Jaký má vztah k domovu herec a muzikant David Kraus