Kde domov můj aneb o Němcích z Čech

24. květen 2008
Anton Otte

Dějiny a kulturu naší země po dlouhá staletí utvářelo vzájemně
inspirující soužití dvou národů: Čechů a Němců. Tuto tradici
přervala až druhá světová válka. Mnichovská dohoda a po ní
nacistické hrůzy, ale i odsun německého obyvatelstva
z poválečného Československa, který byl provázen řadou
násilností, způsobily na obou stranách mnoho ran.
Sudety jsou dodnes bolavým tématem pro mnoho Čechů i Němců;
doposud zkreslovaným a bohužel i politicky často zneužívaným.

Dnešní díl rozhlasových dokumentů Dobrá vůle s názvem "Kde domov můj aneb o Němcích z Čech" vám představí katolického kněze Antona Otte, člověka, který velkou část života věnoval česko německému usmíření; stejně jako pozoruhodná sudetoněmecká organizace Ackerman Gemeinde. Režie Yvona Žertová, technická spolupráce Miloš Kot a Ivana Možná.

Svoje náměty a připomínky k pořadům o lidech dobré vůle nám posílejte pod heslem Dobrá vůle na známou adresu Českého rozhlasu: Vinohradská 12, Praha 2, 129 00, nebo mailem na adresu: dobravule@rozhlas.cz.

Spustit audio
autor: Lenka Svobodová