Lachman

O původu příjmení
O původu příjmení

U příjmení Lachman podává Dobrava Moldanová hned tři možné výklady – středohornoněmecké apelativum lachman označovalo lékaře a zaříkávače, také se mohlo jednat o příjmení motivované etnonymem Lach, což bylo staré označení pro Poláka nebo obyvatele Lašska. Německé apelativum Lache má význam „louže“, takže Lachman mohl být i někdo, kdo bydlel např. u malého rybníka. Miloslava Knappová vykládá příjmení Lachman jako „bydlící na hranici panství“

a Josef Beneš nabízí podobnou motivaci – Lachman byl podle něj ten, „kdo označuje hraniční stromy“. Nejvíce osob s příjmením Lachman dnes žije v Praze, celkem jich najdete 923.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 102; M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 26; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 274; J. Matúšová, Německá vlastní jména v češtině, Praha 2016, s. 80

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková