Mám to z tebe vymlátit? Případ duchovního-gestapáka známého svojí krutostí

Zrádce, sadista, vrah. Miloval pocit nadřazenosti a peníze. Proto byl ochoten jít i proti svým sousedům a známým.

Účinkují: Zdeněk Maryška, Igor Bareš, Antonie Talacková, Adam Ernest, Kryštof Bartoš, Jana Boušková, Jaroslav Vlach, Jaroslava Pokorná
Připravili: Jitka Škápíková, Laděna Plucarová
Zvuk: Petr Šplíchal
Režie: Dimitrij Dudík
Premiéra: 30. 5. 2018

Říkalo se o něm, že to není člověk, ale bestie. Robert Hohl pocházel z Ivančic u Brna. V mládí byl členem římskokatolické kongregace Nejsvětější svátosti v klášteře v Brně a obdržel čtyři nižší stupně kněžského svěcení. Pak vystudoval v Praze práva a 8. října 1939 nastoupil zaměstnání u gestapa. Od roku 1942 působil ve Zbraslavi.

Převelen na služebnu gestapa

Byl členem NSDAP, ve straně zastával funkci tzv. Blockleitera, vedoucího bloku. Blockleiter odpovídal za 40–50 bytových jednotek ve městě nebo stavení na vesnici. Měl povinnost stýkat se s lidmi a podávat hlášení o situaci ve svém obvodu vedoucímu buňky, která zahrnovala asi 500 rodin.

Od dubna 1943 byl převelen na služebnu gestapa v Benešově jako vedoucí referátu IV D. Centrem jeho zájmu byla ilegální činnost proti Říši. S pomocí konfidentů připravil celé řadě Čechů a jejich rodinám těžké chvíle. Jeho metodou bylo nesmyslné bití, týrání a rozkrádání majetku zadržených.

Před lidovým soudem

Není divu, že po skončení druhé světové války stanul v rámci retribuce před mimořádným lidovým soudem. Soud zasedal v Benešově 13. a 14. února 1947. On sám ve své výpovědi doznal, že jako člen gestapa od března 1943 do května 1945 provedl zatčení nejméně 100 obyvatel republiky na Benešovsku, Vlašimsku, Příbramsku, Voticku, Dobříšsku a v Praze.

Přiznal, že některé věci, které zabavil u zajištěných osob, si ponechal. Připustil také, že v některých případech překročil svoji pravomoc a uchýlil se k bití rukou nebo obuškem. Hladem a žízní prý ale z vlastní iniciativy nikoho netýral, pouze když mu to bylo nařízeno shora. Svoji vinu na tom, že devět osob nechal deportovat do Terezína s označením XYZ (tj. Návrat nežádoucí), odmítal.

Pozbyl majetku, života i cti

Protože „svým jednáním způsobil ztrátu svobody a týrání většího počtu obyvatel republiky, způsobil jim těžká ublížení na těle a zapříčinil smrt devíti lidí“, byl podle paragrafu 2, 3 a 7 retribučního zákona odsouzen k trestu smrti provazem. Zároveň někdejší SS-Oberscharführer a kriminální tajemník navždy pozbyl občanské cti a celé jeho jmění propadlo státu.

Poprava se konala dvě hodiny po rozsudku v zahradě věznice okresního soudu v Benešově. Rozsudek naplnil vykonavatel hrdelních trestů František Nenáhlo z pražské Pankráce se svými dvěma pomocníky, a to neveřejně.

I Hohlova manželka Marie Jiřina, rozená Kollmanová, čelila po válce žalobě za své činy. Trestní řízení proti ní ale zahájeno nebylo. Její další osudy nejsou známy.

autoři: rota , Laděna Plucarová
Spustit audio

Související