Kilometr za hodinu. O lidech, kteří vedou naše kroky krajinou

21. květen 2016

Vydejte se po Krušnohorské magistrále s dobrovolným značkařem René Cekem obnovovat červenou turistickou značku.

Během několikahodinové cesty se přihodilo téměř vše, co se může na turistické cestě stát. Pohled toho, kdo turistickou značku vytyčuje, je konfrontován s pohledem turisty, který po značce jde.

Ukazuje se, že dobré vůle je zapotřebí nejen na straně Klubu českých turistů a jeho spolupracovníků (kteří turistické značení ve volném čase tvoří a udržují), ale že je jí třeba i u dřevařů nebo lesníků. Nakonec ani turista se bez dobré vůle neobejde.

Cesta jako kulturní odkaz

Možnost kráčet přírodou po značené cestě patří k anonymnímu kulturnímu odkazu. Zisk i sláva dobrovolných značkařů spočívá v dobře vykonané práci pro ostatní, kteří půjdou po vyznačené cestě.

V pořadu nás po turistických značkách vedou Jaroslav Bíba, René Cek a Ludmila Ceková, všichni z Krušných hor. Dramatrugie Lenka Svobodová, režie Yvona Žertová, mistr zvuku Roman Špála.

Spustit audio