Ještě jednou 7. pád množného čísla!

31. prosinec 2014

Zvolte spisovnou podobu 7. pádu množného čísla u následujících spojení podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek.

Odborná korektura: PhDr. Martin Prošek, Ph.D. (Ústav pro jazyk český)

autor: Jaroslava Pokorná
Spustit audio