Jak to vidí Zuzana Roithová - 18. prosince

18. prosinec 2012

V úterý jsme se mj. dozvěděli důvod, proč se rozhodla kandidovat Zuzana Roithová. Hosty Zity Senkové jsou totiž postupně všichni kandidáti přímé prezidentské volby. Začínáme v 8:30.

Je výhodné být ženou v souboji o prezidentský úřad? Kandidátky Zuzany Roithové jsme se ptali také na to, jak vidí budoucí vývoj Evropa a EU. Zajímal nás také její názor na zahraniční politiku a její zkušenosti z Evropského parlamentu.

Zuzana Roithová 
  • se narodila 30. ledna 1953. Po maturitě byla přijata ke studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1978. Během praxe v nemocnici v Berouně, Fakultní nemocnici v Motole (v letech 1979-1985) a ve Fakultní nemocnici na Vinohradech (v letech 1985-1992) složila atestace I. a II. stupně oboru lékařka - radiodiagnostik.
  • Od roku 1990 do listopadu 1998 byla ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 
  • V lednu 1998 byla jako bezpartijní jmenována do funkce ministryně zdravotnictví České republiky vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v červenci 1998 vrátila do funkce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V listopadu 1998 byla Zuzana Roithová zvolena jako kandidát čtyřkoalice bez stranické příslušnosti senátorkou za obvod Prahy 10.
  • V roce 1999 se stala členkou KDU-ČSL - od května 2001 do listopadu 2003 byla místopředsedkyní strany se zodpovědností za program a zahraniční vztahy, dosud je členkou Celostátní konference KDU-ČSL.
  • V červnových volbách 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu, členkou poslaneckého klubu "Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Evropští demokraté". 
  • Je vdaná, má jednoho syna a dva vnuky. Její muž Jan je akademický sochař, věnuje se duchovním tématům a monumentální plastice. Syn Matyáš je architekt, jeho žena Adriana studuje a starají se o malé syny Sebastiána a Filipa.
    zdroj: www.roithova.cz

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.

Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech speciálního vydání pořadu Jak to vidí vám přeje Zita Senková. Dnes také pokračujeme v představování kandidátů přímé volby prezidenta. V bruselském studiu vítám paní Zuzanu Roithovou, europoslankyni. Dobrý den.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Dobré ráno do Čech.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdravím vás. Na volebním lístku s vaším jménem, paní Roithová, bude jednička, kterou vylosovala Státní volební komise. Našla jste v něm nějakou symboliku?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Našla. Protože jsem přesvědčená, že kdybych prezidentkou byla, že bych opravdu tu úlohu vykonávala na jedničku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na úvod jako u všech hostů, které zveme v abecedním pořadí. Alespoň v kostce pár klíčových údajů z vašeho života a kariéry lékařky, managerky, političky, europoslankyně. Vystudovala jste Fakultu všeobecného lékařství, působila v několika nemocnicích, téměř 8 let jste byla ředitelkou Fakultní nemocnice Na Královských Vinohradech. V období sametové revoluce jste se stala spoluzakladatelkou a mluvčí Občanského fóra zdravotníků, iniciovala jste vznik lékařských komor a změny ve financování a řízení zdravotnictví, jste spoluzakladatelkou Asociace nemocnic České republiky, navrhla jste a prosadila koncepci celorepublikové sítě vysoce specializovaných center založených na mezioborové spolupráci. V roce 1998 jste se stala ministryní zdravotnictví v úřednické vládě Josefa Tošovského, ve stejném roce jste byla zvolena senátorkou za Prahu 10, tehdy ještě bez stranické příslušnosti. Členkou KDU-ČSL jste od roku 1999, v letech 2001-2003 jste byla místopředsedkyní strany. Od roku 2004 jste poslankyní Evropského parlamentu, dlouhodobě se angažujete také v otázce lidských práv, v poslední době v případu vězněné ukrajinské expremiérky Julije Tymošenkové. Jste vdaná, máte jednoho syna a dva vnuky. Řeknete nám, paní Roithová, o sobě ještě něco důležitého, co nevyčteme a měli bychom vědět?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
No, tak možná, že se starám strašně moc ráda o zahradu, a to už dlouhodobě. Mám ji moc hezkou. A taky máme krásnou kočku Sáru, které už by vlastně bylo skoro 100 let a pak ještě máme taky stádo krav ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prostě v jižních Čechách.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
... ano, v jižních Čechách, já prostě energii čerpám v přírodě od mládí a i dnes.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Načerpala jste ji hodně do toho klání, do kterého jste se pustila? Co myslíte?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Já myslím, že ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, paní Roithová, že být ženou v tomto souboji je výhodou?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Jak se to vezme. V každém případě si myslím, že je to výhodou pro vykonávání vysokých funkcí. Ukazuje se, že ženy, které jsou v politice, zejména ty, které jsou ve vrcholné politice, tak jsou velmi úspěšné právě proto, že jsou pracovité, protože mají tah na branku, protože dávají přednost argumentům proti různým ideologiím a hlavně většinou umí, a k těm lidem také patřím, dávat lidi dohromady, hledat konsensus. V podstatě dávají větší prostor spíše naslouchání než nějakému příliš vysokému ambicióznímu prosazování sebe samých.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To mužům chybí. Řekla byste.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Většinou ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Co považujete za hlavní úkol hlavy státu, jste formulovala takto:

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Ať bude na Hradě kdokoliv, myslím si, že je naprosto nutné, aby vrátil Českou republiku do středu rozhodování o budoucnosti Evropy a Evropské unie a ne, aby, abychom byli vně těchto rozhodování.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je jedna z vašich priorit, evropská politika. Zastavme se hned u ní. Jak byste chtěla vidět nebo další vývoj Evropy a Evropské unie? Vy říkáte, že se budete raději hádat v Bruselu než objímat v Moskvě.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Tak v každém případě naše budoucnost je ve spolupráci. Tento kontinent je k tomu doslova předurčený. Právě proto, že je tady velmi mnoho vlastně velmi půvabných, krásných zemí, malých, menších zemí. My sami nejsme malá země, ale středně velká země, podle počtu obyvatel. Proto říkám, že bychom se neměli podceňovat, že bychom měli být sebevědomější a snažit se nebít outsiderem, prostě být v tom centru rozhodování o té naší společné budoucnosti. Je to dáno tím, že jsme obklopeni samozřejmě dalšími obrovskými ekonomikami v tom globalizujícím se stále více světě a že tedy náš společný hlas může být pak silnější i v rámci jednání o třeba těch velkých obchodních záležitostech ve Světové obchodní organizaci. To nás velmi ovlivňuje. Jsme zavalováni výrobky z asijských zemí s nízkou kvalitou, nebezpečnými věcmi, musíme se bránit společně samozřejmě terorismu a musíme také chránit a bránit své hodnoty nebo tradici, která je nám společná tady v Evropě a na to skutečně potřebujeme spolupracovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co byste pro to mohla jako případná hlava státu udělat v tomto směru?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Já jsem dokonce řekla, že si by vláda asi oddychla, kdyby měla, měla za prezidenta člověka, který hledá konsensus. V každém případě ať už jde o zahraniční politiku nebo o tu vnitřní Evropskou politiku, která je pro nás samozřejmě také strašně důležitá, tak je potřeba, aby prezident se snažil ty problémy, které existují, názorové problémy řešit u kulatého stolu, aby komunikoval zejména v té zahraniční politice, jak s ministrem zahraniční, tak s premiérem, potažmo celou vládou, ale také i s těmi lidmi ve výborech pro zahraniční politiku v Senátu a ve sněmovně tak, aby navenek ta politika prostě byla jednotná, abychom byli čitelní, aby to bylo srozumitelné i našim občanům no a samozřejmě, abychom působili jako hodnověrní, spolehliví partneři. To je důležité pro to, když potom chceme sami něco prosazovat. A ne snažit se mít nějaké akademické poznámky a potom dodatečně kritizovat, to prostě moc nefunguje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsme u zahraniční politiky, jak, paní Roithová, hodnotíte rozdílný přístup Česka v hlasování pro uznání Kosova a proti lepšímu postavení Palestiny v OSN?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Já jsem byla rozpačitá z toho postoje naší země ke Kosovu, a to z toho důvodu, že je to víceméně v rozporu s mezinárodními závazky. Prostě určit třetí stranu hranice nějaké země, to je něco, co je spíše tedy extrémním přístupem. Takže mně se to nelíbilo. Pokud jde o Palestinu, já také podporuju to, že Česká republika se postavila proti znění té rezoluce, protože ona ta rezoluce de facto posunuje vlastně spíše rozděluje dohodu mezi Palestinou a Izraelí o vymezení toho budoucího Palestinského státu do jiného roku, a to je špatně. Já jsem samozřejmě se jinak vyjádřila pro Českou televizi v tom smyslu, že je dobře, aby Palestina byla také pozorovatelem v OSN, takových institut, takových organizací nebo vlastně subjektů, právních subjektů je celá řada, jsou tam i různé nestátní organizace, které jsou pozorovatelem, proč by to neměl být, neměla být Palestina, bylo by také i jasný, kdo ji vlastně reprezentuje navenek nebo jednoznačněji, kdo na ni schopen rozhodovat a řešit ty věci i doma. A říkám veřejně, dokonce jsem to dala na svůj blog, že pokud by Palestina nedostala těm svým závazkům, tak by měla dokonce přijít o ten statut pozorovatele. Takže z tohoto pohledu si myslí, že je dobře, že ho má, ale nesouhlasím s tou rezolucí a proto podporuji to, jak hlasovala česká vláda.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem vás nejvíce ovlivnila osmiletá zkušenost z Evropského parlamentu? Co byste z ní ráda přenesla třeba na Pražský hrad?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Je to úcta k názorům druhých, je to vlastně takový zvyk jednat opravdu se všemi u kulatého stolu, začít si nejdříve vyjasňovat pozice, tedy udělat jakousi diagnózu těch rozdílných přístupů a snažit se dohodnout na tom, jestli chceme změnu a pokud ji chceme, nechceme aby platila stará pravidla, pak musíme společně hledat nějaký průsečík, nějaký konsensus. A ta jednání jsou někdy velice zdlouhavá, náročná, znovu se vracíme k tomu jednacímu stolu, ale nakonec ten výsledek je vždycky lepším nějakým posunem dopředu. To je něco, co české politice chybí. Tady se prostě válcuje, tady něco připraví vláda, pak se do toho vloží poslanci, aby byli více vidět, připravují pozměňovací návrhy na poslední chvíli. To, co jim vyčítám je, že hlavně nabalují obrovské množství byrokracie na ty evropské směrnice. Patříme jako země k těm nejhorším v Evropě v tomto směru. No a pak se vlastně Senát k tomu vyjádří poměrně často moudře, nicméně opět ho zase přehlasují ve sněmovně, pak udělá pan prezident gesto, vrátí zákon, dá veto, ale je už pozdě, protože zase je přehlasován. Prostě ta atmosféra u nás není, není příliš příznivá a proto si lidé taky myslí, že tento stát jakoby hájil zájmy spíše nějakých zvláštních skupin, než zájem jednotlivých lidí nebo občanů, obyčejných lidí, protože ty zákony pak vypadají tak, jak vypadají. Podívejte se na ten zákon prováděcí k, tady k tomu ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přímé volbě.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
... k přímé volbě prezidenta. Nebo se podívejte na situaci kolem fotovoltaiky, nebo exekutorský zákon, to je přece strašný.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už jste se o tom zmínila, jako původní profesí lékařka říkáte, že když vidíte pacienta, tak jste zvyklá dělat diagnózu a hledat nějaký recept. Jak teda to, co sužuje Česko, českou politickou scénu, už jste víceméně popsala. Jak jej ale z toho vyléčit a co byste pro tu léčbu vy mohla udělat jako případná prezidentka?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Tak já říkám, že v první řadě, aby ten prezident mohl demokracii léčit, tak sám nemůže být infekční. To znamená nemůže být spojen s žádnými korupčními skupinami nebo skandály. To si myslím, že je hrozně důležité pro tuto roli a samozřejmě, že prezident nemůže všechno, ale má dost vysoké kompetence, může velmi kvalitním způsobem jmenovat kvalitní soudce, kvalitní členy bankovní rady, které, kteří budou velmi dobře rozhodovat o klíčových věcech v této zemi. Tím může vracet samozřejmě důvěru ve stát a v jeho budoucnost. V každém případě já bych si velmi přála, aby všechna důležitá rozhodnutí našeho státu zejména ta vládní rozhodnutí byla provázena pečlivou analýzou dopadu těch rozhodnutí na kvalitu života v naší zemi. To je taková přidaná hodnota k vlastně k té současné demokracii. V některých státech to začíná fungovat tímto způsobem. Existují různé sociologické metody, jak kvalitu života měřit. A myslím si, že kdyby občané možná i prostřednictvím výroku prezidenta věděli, jaký dopad má ta legislativa, která se připravuje na vládě, nebo je potom ve sněmovně, tak by i ti samí poslanci více přemýšleli o tom, proč hlasují tak a proč jinak, bylo by zřejmější, koho opravdu zastupují, to je velmi důležité. No a také si myslím, že by samozřejmě prezident neměl přehlížet určité podněty, které dostává na stůl. Například jsou to tajné zprávy zpravodajských služeb, ale i samozřejmě různé podněty od nevládních organizací, které upozorňují na korupci, upozorňují na provazování vlastně nebo infiltraci státní správy ze strany různých našich, ale i zahraničních skupin. A tady samozřejmě jako prezidentka bych velmi nekompromisním způsobem podávala jednoznačně tedy podnět nejvyššímu státnímu zástupci. Také bych o tom samozřejmě informovala premiéra a nenechávala bych si prostě tyto věci pro sebe, jak se dneska děje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to by ...

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
A tím bych pomáhala odstraňovat korupci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Pardon. Jaké by byly další vaše kroky v případě zvolení?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Já bych samozřejmě chtěla předcházet konfliktům mezi prezidentem a vládou a politiky tím způsobem, že bych tedy vedla dialog, chtěla bych o důležitých věcech, které mají zejména ten dlouhodobý dopad pro naši společnost, to jsou třeba ty reformní věci, nebo strategie, energetická strategie, průmyslová strategie země a podobně. O těchto věcech bych chtěla vést úplně vážně dialog tak, aby všechny ty politické síly našly, nebo abych jim pomohla najít a moderovala tu debatu, kde by se bylo možné dojít k nějakému společnému jádru. Protože bez těch dlouhodobých společných vizí se vlastně nedají přijímat zákony, které jsou klíčové. Teď se podívejte na tu důchodovou reformu. To je velký problém, když vlastně druhá strana nebo opozice vyhrožuje, že jakmile začnou vládnout oni, tak to všechno zruší, takže takhle to prostě nemůže v této zemi fungovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem, důchodová reforma, doporučila byste ji v té podobě, v jaké ji známe nyní podle těch parametrů současné vládní reformy?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Já bych ji samozřejmě svým, svému synovi a své snaše nemohla doporučit, protože oni nejsou v té příjmové skupině, pro kterou by to bylo výhodné, to je to, co lze tady té reformě vyčítat. Ve skutečnosti to není úplně reforma, je to jenom zavedení druhého pilíře, aniž bychom zaváděli další věci, které pro důchodovou reformu skutečně jsou také důležité, ale hlavně tady není žádná záruka, že ty fondy nebudou třeba do budoucna znárodněni, tak, znárodněny, prostě takhle to úplně ideálně nemůže fungovat. A je mi hrozně líto, že celá ta nejmíň 10 let zpátky, před 10 lety už jsme vedli vážné debaty v rámci čtyřkoalice, bylo to v našem programu, kdy jsme chtěli, aby finanční prostředky z privatizace byly použity právě na tu důchodovou reformu, aby se nestalo, že tam může chybět těch, já nevím 30 miliard korun tak, jak se předpokládá, že by chybělo, pokud by se k tomu druhému pilíři přihlásili všichni, pro které to je výhodné a pak by chyběly v tom prvním pilíři. Takhle si myslím, že to je prostě špatně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Do klání o Pražský hrad vstupujete, paní Zuzano Roithová, s heslem: Člověk. Myslíte, že vytrácí se z politiky zájem o lidi a naopak mají lidé vůbec ještě zájem o politiku?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Tak ano, je to právě oboustranné, nebo obousměrné. Je pravdou, mně to píše opravdu obrovské množství lidí, a to ne teď, ale vlastně už nejmíň dva, tři roky, že mají tento pocit, že ten stát se opravdu více stará o ty úzké zájmové skupiny a tím pádem jestliže si stát neváží lidí a nepřistupuje k nim s úctou, tak je logické, že si lidé méně váží toho státu. To je věc, kterou já bych chtěla pomoci napravit, vrátit zpátky. Je tady samozřejmě obrovský problém třeba s nezaměstnaností. Tady může taky prezident pomáhat právě tím, že by dokázal otevírat cestu našim podnikatelům v zahraničí a stejně tak i pomáhat propagovat Českou republiku a přivádět sem tedy ten zahraniční kapitál, který by přinesl nová pracovní místa. To, co je taky strašně důležité a proč si lidé myslí, že se stát spíše stará o něco jiného, je ta nestabilita. Vemte si, že daňové zákony se mění tak strašně často, a nejenom ty daňové zákony, že lidé přestávají věřit v budoucnost, neví, co je potká za, ne za dva, pět let, ale dokonce za půl roku, vždyť neví ani přesně jak to bude vypadat příští rok. A to je strašně špatné, to jsou špatné podmínky pro podnikání, ale i pro zakládání rodin.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vám je, ještě bych snad doplnila, blízká Luxova vize sociální trampolíny, která lidi v nouzi zachytí, aby je co nejdříve vrátila do ekonomického života. Co dalšího byste chtěla v této sociální oblasti změnit nebo přispět svým hlasem možná k debatě, co iniciovat?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Samozřejmě, že pořád se točíme vlastně kolem zaměstnanosti, protože nejhorší je, když lidé přijdou o práci a o tu práci přijdu z toho dlouhodobého hlediska. Je, já bych velmi usilovala o to, a podporovala bych a produkovala bych vlastně vládu k tomu, aby připravila legislativu, která by umožňovala práci i na krátké úvazky, ale to za podmínek, jako kdyby to byly plné úvazky, to je něco, co nám chybí, to, co je běžné v ostatních evropských zemích, už v sousedním Rakousku to je například, nebo v Holandsku, všude, v Německu, kdy lidé mohou pracovat na kratší úvazek, ale mají všechny ty sociální jistoty, které potřebují pro sebe a současně je potřeba vytvářet podmínky pro to, aby vznikala nová pracovní místa. To znamená jakási flexibilita. Jde o to, aby na jednu stranu měli ti lidé určité jistoty, že nemůžou být jaksi vyhnáni z toho místa okamžitě, že se jim budou počítat léta do důchodu i při tom kratším úvazku, že mají právo na plnou nemocenskou a podobně. Ale na druhou stranu je potřeba nesvazovat ruce podnikatelům, podnikům. Naopak je potřeba je podporovat. Nám chybí vlastně prorůstové určité faktory. V tom našem státním rozpočtu nemáme vlastně ty vize rozvoje některých průmyslových odvětví, kde by ta pracovní místa byla. Za těchto okolností potom lidé, kteří jsou nezaměstnaní padají do té sociální sítě a už tam zůstávají. Vemte si, že u nás na člověka, který je zaměstnán a má plat 20 tisíc korun, tak ten podnikatel odvádí 14 tisíc korun měsíčně do státního rozpočtu a když je ten člověk nezaměstnaný, tak vlastně všechno je potom placeno tady z těchto peněz zase těm nezaměstnaným. Takže to je strašně důležitá budoucnost a perspektiva této země a těch možností, jak nám pomáhat, je samozřejmě celá řada. Já už jsem hodně jmenovala.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Priority v případě vašeho zvolení již víceméně známe. Snad ještě otázečky. Vetovala byste církevní restituce?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Já bych je určitě nevetovala, protože ta debata o tom kompromisu mezi církvemi a státem a dokonce i mezi jednotlivými církvemi trvala mnoho let a mně osobně nesmírně vadí a nelíbí se mi, jak některé, někteří politici a dokonce vrcholní politice dezinterpretují, jak vlastně šíří nesmyslné mýty. Vemte si, že byly to tři vlastně univerzity, které se vyjadřovaly k tomu, jestli ten majetek církve vlastnily nebo byly jenom ve správě. Jednoznačné stanovisko měl i Ústav státu a práva. Kdyby existoval ten výčtový zákon, tak by měl 30 tisíc stran. Takže způsob, jakým je tedy označen ten majetek, který navíc je označen v částkách nižších než skutečně, o kolik ty církve přišly, tak je samozřejmě výhodné v první řadě pro stát, je to výhodné pro obce. A pokud jde o tu odluku státu od církve, vemte si, že i vlastně na duchovní zbytečně nemusí platit stát v budoucnosti, že budou ty církve skutečně nezávislé. To je taky samozřejmě důležité. Jak říkám, ne vždycky se kompromis někomu líbí, ale ty dezinformace kolem toho jsou u nás příliš velké a netýkají se ty dezinformace jenom církevních restitucí, je to taková, takový populismu neuvěřitelný, který se u nás tady zavedl a je to politická nekultura, neříkat ty věci na rovinu, neříkat je pravdivě. Takže já bych samozřejmě ty církevní restituce nevetovala a jsem vlastně ráda, že konečně to bude vyřešeno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na které krok vašich předchůdců byste ráda, paní Roithová, navázala? Mimochodem dnes uplynul přesně rok od úmrtí posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla a na jeho počest se včera na budově Evropského parlamentu rozsvítilo neonové srdce.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Ano, já na to taky myslím velmi intenzivně. Odkaz Václava Havla je opravdu velký. Není jenom to odkazem pro politiky, ale pro všechny lidi takzvaně dobré vůle. To, že tady teď svítí to Václavovo srdce, je obrovský symbol, je to povzbuzení nejenom pro nás Čechy, kteří tady jsme, ale pro všechny politiky, pro všechny občany, kteří to srdce vidí, protože se ptají, co to srdce znamená a je to strašně krásné vysvětlovat, že to je jakýsi symbol humanismu, symbol hodnot, které jsou důležité pro Evropany a které jsou také důležité nesmírně pro Čechy, pro Čechy, Moravany, Slezany, jak já říkám a to je to, co je potřeba vrátit taky do české politiky. Já bych si velmi přála, aby i v té zahraniční politice zase více rezonovala, rezonoval náš zájem o prosazování lidských práv, ale samozřejmě také, aby tam rezonovala jiná témata než jenom ekonomická v té naší vnitropolitické úrovni.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete ještě, paní Roithová, jako každý náš host v tomto prezidentském speciálu využít jednu minutu bez mojí konkrétní otázky, nebo položím další připravenou.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
No, já bych to ráda využila a chtěla bych oslovit náš všechny, všechny občany České republiky, kteří nás poslouchají, protože tahle ta země patří nám všem a vlastně všechny nás spojuje a nemám tím na mysli jenom státní příslušnost, nebo to, že jsme se zde narodili, máme společný jazyk, ale jsou to skutečně ty hodnoty, které nás držely pohromadě a dokázaly nám, pomáhaly nám přežít různé pokusy o zotročení a jsou to vlastně ty ideály humanity - svoboda, která je ale podmíněná odpovědností za sebe, za svou rodinu, za svou zemi a samozřejmě solidarita. To, co mě teď velmi mrzí je, že my procházíme jakousi zkouškou, protože se mnozí nechají přesvědčit, že ta svoboda je jenom jakési hledání cesty, jak obcházet právní a morální principy a že ta osobní odpovědnost je spíše jakousi možností jenom hájit vlastní prospěch a že solidarita dokonce je jakýmsi parazitem. Samozřejmě jenom do doby, než pomoc sami potřebují. A týká se to jak toho našeho vnitřně politického postoje, tak i našeho postoje k zahraničí a my se dostáváme do jakéhosi izolace, a to je strašně špatně díky dezinformacím a já bych chtěla slíbit, že ať už budu nebo nebudu zvolena, že budu dál klást argumenty proti mýtům, které se u nás šíří, zejména v této prezidentské kampani velmi intenzivně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to už bylo něco přes minut, ale protože se nevidíme, tak by moje mávání nebylo do Bruselu vidět. Snad jenom velmi stručně na závěr. Strávíte Vánoce doma, v Česku, v jižních Čechách?

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Samozřejmě, štědrý večer budeme trávit v Praze společně s rodinou mého syna, potom s rodiči mé snachy a potom zase všichni společně jedeme do jižních Čech a já se na ty vánoční svátky těším letos možná ještě víc než kdy jindy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ať se vám povedou. Přeji hezké Vánoce. Paní Zuzana Roithová byla hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém postupně v abecedním pořadí představujeme všechny kandidátky a kandidáty přímé volby prezidenta. Přeji do Bruselu příjemný den a děkuji za rozhovor.

Zuzana ROITHOVÁ, europoslankyně, prezidentská kandidátka
--------------------
Děkuji za pozvání a všechny moc zdravím.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra se budou ptát pana Karla Schwarzenberga. Příjemný den všem přeje Zita Senková. Na slyšenou.

autor: zis
Spustit audio