Kocábek

28. červen 2016

Příjmení Kocábek má několik možných motivací. Může jít o další odvozeninu z příjmení Koc, které se vykládá z rodného jména Chotimír nebo Chotoslav se změnou ch- > k-. Nebo mohlo vzniknout z místního jména Kocába. U Jilemnice označuje apelativum kocáb „lenivou ženu“ a v nářečí u Želiva „sešlé dobytče“. Kocábka je také „malý člun“ ‒ v případě této motivace by došlo ke změně kvůli připodobnění přirozenému rodu. V současnosti u nás žije 191 nositelů tohoto příjmení.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 87; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 165; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 20

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio