Něco je ve vzduchu

18. srpen 2013

V roce 2011 začali občané v severočeském kraji protestovat proti navážení 110 000 tun jedovatých kalů z ostravských ropných lagun na skládku Celio u Litvínova a jejich následnému spalování v čížkovické cementárně.

V dokumentu Gabriely Albrechtové se vracíme do období, kdy ještě existovala naděje, že se celý proces zastaví.
Příběh ostravských toxických kalů byl už od počátku velmi složitý. Hlavní roli v něm sehrály neprůhledné státní zakázky, přehazování odpovědnosti jednotlivých institucí, zneužité dotace, korupce a lhostejnost ke zdraví občanů. Výsledkem tohoto řetězce se stalo nepochopitelné převážení toxických kalů přes celou republiku do oblasti s jednou z nejtěžších ekologických zátěží v Čechách.

Občané, kteří se proti tomuto neprůhlednému a nebezpečnému politickému obchodu postavili, nebyli původně členy žádné ekologické organizace a celá jejich iniciativa vznikla neuvěřitelně rychle a spontánně jako přímá reakce na novinové články v místním tisku, které na celou nesmyslnou anabázi upozornily. Téměř ze dne na den vznikla občanská iniciativa Proti kalům.

Ropná laguna v Ostravě

Občané založili vlastní webové stránky, psali dopisy na krajské i státní úřady, žádali o názory a studie odborníky z oblasti životního prostředí, zdravotnictví i toxikologie. Podařilo se jim svolat velkou demonstraci a během neuvěřitelně krátké doby získat 10 000 podpisů proti nezodpovědnému záměru. Kromě toho se začali zabývat i samotnými technologickými procesy výroby a zapojili se do konkrétních jednání s čížkovickou cementárnou.

Stále více vycházelo najevo, že v celé kauze hraje velkou roli průmyslová lobby. Přesto, že se občanské iniciativě Proti kalům nepodařilo navážení kalů zastavit, měla jejich aktivita smysl. Díky nim byl na webových stránkách společnosti Lafarge, která čížkovickou cementárnu provozuje, zřízen přístup k on-line kontinuálnímu měření emisí a továrna je nyní pod neustálou kontrolou. Proběhla rekonstrukce elektrofiltru a byla vypracována rozptylová studie, která předtím neexistovala. Představitelé čížkovické cementárny také přislíbili občanům, že se do severních Čech nenavezou zbývající toxické kaly z ostravských lagun.

Protestní pochod proti kalům

Pořad připravila Gabriela Albrechtová. Dramaturgie a režijní spolupráce Lenka Svobodová, mistr zvuku Roman Špála.

autor: Gabriela Albrechtová
Spustit audio