Kostelník, pravá ruka služebníka Páně

5. květen 2013

Dokument o dobrovolnících, bez kterých by se žádná farnost neobešla. Znají minulost i současnost svého svatostánku. Mnozí jim věnují všechen volný čas. Neberou peníze ani dary a jejich život naplňuje práce pro kostel.

Znají minulost i současnost svého svatostánku. Mnozí jim věnují všechen volný čas. Neberou peníze ani dary a jejich život naplňuje práce pro kostel.

O svých svatostáncích vědí kde co. Věra Šustková se do Bravantic u Bílovce přistěhovala v roce 1990 a ihned se zapojila do dění v obci tak, že se stará o květinovou výzdobu kostela svatého Valentýna. Stolař Lumír Martiník je rodákem z Olbramic, kostelníkem je tam už několik let a dohlíží na chod kostela svatého Bartoloměje.

Olga Staňková z Jistebníku, samouk ve hře na varhany, zdědila kostelnictví po svém bratrovi, protože to nikdo jiný dělat nechtěl. Dnes je duší právě vrcholící generální opravy kostela svatého Jana a Pavla.

Všechny, s nimiž jsme se setkali, spojuje láska k Bohu a víra v dobré lidi. Za svou kostelnickou činnost, za dlouhé hodiny práce, kdy se podílejí na přípravách bohoslužeb,na úklidu a opravách kostela nežádají žádnou finanční odměnu.. Kostelničení pokládají za zcela samozřejmou pomoc své římskokatolické církvi.

Římskokatolický kostel v Jistebníku

Dramaturgie Lenka Svobodová.

autor: Artur Kubica
Spustit audio