(Ne)bezpečné očkování?

9. duben 2016

O tom, že Ministerstvo zdravotnictví může stále nařizovat očkování dětí, rozhodl v únoru minulého roku Ústavní soud. V České republice je tedy vakcinace nutná pro nepovinnou školní docházku. Bez této podmínky by děti neměly do školky nastoupit.

Diskuze, která kolem vyhlášky panuje, otevírá otázky o bezpečnosti vakcín. Očkovací schéma vyvolává spory hlavně v otázce přetěžování dětského organismu. Nyní novela zákona předložila návrh o nepovinnosti očkování na letních táborech či školách v přírodě.

Do této doby bylo na takových zotavovacích akcích povinné školní docházky očkování dětí nutné. Zároveň novela cílí na výši sankce hrozící mateřským školám za přijetí neočkovaného dítěte z půl milionu na 30 000 korun.

Rodičům vadí, že u nás nejsou respektováni. A striktně se jim nařizuje, jak mají se svými dětmi nakládat. Historie i pohled za hranice ukazují, že očkovací kalendář může mít různé podoby a že neexistuje jediný správný model.

Doporučení nebo povinnost?

V Německu, Rakousku nebo Nizozemsku se jim očkování pouze doporučuje, ne nařizuje. To s sebou nese nutnost větší informovanosti pediatrů, kteří musí vše důkladně vysvětlovat, i rodičů.


Ústavní soud ČR a očkování
23. února 2015 – potvrdil, že není protiústavní, když ministerstvo zdravotnictví nařizuje povinné očkování. Ani to, že jeho rozsah je dán pouhou vyhláškou. Doporučil zavedení odpovědnosti státu za poškození zdraví povinným očkováním.
2. března 2015 – nevyhověl návrhu na zrušení paragrafů školského zákona, které určují, že mateřské školy a další předškolní zařízení nesmějí přijímat neočkované nebo jen částečně očkované děti. Na problematičnost tohoto přístupu ve svém stanovisku poukázala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová


Veřejnost proti očkování
10. února 2015 – Martina Suchánková, předsedkyně spolku ROZALIO (Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování), sepsala Petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování. Do konce dubna ji podepsalo přes 18 600 občanů.
9. března 2015 – ve spontánní reakci na rozhodnutí Ústavního soudu ČR zorganizovala Marta Vondráčková před budovou ministerstva zdravotnictví Demonstraci za svobodnou volbu v očkování.

Dnes se tak nařizuje očkování proti 9 nemocem ve formě tzv. hexavakcíny (záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka typu B, dětská obrna, hemofilová nákaza) a vakcíny MMR (spalničky, zarděnky, příušnice). Je ale nutné podávat hexavakcínu ve schématu 3 + 1 (tj. postupně tři dávky a jedno přeočkování později)?

Otazníky nad hexavakcínou

Podle odborníků schéma 2 + 1 stačí. Kdo má ze čtvrté dávky prospěch? A je vůbec hexavakcína nejvhodnějším prostředkem ochrany? Žloutenka typu B se přenáší tělními sekrety, tj. nejčastěji pohlavním stykem či při aplikaci drog injekční stříkačkou.

Proč musí být děti proti ní očkovány, než přijdou do mateřské školy? Toto ohrožení přichází v úvahu až ve škole, do níž ale dítě – i nenaočkované – tak či tak přijato být musí, protože to nařizuje zákon o povinné školní docházce. Nad očkováním v České republice se vznáší řada otazníků.

Vedlejší účinky

K natočení dokumentu přispěl i postřeh, že se v autorčině okolí se stále častěji objevují případy dětí, které byly po očkování postiženy nežádoucími účinky. „Samozřejmě, očkování jako každý lék má i své nežádoucí vedlejší účinky,“ připustil na demonstraci i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Když se ale  pokusil doložit prospěšnost očkování, publikum jej téměř vypískalo. Mezi lékaři a rodiči se prohlubuje propast nedůvěry. Jako by ztráceli schopnost spolu komunikovat. Stupňuje se boj, v němž není vítězů. Lékaři nechtějí naslouchat zkušenostem rodičů. U těch pak roste strach – strach očkovat, ale i strach neočkovat. Strach z udání a pokut.


Novela zákona z roku 2016
Senát schválil návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela požaduje, aby kompletní očkování nebylo podmínkou pro účast dítěte na škole v přírodě nebo na letním táboře. Zároveň snižuje sankci pro ředitele mateřských škol za přijetí neočkovaného dítěte z půl milionu na 30 tisíc korun.

Informujte o negativních účinncích!

Podhlášenost negativních účinků je u nás prý 90 až 98 %. Mohou je ale hlásit i pacienti. Portál O lécích nabízí k využití formulář Hlášení pro SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Pokud se neinformuje o nežádoucích dopadech očkování, nemohou příslušné orgány při rozhodování vycházet z reálných dat.

Při aplikaci vakcín může dojít k rozvoji autoimunitních onemocnění, proto světová kapacita prof. Jehuda Schönfeld prosazuje zajištění odškodnění od státu. Cennější než odškodnění je ale možnost předejít komplikacím.

Jak předejít komplikacím

Docent Vojtěch Thon

Tu nabízí neinvazivní screeningové vyšetření ze suché krevní kapky u novorozenců pro včasný záchyt poruch vývoje specifické imunity. Metoda, která je dnes plošně využívaná v 25 státech USA a v Norsku, je u nás k dispozici na LF v Brně a 2. LF UK v Praze.

Právě doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., zástupce přednosty Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty MU v Brně, se zasazuje o její zavedení i u nás. Bylo by to jedním z kroků k bezpečnému očkování. Kromě toho mluví také o nutnosti individuálního přístupu.

Připravila: Alena Blažejovská
Dramaturgie: Lenka Svobodová
Mistr zvuku: Michal Zelinka
Režie: Radim Nejedlý
Premiéra: 23. 5. 2015

7. dubna 2015 prošly několika městy České republiky průvody rodičů. Brno nebylo výjimkou
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.