Jan Havelka: "Turistika je pohyb vlastní silou za účelem poznání krajiny"

28. srpen 2013

Navzdory datu 28. srpna, tedy datu oznamující konec prázdnin, bylo to téma dopoledního magazínu „Je jaká je“ ještě prázdninové.

Hovořili jsme o fenoménu jménem "český turista".
Hostem byl emeritní předseda Klubu českých turistů Jan Havelka, který turistikou žije už desítky let. Je hlavním organizátorem Muzea turistiky a po léta býval i prezidentem Evropské asociace turistických kubů.
Je pravda, že tramping je českým fenoménem? A skutečně máme jeden z nejpropracovanějších a nejdokonalejších systémů turistického značení v Evropě? Co vše se s klubem českých turistů událo za 125 let jeho existence?

Je turistika prostou chůzí na čerstvém vzduchu, např. v pěkné krajině, a nebo se jedná o hlubší filozofii? "Pochopitelně, dalo by se tvrdit, že turistika s prostým pohybem na čerstvém vzduchu souvisí pouze okrajově. Stručná definice se dá vyjádřit jako pohyb vlastní silou za účelem poznání krajiny." Jan Havelka doplnil, že hlavní myšlenku nalezneme především v poznávaní a v dnešní době můžeme spojovat skutečnou turistiku např. s možností odpočinku. Předkládá nám totiž celou řadu ucelených návodů, jak v přírodě nalézt útočiště před každodenním shonem.

Rozhlednu Andrlův Chlum spravuje Klub českých turistů

Klub českých turistů má i po 125 letech stále stejnou funkci, a to vytvářet pro zájemce kvalitní prostředí a především zajišťovat samotnou infrastrukturu turistiky u nás. Mezi to patří zejména značení. Během roku 2008 bylo v ČR popsáno celkem 40 782 km pěších cest. V tom je zahrnuto i 3 093 km lyžařských tras, na kterých je vyvěšeno 60 572 směrovek, tabulek atd. A jak se podařilo dosáhnout tohoto jednotného a v Evropě zcela unikátního systému?

Více si poslechněte v přiloženém záznamu rozhovoru…

Spustit audio