Možný

Příjmení Možný pochází nejspíše z přídavného jména zámožný, tedy „majetný“. Původní nositel tohoto příjmení byl asi boháč. V současnosti u nás žije 448 obyvatel s příjmením Možný.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 121; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 55; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 257; P. Eisner, Čeština poklepem a poslechem, Praha 1948, s. 202