrovské rozdíly potom pro dopad tohoto onemocnění pro budoucnost pacienta.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tu komplexnost zahrnuje i to, že se mu věnuje jeden lékař nebo více terapeutů?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Lékař je, lékař vidí vždycky pacienta první a měl by stanovit jednak maximální deficit, kde je přítomen u pacienta a nějaký rehabilitační plán. Samozřejmě v rámci stanovení toho deficitu on se potom obrací na další odborníky, kteří s ním spolupracují a pomáhají řešit problémy pacienta. Typický příklad třeba u cévní mozkové příhody, kdy máme pacienta se špatnou hybností a mluvou často, tak se lékař obrátí na logopeda, aby mu pomohl s tím obnovením mluvy a stanovilo nějaký terapeutický program, který ten pacient bude dodržovat, pak v rámci poruchy hybnosti té končetiny spolupracuje s fyzioterapeutem, kdy na základě rozboru stavu té ruky, to znamená, jak hodně s ní pacient hýbe, jestli tam je především pasivní nebo aktivní pohyb, tak se stanoví zase program v té pohybové péči. Jestliže ta ruka má zvýšené napětí, a to zvýšené napětí svalů omezuje hybnost, což často vidíme u cévních mozkových příhod, pak přichází na řadu konzultace s odborníky, kteří léčí takzvanou spasticitu aplikaci botulotoxinu nebo i s ortopedy, kteří potom provádí korekční operace k tomu, aby umožnili na dané končetině nějaký pohyb oporu, chůzi a tak dále.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď jsme probrali ty fyzické projevy například u cévní mozkové příhody a co psychika, ta většinou také bývá svým způsobem zasažena?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Psychika bývá postižena u většiny onemocnění jak fyzických, tak i jiných, interních, ale třeba například konkrétně u cévní mozkové příhody je psychika velice často opomíjeným, opomíjenou věcí přitom je známo, že přibližně 30 % pacientů po cévní mozkové příhodě má příznaky deprese. Zajímavé je, že tato deprese většinou odeznívá kolem roku po prodělané cévní mozkové příhodě. Samozřejmě pro nás je nutné tyto příznaky odhalit a léčit je cíleně, přičemž spolupracujeme jak s psychologem, tak s psychiatrem, protože i tato věc může omezovat spolupráci s pacientem a obnovení třeba hybnosti, protože pacient s depresí je vždycky pasivní. Takže to je důležitá věc.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta neurorehabilitace je velmi zajímavá, protože jak jste říkal je komplexní a zároveň ten komplex tvoří i komplex lékařů specialistů, kteří pomáhají tomu pacientovi. Je to trend, který například na Malvazinkách nebo jinde se bude rozvíjet dál?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Určitě. Ve světě je toto celkem už zaběhlá záležitost, kdežto u nás v Čechách se to pořád stále rozbíhá, ale ten důraz na to, aby to fungovalo tímto způsobem, je evidentně nutný, protože jenom tak se může dosáhnout nějakého kýženého výsledku každého pacienta. Ve chvíli, kdy pacienta vidí pouze jeden odborník z jedné odbornosti, tak je tam vždycky určitá skotomizace, to znamená, že vidí jenom ten svůj problém a nepamatuje na jiné potíže toho pacienta, které ho omezují, a nikdy ta péče není taková jakoby měla být, tedy stoprocentní.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dopoledním programem Dvojky Českého rozhlasu vás provází Daniela Brůhová, otevřeli jsme Zdravotnickou poradnu s panem doktorem Liborem Musilem, neurologem z Rehabilitační kliniky Malvazinky. No, a probíráme neurologickou rehabilitaci. Vy se ptáte na telefonech 221552525 a 2424 na konci. Dobrý den přejeme, poslechneme si váš dotaz.
osoba
--------------------
Dobrý den. Můj dotaz zní takto, můj syn utrpěl v roce 78 krvácení do mozku a zůstal pravostranně ochrnutý, já, můj dotaz zní takto, pakliže se mu před rokem objevila taková větší deprese, předtím následkem rehabilitací to bylo docela jaksi únosné, i když zůstal na vozíku, tak po tý depresi se jeho stav zhoršil. Jestli je ještě možné po této době něco u vás zlepšit?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Tak, samozřejmě otázkou je, zda-li chceme zlepšit depresi, tam určitě samozřejmě prostor je, nebo zda-li chceme zlepšit tu hybnost?
osoba
--------------------
Hybnost, ano.
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Ta hybnost vzhledem k tomu trvání poměrně problematicky ovlivnitelná, ale jestliže tam je splněna podmínka toho, že ta končetina jde pasivně protáhnout, tak lze aplikovat látku, která se jmenuje botulotoxin, která dokáže tu končetinu uvolnit a zlepšit hybnost té končetiny. Samozřejmě to má smysl v té chvíli, jestli ten člověk končetinu využije v nějakým, k nějaké sebeobsluze. Takže jestliže tam je zachována tato možnost, tak určitě zvážením botulotoxin má smysl.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká pan doktor Musil. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den přejeme.
osoba
--------------------
No, dobrý den, tady je Jablonec, pacientka, dobrý den, pane doktore.
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Dobrý den.
osoba
--------------------
Já mám dotaz tento, já mám závadu na očích, je to atypická závada, která nejde operovat. Byla jsem už v Praze ve Střešovicích, byla jsem v Hradci a nedá se s tím nic dělat. Říkají mi, že to je psychického rázu. Je možný se třeba u vás objednat nebo musím přes moji lékařku nebo co byste mi k tomu poradil, jestli je to možný? Říkám to ve zkratce, těch nálezů mám hodně, ale všechno je psaný atypická závada.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevím, jestli pan doktor Musil, jestli to spadá přímo do jeho ranku?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Samozřejmě to je otázka, protože z toho, co jste mi řekla, tak jsem i úplně nepochopil, zdali ta vaše porucha zraku je neurologického původu nebo očního původu, to by měl být schopen odlišit oční lékař. Takže oční lékař by tohle to měl odlišit a samozřejmě poruchy zraku jsou různého typu, patří tam i konverzní poruchy, kdy ten pacient vlastně nemá poškozenou zrak nebo zrakovou dráhu, ale je to psychogenní porucha, kterou se potom zabývá psychiatr. Ale neurolog nebo rehabilitační lékař moc ne.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si další dotaz, dobrý den přejeme.
osoba
--------------------
Synková, dobrý den. Já jsem se, pane doktore, Vás chtěla zeptat, jestli můžeme k vám na kliniku přijít i bez doporučení jiného lékaře?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Ano, samozřejmě, jestliže máte nějaké rehabilitační nebo neurologické potíže, tak je to možné bez doporučení.
osoba
--------------------
No, já mám totiž dceru, té je 42 roků a už rok si ji přehazují neurologové jeden mezi druhým, odmítli ji udělat magnetickou rezonanci, má, začalo to bolestmi loktů, má bolesti zad, dokonce jí chtěli preventivně odejmout slepé střevo, v Krči jí řekli, že to jako operativní není, tak já nevím, jestli prostě by mohla k vám přijít a že byste se na ní podívali, co ty problémy jsou. Teď v současné době má bolesti zad, vystřeluje jí to do kyčlí, kolen, nemůže se pořádně posadit, zvednout nic, takže mi jde o to, jestli byste ji přijmuli i když nemá žádné doporučení. Právě od těch lékařů neurologů ...
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Necháme promluvit pana doktora.
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Tak samozřejmě jestliže bude mít dokumentaci komplexní, tak není problém se na ní po objednání podívat a rozhodnout nebo doporučit další možnosti řešení, běžně děláme.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
My mluvíme o neurologické rehabilitaci, to je rehabilitace, která je specifická pro cévní mozkové příhody, ale jak pan doktor Musil říkal například i pro Parkinsonovu chorobu a další diagnózy. Máme další dotaz, dobrý den přejeme.
osoba
--------------------
Haló!
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Slyšíme vás, ptejte se.
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Dobrý den.
osoba
--------------------
Dobrý den, prosím vás pěkně, pane doktore, já bych se chtěla zeptat, posluchačka z Prahy, manžel je 7 let po mozkový mrtvici, hybnost nemá narušenou, ale strašně je narušená řeč. Jestli je možné chodím na nevrologii, nikdy ho neposílají na žádnou rehabilitaci, vzít dokumentaci a přijít k vám, a nebo i doporučení od obvodního lékaře?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Já myslím, že vzhledem k tomu, co mi říkáte, tak u pána, jelikož je postižená maximálně řeč, tak je možné se po doporučení od obvodního lékaře přímo obrátit na logopeda. Logopedi mají svoje ambulance, fungují i v terénu, takže tam by určitě byla vhodná soustavná péče logopeda.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A tam byste čekal, že by ta náprava ještě po těch sedmi letech mohla nastat? Není to dlouho?
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Může tam být částečná náprava, může tam být částečná náprava, ale i to, že ten logoped navede tu rodinu jak komunikovat s tím pacientem, to je důležité, protože rodině vysvětlí v čem je největší deficit a jak ho nahradit, jo. Lopedi, logopedé mají různé pomůcky, třeba obrázkové písmo a tak dále, které pomáhají tak těm pacientům v té rodině samozřejmě potom.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To říká pan doktor Libor Musil, neurolog a také rehabilitační lékař z Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze. Ve studiu už naši diskusi končíme a vy přecházíte na náš chat na webu 2.rozhlas.cz můžete panu doktorovi psát své dotazy asi tak 15 nebo 20 minut bude věnovat svůj čas. Děkujeme za to, že jste přišel, no, a přejeme samé pozitivní zprávy, co se týče rehabilitace.
MUDr. Libor MUSIL, neurolog a rehabilitační lékař, Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze
--------------------
Děkuji též, mějte se krásně, na shledanou.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Hezký den.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

S hereckými hvězdami poznejte tajemství textu starého dva tisíce let

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

O věrné lásce statečného Chairea a sličné Kallirhoy

Koupit

Román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dříve. Jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví.