Jak to vidí Miloš Zeman - 21. prosince

21. prosinec 2012

Pátek je v čase mezi 8:30 a 9:00 hodinou vyhrazen pro prezidentského kandidáta Miloše Zemana, který uzavře představování kandidátů přímé prezidentské volby na Dvojce. Ptát se jej bude Zita Senková.

Nahlédli jsme do životopisu prezidentského kandidáta Miloše Zemana. Co nám o sobě ještě neprozradil a které lidské vlastnosti by měla mít budoucí hlava státu. Nejen na tyto otázky odpověděl kolegyni Zitě Senkové.

Miloš Zeman 
 • narozen 28. září 1944 v Kolíně, otec poštovní úředník, matka učitelka. 
 • 1963 – 1967 pracuje ve strojírnách Tatra Kolín. Při tom od roku 1965 mu je umožněno alespoň dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor národohospodářské plánování.
 • V roce 1968 vstupuje do Komunistické strany Československa.
 • V roce 1969 promuje s červeným diplomem s diplomovou prací na téma prognostiky (s názvem Futurologie a budoucnost). Téhož roku začíná vyučovat tento obor na Vysoké škole ekonomické v Praze.
 • V roce 1970 vyloučen z Komunistické strany Československa pro nesouhlas se sovětskou okupací a počínající normalizací.
 • V lednu 1990 je zaměstnán v Prognostickém ústavu ČSAV. Koncem ledna 1990 je za Občanské Fórum kooptován do Federálního shromáždění.
 • V červnu 1990 je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění za OF, stává se předsedou rozpočtového výboru a členem předsednictva Federálního shromáždění.
 • Ve volbách v roce 1992 kandiduje za ČSSD, kam přešel po rozpadu Občanského fóra, a je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění.
 • V únoru 1993 je zvolen předsedou ČSSD.
 • V letech 1996 – 1998 zvolen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
 • V roce 1998 jmenován předsedou vlády České republiky.
 • V roce 2003 nebyl zvolen prezidentem České republiky vzhledem k tomu, že proti němu hlasovalo 27 poslanců ČSSD.
 • Od roku 2003 žije jako starobní důchodce trvale ve dvou obytných místnostech staré tvrze na Vysočině.
  zdroj: www.zemannahrad.cz 

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.

Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. U poslechu speciálního vydání pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Na řadě je rozhovor s dalším a posledním z kandidátů přímé volby prezidenta, které vám představujeme v tomto čase. Protože jsme uchazeče o post hlavy státu zvali podle abecedy, tím hostem nemůže být nikdo jiný než pan Miloš Zeman. Vítám vás.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. U poslechu speciálního vydání pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Na řadě je rozhovor s dalším a posledním z kandidátů přímé volby prezidenta, které vám představujeme v tomto čase. Protože jsme uchazeče o post hlavy státu zvali podle abecedy, tím hostem nemůže být nikdo jiný než pan Miloš Zeman. Vítám vás.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Připomenu na úvod, jako u všech kandidátů, několik klíčových údajů z vašeho životopisu. Jste nezávislý kandidát podporovaný stranou Práv občanů Zemanovci, bývalý premiér a člen sociální demokracie, vzděláním ekonom. Během pražského jara 1968 jste vstoupil do Komunistické strany Československa, ze které jste byl v roce 1970 vyloučen kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací a počínající normalizací. Za bývalého režimu jste pracoval jako ekonom v několika státních podnicích. Po roce 1989 jste začal spolupracovat s ČSSD, kterou jste pak v letech 1993-2001 vedl. Po neúspěšné prezidentské kandidatuře v roce 2003 jste se stáhl z aktivního politického života. Na scénu jste se vrátil po 7 letech jako předseda nové Strany práv občanů Zemanovci. Na svou funkci jste rezignoval po parlamentních volbách 2010 a stal jste se čestným předsedou strany. Výrazně jste ovlivňoval českou politickou scénu ve druhé polovině 90. let, když jste nejprve stanul v čele Poslanecké sněmovny a následně v letech 1998-2002 zastával funkci premiéra. Jste podruhé ženatý a máte dvě děti. Co důležitého nebo zásadního byste nám o sobě případně ještě prozradil nebo doplnil?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Jsem člověk, který má strašně rád knížky, pak strašně rád čte a zejména v poslední době vychází celá série nesmírně zajímavých knih. Já sám jsem fanatik dějin druhé světové války a právě na toto téma čtu jednu knížku za druhou, protože nejvíc se člověk poučí z extrémů a ta druhá světová válka byla jakýmsi extrémem. Takže mám-li na sebe něco navíc prozradit, je to právě toto.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro úplnost dodám, že vzhledem k vaší vytíženosti náš rozhovor předtáčíme, takže vás posluchači nemohou vidět na webových kamerách ve studiu. Jsou chvíle, kdy si, pane Zemane, říkáte, že nebo zda by nebylo lepší zůstat v klidu na Vysočině a vychutnat si advent?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Ale ano, my jsme jednou byli ve zlínském divadle a prezidentští kandidáti si měli vzájemně poslat nějaký pozdrav. No a já jsem Janu Fischerovi poslal pozdrav, který zněl: Honzo, bylo nám zapotřebí absolvovat tuto prezidentskou kampaň? Jak Fischer na to bohužel odpověděl poněkud uraženecky, beze smyslu pro humor, to znamená, říkal: To je strašná vážná věc, Miloši, to takhle nemůžeš zlehčovat. Ale víte, politik, který nemá smysl pro humor, pro úsměv, není dobrý politik. Čili ano, já jdu do prezidentské kampaně s plnou vážností, ale když se zasním, tak za mnou je Vysočina, za mnou jsou ty knížky, za mnou je hořící krb, nacpaná dýmka, ne dívka, to už v mém věku nepřichází v úvahu, ale dýmka, sklenička vína. Takže jak vidíte, mám dvě krásné varianty. Buď tuto anebo prezidentskou funkci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V klipu, který se právě objevil, vysvětlujete mimo jiné objímání stromů a přiznáváte, že vaší nejhorší, ale zároveň asi i nejlepší lidskou vlastností je důvěřivost. Jaké vlastnosti byste považoval nebo považujete za důležité pro hlavu státu?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
No, tak každý politik, ať už je nebo není hlavou státu, by měl mít především dvě základní vlastnosti. Měl by se umět dohodnout. A měl by umět držet slovo. Protože podaná ruka je víc než podepsaná smlouva a politici, kteří se buď nedokáží dohodnout anebo nedokáží tyto dohody dodržet, nejsou dobří politici.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jednou jste se ucházel o post hlavy státu. Co bylo tím hlavním motivem nebo motorem nyní, jste před necelým rokem formuloval takto:

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Stručně řečeno proto, protože se domnívám, že v posledních 10 letech se inteligence voličů při nejmenším nezměnila, možná dokonce velmi mírně vzrostla. Zatímco inteligence politiků prudce klesla. Politici už dnes nejsou lidé, kteří bojují o program, ale většinou, čest výjimkám, bojují spíše o koryta, o funkce ať to nazvete jakkoliv. No a protože se tyto dvě křivky protnuly, tak je zapotřebí dát přednost těm, kdo jsou inteligentnější, to zaprvé a druhý a poslední důvod spočívá v tom, že volič občan vás nepodrazí. Ten vám prostě řekne, že vás buď chce nebo nechce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tato slova zazněla letos koncem února na Radiožurnálu a nyní na Dvojce je klidně můžete rozvést. Na názoru na přímou volbu se předpokládám u vás, pane Zemane, nic nezměnilo.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Určitě ne. Já bych jenom k tomu, co jste tady citovala, doplnil jednu věc. Když prezidenta volí 281 poslanců a senátorů, tak nemůžete vyloučit, že u některých z nich tato volba bude podmíněna určitou korupcí. Ať přímo penězi nebo nabídkou nějaké funkce. Jako ostatně vidíme i dnes. Zatímco, když prezidenta volí 8 milionů oprávněných voličů, tak ty prostě nemůžete zkorumpovat z toho jednoduchého důvodu, že na to není dost peněz.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
K rozhodnutí kandidovat v přímé volbě vás prý přivedl ubohý stav české politiky. Jak byste mohl jako hlava státu přispět k jejímu ozdravení?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, málo se ví, že podle české ústavy má prezident právo účastnit se pravidelných zasedání vlády, který jsou každý týden a pravidelných zasedání parlamentu, který jsou v podstatě každý měsíc a vystoupit tam se svým stanoviskem. A je pravda, že dva čeští prezidenti, tedy jak Václav Havel, tak Václav Klaus tohoto práva prakticky vůbec nevyužívali. Za mé 4leté vlády byl Václav Havel na zasedání vlády jednou, pokud si dobře vzpomínám. A to je právě to, o čem mluvím, když říkám, že prezident by měl ovlivńovat českou politiku tím, že se svými argumenty a se svými názory bude pravidelně vystupovat jak na vládě, tak v parlamentu a ne, že bude někde na hradním obláčku čekat, jak se vláda nebo parlament usnesou a pak případně nějaký zákon vetuje nebo nepodepíše.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže by vám ty stávající pravomoci postačily, byly by postačující?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, vždycky záleží na tom, kdo je tím konkrétním člověkem, který chce nebo nechce být aktivní, kdo se případně spokojí s tím, že bude klást věnce a přijímat velvyslance a kdo chce ovlivňovat tu politiku. Já se domnívám, že současné kompetence jsou naprosto dostačující, ale že jich v minulosti bohužel bylo velmi málo využíváno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V knize Boj o Hrad historik Antonín Klimek cituje Tomáše Garrigue Masaryka, který si uvědomoval výjimečnost Pražského hradu. "To není jen tak, dívám-li se z Hradu na Prahu, musím myslet na to, jak by ty naše problémy luštil ten či onen Přemyslovec, co by s tím dělal takový Karel Lucemburský." Co by s těmi současnými problémy, jako je například korupce, dělal Miloš Zeman?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak já vám odpovím na vaši konkrétní otázku. Víte, když se jakýkoliv politik rozhovoří o boji proti korupci, tak většinou žvaní. Protože skutečný boj proti korupci znamená, že uvedete konkrétní nástroj, o němž se domníváte, že tu korupci pomůže řešit. Pro mě je už dlouhá léta takovým nástrojem zákon o prokázání původu příjmu a majetku, včetně možností zabavení nelegálně získaného, tedy nakradeného majetku. Tento zákon jsem jako premiér třikrát předkládal v Poslanecké sněmovně. A možná proto, že by se dotkl některých poslanců, ať už z pravice nebo z levice, tak tento zákon byl třikrát odmítnut. Jako prezident bych pokračoval v tomto úsilí a ta majetková přiznání bych prosazoval jako součást svého programu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy úřad prezidenta chápete jako neutrální pole. Jak jste se jednou vyjádřil. To by umožňovalo dialog politických subjektů. Jak byste mohl přispět k mírnějšímu tónu, nebo ke zmírnění napětí mezi politiky?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak nikdo z nás není nepopsaný list a já jsem už od roku 1996, kdy byla uzavřena první opoziční smlouva pod patronací Václava Havla, ta druhá byla uzavřená v roce 98, usiloval o dohodu dvou nejsilnějších parlamentních stran. A zatímco méně inteligentní novináři se rozčilovali nad tím, že se parlamentní strany nedokáží dohodnout, tak když se konečně dohodly, tak se pro změnu rozčilovali nad tím, že se dohodly. No a jestliže jsem dokázal smířit dvě nejsilnější parlamentní strany, tak bych se v případné prezidentské funkci pokusil o totéž. S tím rozdílem, že by to neměly být jenom dvě ale všechny parlamentní strany.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptají se vás voliči, když jezdíte po republice, často právě na opoziční smlouvu?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak vidíte, to je právě rozdíl mezi novináři a normálními tedy duševně normálními občany. Já jsem zrovna přijel z Ústí nad Labem a to byl desátý mítink v krajských městech. Za dobu těchto 10 mítinků, paní redaktorko, ani jednou nepadl dotaz na opoziční smlouvu. Víte proč o tom mluví novináři? Protože v době opoziční smlouvy politici ignorovali názory hloupých novinářů a kritika novinářů vůči opoziční smlouvě je to, co poněkud nezdvořile označuji jako řev neschopných. Prostě ti lidé si najednou uvědomili, že když se dospělo k nějaké politické dohodě, která je mimochodem obvyklá v západní Evropě u každé menšinové vlády, protože každá menšinová vláda musí být kryta nějakým druhem opoziční smlouvy, takže užvanění komentátoři, kteří píší o všem a nerozumí ničemu, najednou nemají naprosto žádný vliv.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem vy vidíte největší pochybení, nebo spíše rizika v tom současném vývoji v politice, v ekonomice a co byste s nimi mohl jako hlava státu udělat?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, největší riziko není rozdíl mezi levicí a pravicí. Já jsem levicový politik a nikdy jsem to nezakrýval, ale vedle rozdílu mezi levicovým a pravicovým politikem považuji za ještě významnější rozdíl, rozdíl mezi profesionálem a amatérem. Takže levicový blbec je pro mě méně hoden úcty, než pravicový inteligent a samozřejmě naopak. Vezměte si konkrétní příklad. Karolína Peake, žena, která v životě neviděla tank, se stala ministryní obrany. Čili je amatérkou. A já bych na jejím místě rád viděl profesionála, samozřejmě bych uvítal, kdyby to byl levicový profesionál, ale klidně bych bral i pravicového profesionála. Jediný, koho bych nebral, by byl právě ten amatér.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stejně jako předchozím kandidátům přímé volby prezidenta i vám, pane Miloši Zemane, položím další otázky. Na rozdíl od svých předchůdců, vy byste zavedl mnohem přísnější metr pro udělování milostí.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Já bych v podstatě žádné milosti neuděloval a samozřejmě ani amnestii. Já bych uděloval jenom to, čemu říkám humanitární gesto. To znamená, že když někdo umírá ve vězeňské nemocnici, zbývá mu pár týdnů života a chce těchto pár týdnů strávit v domácím prostředí, pokud ovšem nějaké má a nedopustil se tak závažného trestného činu jako je například vražda, tak bych něco, čemu bych opravdu neříkal milost, protože to je akt na pár týdnů, udělil na základě lékařské zprávy. Ale ve skutečnosti bych opravdové milosti nikdy neuděloval prostě proto, že to pokládám za feudální přežitek.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučil byste spoření na důchod v soukromých penzijních fondech podle těch dnešních známých parametrů?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Já zcela určitě ne a nechci se teď ironicky vyjadřovat k jedné zprávě ministerstva práce a sociálních věcí, podle které by se tento typ penzijního spoření vyplatil pouze lidem ve věku 89 a více let. Já se především domnívám, že ten druhý pilíř důchodové reformy je, jak tomu říkají mafiáni, poslední neohlodaná kost. To znamená poslední možnost, jak tady něco vytunelovat. V tomto případě vytunelovat úspory na stáří. Penzijní fondy mohou zkrachovat, penzijní fondy mohou investovat do akcií, jejichž hodnota může klesnout až o 50 %. To znamená, že vy přijdete o 100 nebo 50 % svých úspor na stáří. To jsou stručně důvody, proč se domnívám, že ten druhý pilíř není rozumné řešení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mnoho zákonů u nás prochází s docela minimálním rozdílem. Na kterou stranu byste se přiklonil v případě například církevních restitucí?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
No, tak jsem odpůrce církevních restitucí, což je můj občanský názor, na který mám jako občan plné právo. Na druhé straně, protože jsem demokrat, tak jsem navrhoval při respektování odlišných názorů, aby k této otázce bylo uspořádáno referendum podobně jako ve Švýcarsku, ať se sami občané vyjádří, zda církevní restituce podporují nebo nepodporují.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme k dalšímu tématu - Evropská unie. Vy sám se označujete za eurofederalistu. Jak vidíte budoucnost Česka v Evropské unii, v tomto společenství?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Já si myslím, že bychom měli být v tom hlavním proudu evropského myšlení a usilovat o integraci především v oblasti zahraniční a obranné politiky, ale současně bychom měli bránit byrokratickým bruselským předpisům typu úsporných žárovek nebo teď se jistě neurazíte jak žena, 40% kvótám pro ženy. Což si myslím, že každou schopnou ženu musí urazit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mnohým ženám se to opravdu nelíbí. Jinak, jaká kritéria by měla být rozhodující při zahraniční politice?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, já zastávám názor, že musíte pojmenovat nebezpečí, která ne jenom v Evropě, ale v celém světě hrozí. A já řadu a řadu let tvrdím, že tímto největším nebezpečím je mezinárodní terorismus, který je živen především islámským fundamentalismem. Právě proto na rozdíl od většiny mého národa zastávám názor, že bychom měli vysílat zahraniční mise, které by bojovaly proti těmto teroristům, aby nám tady doma nevyhodili pražské metro do povětří a když mi někdo řekne, proč máme například do Afghánistánu posílat vojáky, když je to země, o které vůbec nic nevíme, tak jim odpovídám citátem Nevilla Chamberlaina ze září 1938: "Proč máme bojovat za zemi, o které nic nevíme?" A ta země se tehdy jmenovala Československo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak v tomto kontextu hodnotíte rozdílný přístup v hlasování Česka pro uznání Kosova a proti lepšímu diplomatickému postavení Palestiny v OSN?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak já si myslím, že byla tragická chyba, že jsme uznali nezávislost Kosova, premiér Hashim Thaci je podezříván z válečných zločinů, včetně takové zrůdnosti, jako bylo odejímání orgánů živým lidem pro transplantace. Kromě toho Kosovo je podle mého mínění islámská teroristická diktatura financovaná narkomafiemi a Česká republika jako demokratický stát neměl tuto zrůdnost nikdy, nikdy uznat. Co se týče postavení Palestiny jako pozorovatele, tak je potřeba si uvědomit, že toto zbrzdí nikoliv zrychlí mírový proces na středním východě, a to zejména proto, protože Palestinci jsou dnes tvořeni dvěma skupinami, z nichž jedna je teroristická organizace jménem Hamás a druhá je relativně umírněná organizace jménem Fatáh. A to, co se stalo při hlasování OSN, dá větší šance právě Hamásu v Gaze než Fatahu na západním břehu Jordánu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jel byste, pane Miloši Zemane, pokud byste byl prezidentem na udělení na ten ceremoniál předání Nobelovy ceny míru pro Evropskou unii?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Zcela určitě ano a vážil bych si toho jak jeden z představitelů členské země Evropské unie.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co bychom od vás jako od hlavy státu mohli očekávat?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, několik nepopulárních názorů a samozřejmě, že jako prezident, bych musel přesvědčit poslance a senátory, aby tyto názory prosazovali. Ale vzhledem k nedostatku času vám řeknu alespoň jeden. My se tady neustále hádáme o tom, jak oživit ekonomický růst. To je v pořádku. Ale ekonomický růst je v zásadě tvořen dvěma komponentami. Růstem spotřeby a růstem investic. A já dlouhodobě zastávám nepopulární stanovisko, že růst spotřeby je sice hezký, ale že budoucnost vytvářejí investice, které zanechávají stopu v dějinách a vytvářejí nové pracovní příležitosti. Kdybych to měl vyjádřit jedinou větou, řekl bych, měli bychom sázet více jabloní a spotřebovávat alespoň dočasně méně jablek.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem byste se lišil od svých předchozích dvou předchůdců? Jaké jejich vize byste případně rozvíjel?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak ani jeden z mých dvou předchůdců neměl jasně artikulovanou vizi. Já ji mám, veřejně jsem jim mnohokrát říkal, je to vize skandinávského sociálního státu. Státu s relativně vysokými daněmi, jejichž výnos je ovšem věnován zdravotnictví, školství a dalším užitečným službám, státu s vysokou konkurenceschopností, jako je například Švédsko a mimochodem totéž Švédsko, které má snad nejvyšší daně v Evropě, za posledních 10 let splatilo polovinu svého státního dluhu. No a protože, jak jsem vám řekl, předchozí dva čeští prezidenti žádnou takovou vizi neměli, tak je poněkud obtížné se s nimi srovnávat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Všem hostům jsem nabídla jednu minutu bez konkrétní otázky. Říkali jsme tomu volná disciplína. Ani dnes neudělám výjimku.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Dobrá. Řeknu vám jednu větu, za kterou mě určitě nebudete milovat. Váš život, ať bude trvat 60, 70 nebo 80 let jednou skončí. A když se řekněme v těch 80 letech za sebe ohlédnete, tak za vámi by mělo něco být. Někdy to bude katedrála, někdy to bude venkovský kostelík, někde to bude kaplička. A vy každý den, každý měsíc, každý rok svého života ke stavbě tohoto životního chrámu přidáváte jednu cihlu. Nenadávejte na své okolí a stavte svůj chrám.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Náš rozhovor předtáčíme 13. prosince, to přiznám. V době, kdy se bude vysílat, už budou vrcholit přípravy na Štědrý den. Jak vy, pane Zemane, trávíte a prožíváte tyto svátky?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak já je sice prožívám se svoji rodinou a dokonce přiznávám, že si dáváme dárky, ale to, že jsme spolu, je ten největší dárek a představa, že někomu věnuji nějaký superdar a přitom si ho 364 dní v roce vůbec nevšímám, je pro mě dosti odpudivá, ale dovolte mi, abych náš rozhovor zakončil anekdotou, která možná někoho naštve. Baví se miliardář se svým kamarádem a říká: Moje žena mě požádala o vánoční dárek. A naznačila, že by si přála něco, co za tři vteřiny udělá 120. Tak jsem jí dal osobní váhu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Miloš Zeman byl hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém jsme vám v abecedním pořadí představovali názory a vize všech kandidátů a kandidátek přímé volby prezidenta. Pane Miloši Zemane, děkuji moc, že jste si našel čas a chuť na tento rozhovor pro Dvojku Českého rozhlasu. Mějte se hezky.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Děkuji vám za pozvání.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Příjemný den vám i posluchačům přeje Zita Senková. Na slyšenou.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Na slyšenou.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Připomenu na úvod, jako u všech kandidátů, několik klíčových údajů z vašeho životopisu. Jste nezávislý kandidát podporovaný stranou Práv občanů Zemanovci, bývalý premiér a člen sociální demokracie, vzděláním ekonom. Během pražského jara 1968 jste vstoupil do Komunistické strany Československa, ze které jste byl v roce 1970 vyloučen kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací a počínající normalizací. Za bývalého režimu jste pracoval jako ekonom v několika státních podnicích. Po roce 1989 jste začal spolupracovat s ČSSD, kterou jste pak v letech 1993-2001 vedl. Po neúspěšné prezidentské kandidatuře v roce 2003 jste se stáhl z aktivního politického života. Na scénu jste se vrátil po 7 letech jako předseda nové Strany práv občanů Zemanovci. Na svou funkci jste rezignoval po parlamentních volbách 2010 a stal jste se čestným předsedou strany. Výrazně jste ovlivňoval českou politickou scénu ve druhé polovině 90. let, když jste nejprve stanul v čele Poslanecké sněmovny a následně v letech 1998-2002 zastával funkci premiéra. Jste podruhé ženatý a máte dvě děti. Co důležitého nebo zásadního byste nám o sobě případně ještě prozradil nebo doplnil?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Jsem člověk, který má strašně rád knížky, pak strašně rád čte a zejména v poslední době vychází celá série nesmírně zajímavých knih. Já sám jsem fanatik dějin druhé světové války a právě na toto téma čtu jednu knížku za druhou, protože nejvíc se člověk poučí z extrémů a ta druhá světová válka byla jakýmsi extrémem. Takže mám-li na sebe něco navíc prozradit, je to právě toto.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro úplnost dodám, že vzhledem k vaší vytíženosti náš rozhovor předtáčíme, takže vás posluchači nemohou vidět na webových kamerách ve studiu. Jsou chvíle, kdy si, pane Zemane, říkáte, že nebo zda by nebylo lepší zůstat v klidu na Vysočině a vychutnat si advent?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Ale ano, my jsme jednou byli ve zlínském divadle a prezidentští kandidáti si měli vzájemně poslat nějaký pozdrav. No a já jsem Janu Fischerovi poslal pozdrav, který zněl: Honzo, bylo nám zapotřebí absolvovat tuto prezidentskou kampaň? Jak Fischer na to bohužel odpověděl poněkud uraženecky, beze smyslu pro humor, to znamená, říkal: To je strašná vážná věc, Miloši, to takhle nemůžeš zlehčovat. Ale víte, politik, který nemá smysl pro humor, pro úsměv, není dobrý politik. Čili ano, já jdu do prezidentské kampaně s plnou vážností, ale když se zasním, tak za mnou je Vysočina, za mnou jsou ty knížky, za mnou je hořící krb, nacpaná dýmka, ne dívka, to už v mém věku nepřichází v úvahu, ale dýmka, sklenička vína. Takže jak vidíte, mám dvě krásné varianty. Buď tuto anebo prezidentskou funkci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V klipu, který se právě objevil, vysvětlujete mimo jiné objímání stromů a přiznáváte, že vaší nejhorší, ale zároveň asi i nejlepší lidskou vlastností je důvěřivost. Jaké vlastnosti byste považoval nebo považujete za důležité pro hlavu státu?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
No, tak každý politik, ať už je nebo není hlavou státu, by měl mít především dvě základní vlastnosti. Měl by se umět dohodnout. A měl by umět držet slovo. Protože podaná ruka je víc než podepsaná smlouva a politici, kteří se buď nedokáží dohodnout anebo nedokáží tyto dohody dodržet, nejsou dobří politici.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jednou jste se ucházel o post hlavy státu. Co bylo tím hlavním motivem nebo motorem nyní, jste před necelým rokem formuloval takto:

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Stručně řečeno proto, protože se domnívám, že v posledních 10 letech se inteligence voličů při nejmenším nezměnila, možná dokonce velmi mírně vzrostla. Zatímco inteligence politiků prudce klesla. Politici už dnes nejsou lidé, kteří bojují o program, ale většinou, čest výjimkám, bojují spíše o koryta, o funkce ať to nazvete jakkoliv. No a protože se tyto dvě křivky protnuly, tak je zapotřebí dát přednost těm, kdo jsou inteligentnější, to zaprvé a druhý a poslední důvod spočívá v tom, že volič občan vás nepodrazí. Ten vám prostě řekne, že vás buď chce nebo nechce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tato slova zazněla letos koncem února na Radiožurnálu a nyní na Dvojce je klidně můžete rozvést. Na názoru na přímou volbu se předpokládám u vás, pane Zemane, nic nezměnilo.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Určitě ne. Já bych jenom k tomu, co jste tady citovala, doplnil jednu věc. Když prezidenta volí 281 poslanců a senátorů, tak nemůžete vyloučit, že u některých z nich tato volba bude podmíněna určitou korupcí. Ať přímo penězi nebo nabídkou nějaké funkce. Jako ostatně vidíme i dnes. Zatímco, když prezidenta volí 8 milionů oprávněných voličů, tak ty prostě nemůžete zkorumpovat z toho jednoduchého důvodu, že na to není dost peněz.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
K rozhodnutí kandidovat v přímé volbě vás prý přivedl ubohý stav české politiky. Jak byste mohl jako hlava státu přispět k jejímu ozdravení?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, málo se ví, že podle české ústavy má prezident právo účastnit se pravidelných zasedání vlády, který jsou každý týden a pravidelných zasedání parlamentu, který jsou v podstatě každý měsíc a vystoupit tam se svým stanoviskem. A je pravda, že dva čeští prezidenti, tedy jak Václav Havel, tak Václav Klaus tohoto práva prakticky vůbec nevyužívali. Za mé 4leté vlády byl Václav Havel na zasedání vlády jednou, pokud si dobře vzpomínám. A to je právě to, o čem mluvím, když říkám, že prezident by měl ovlivńovat českou politiku tím, že se svými argumenty a se svými názory bude pravidelně vystupovat jak na vládě, tak v parlamentu a ne, že bude někde na hradním obláčku čekat, jak se vláda nebo parlament usnesou a pak případně nějaký zákon vetuje nebo nepodepíše.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže by vám ty stávající pravomoci postačily, byly by postačující?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, vždycky záleží na tom, kdo je tím konkrétním člověkem, který chce nebo nechce být aktivní, kdo se případně spokojí s tím, že bude klást věnce a přijímat velvyslance a kdo chce ovlivňovat tu politiku. Já se domnívám, že současné kompetence jsou naprosto dostačující, ale že jich v minulosti bohužel bylo velmi málo využíváno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V knize Boj o Hrad historik Antonín Klimek cituje Tomáše Garrigue Masaryka, který si uvědomoval výjimečnost Pražského hradu. "To není jen tak, dívám-li se z Hradu na Prahu, musím myslet na to, jak by ty naše problémy luštil ten či onen Přemyslovec, co by s tím dělal takový Karel Lucemburský." Co by s těmi současnými problémy, jako je například korupce, dělal Miloš Zeman?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak já vám odpovím na vaši konkrétní otázku. Víte, když se jakýkoliv politik rozhovoří o boji proti korupci, tak většinou žvaní. Protože skutečný boj proti korupci znamená, že uvedete konkrétní nástroj, o němž se domníváte, že tu korupci pomůže řešit. Pro mě je už dlouhá léta takovým nástrojem zákon o prokázání původu příjmu a majetku, včetně možností zabavení nelegálně získaného, tedy nakradeného majetku. Tento zákon jsem jako premiér třikrát předkládal v Poslanecké sněmovně. A možná proto, že by se dotkl některých poslanců, ať už z pravice nebo z levice, tak tento zákon byl třikrát odmítnut. Jako prezident bych pokračoval v tomto úsilí a ta majetková přiznání bych prosazoval jako součást svého programu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy úřad prezidenta chápete jako neutrální pole. Jak jste se jednou vyjádřil. To by umožňovalo dialog politických subjektů. Jak byste mohl přispět k mírnějšímu tónu, nebo ke zmírnění napětí mezi politiky?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak nikdo z nás není nepopsaný list a já jsem už od roku 1996, kdy byla uzavřena první opoziční smlouva pod patronací Václava Havla, ta druhá byla uzavřená v roce 98, usiloval o dohodu dvou nejsilnějších parlamentních stran. A zatímco méně inteligentní novináři se rozčilovali nad tím, že se parlamentní strany nedokáží dohodnout, tak když se konečně dohodly, tak se pro změnu rozčilovali nad tím, že se dohodly. No a jestliže jsem dokázal smířit dvě nejsilnější parlamentní strany, tak bych se v případné prezidentské funkci pokusil o totéž. S tím rozdílem, že by to neměly být jenom dvě ale všechny parlamentní strany.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ptají se vás voliči, když jezdíte po republice, často právě na opoziční smlouvu?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak vidíte, to je právě rozdíl mezi novináři a normálními tedy duševně normálními občany. Já jsem zrovna přijel z Ústí nad Labem a to byl desátý mítink v krajských městech. Za dobu těchto 10 mítinků, paní redaktorko, ani jednou nepadl dotaz na opoziční smlouvu. Víte proč o tom mluví novináři? Protože v době opoziční smlouvy politici ignorovali názory hloupých novinářů a kritika novinářů vůči opoziční smlouvě je to, co poněkud nezdvořile označuji jako řev neschopných. Prostě ti lidé si najednou uvědomili, že když se dospělo k nějaké politické dohodě, která je mimochodem obvyklá v západní Evropě u každé menšinové vlády, protože každá menšinová vláda musí být kryta nějakým druhem opoziční smlouvy, takže užvanění komentátoři, kteří píší o všem a nerozumí ničemu, najednou nemají naprosto žádný vliv.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem vy vidíte největší pochybení, nebo spíše rizika v tom současném vývoji v politice, v ekonomice a co byste s nimi mohl jako hlava státu udělat?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, největší riziko není rozdíl mezi levicí a pravicí. Já jsem levicový politik a nikdy jsem to nezakrýval, ale vedle rozdílu mezi levicovým a pravicovým politikem považuji za ještě významnější rozdíl, rozdíl mezi profesionálem a amatérem. Takže levicový blbec je pro mě méně hoden úcty, než pravicový inteligent a samozřejmě naopak. Vezměte si konkrétní příklad. Karolína Peake, žena, která v životě neviděla tank, se stala ministryní obrany. Čili je amatérkou. A já bych na jejím místě rád viděl profesionála, samozřejmě bych uvítal, kdyby to byl levicový profesionál, ale klidně bych bral i pravicového profesionála. Jediný, koho bych nebral, by byl právě ten amatér.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Stejně jako předchozím kandidátům přímé volby prezidenta i vám, pane Miloši Zemane, položím další otázky. Na rozdíl od svých předchůdců, vy byste zavedl mnohem přísnější metr pro udělování milostí.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Já bych v podstatě žádné milosti neuděloval a samozřejmě ani amnestii. Já bych uděloval jenom to, čemu říkám humanitární gesto. To znamená, že když někdo umírá ve vězeňské nemocnici, zbývá mu pár týdnů života a chce těchto pár týdnů strávit v domácím prostředí, pokud ovšem nějaké má a nedopustil se tak závažného trestného činu jako je například vražda, tak bych něco, čemu bych opravdu neříkal milost, protože to je akt na pár týdnů, udělil na základě lékařské zprávy. Ale ve skutečnosti bych opravdové milosti nikdy neuděloval prostě proto, že to pokládám za feudální přežitek.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučil byste spoření na důchod v soukromých penzijních fondech podle těch dnešních známých parametrů?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Já zcela určitě ne a nechci se teď ironicky vyjadřovat k jedné zprávě ministerstva práce a sociálních věcí, podle které by se tento typ penzijního spoření vyplatil pouze lidem ve věku 89 a více let. Já se především domnívám, že ten druhý pilíř důchodové reformy je, jak tomu říkají mafiáni, poslední neohlodaná kost. To znamená poslední možnost, jak tady něco vytunelovat. V tomto případě vytunelovat úspory na stáří. Penzijní fondy mohou zkrachovat, penzijní fondy mohou investovat do akcií, jejichž hodnota může klesnout až o 50 %. To znamená, že vy přijdete o 100 nebo 50 % svých úspor na stáří. To jsou stručně důvody, proč se domnívám, že ten druhý pilíř není rozumné řešení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mnoho zákonů u nás prochází s docela minimálním rozdílem. Na kterou stranu byste se přiklonil v případě například církevních restitucí?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
No, tak jsem odpůrce církevních restitucí, což je můj občanský názor, na který mám jako občan plné právo. Na druhé straně, protože jsem demokrat, tak jsem navrhoval při respektování odlišných názorů, aby k této otázce bylo uspořádáno referendum podobně jako ve Švýcarsku, ať se sami občané vyjádří, zda církevní restituce podporují nebo nepodporují.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme k dalšímu tématu - Evropská unie. Vy sám se označujete za eurofederalistu. Jak vidíte budoucnost Česka v Evropské unii, v tomto společenství?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Já si myslím, že bychom měli být v tom hlavním proudu evropského myšlení a usilovat o integraci především v oblasti zahraniční a obranné politiky, ale současně bychom měli bránit byrokratickým bruselským předpisům typu úsporných žárovek nebo teď se jistě neurazíte jak žena, 40% kvótám pro ženy. Což si myslím, že každou schopnou ženu musí urazit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mnohým ženám se to opravdu nelíbí. Jinak, jaká kritéria by měla být rozhodující při zahraniční politice?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, já zastávám názor, že musíte pojmenovat nebezpečí, která ne jenom v Evropě, ale v celém světě hrozí. A já řadu a řadu let tvrdím, že tímto největším nebezpečím je mezinárodní terorismus, který je živen především islámským fundamentalismem. Právě proto na rozdíl od většiny mého národa zastávám názor, že bychom měli vysílat zahraniční mise, které by bojovaly proti těmto teroristům, aby nám tady doma nevyhodili pražské metro do povětří a když mi někdo řekne, proč máme například do Afghánistánu posílat vojáky, když je to země, o které vůbec nic nevíme, tak jim odpovídám citátem Nevilla Chamberlaina ze září 1938: "Proč máme bojovat za zemi, o které nic nevíme?" A ta země se tehdy jmenovala Československo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak v tomto kontextu hodnotíte rozdílný přístup v hlasování Česka pro uznání Kosova a proti lepšímu diplomatickému postavení Palestiny v OSN?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak já si myslím, že byla tragická chyba, že jsme uznali nezávislost Kosova, premiér Hashim Thaci je podezříván z válečných zločinů, včetně takové zrůdnosti, jako bylo odejímání orgánů živým lidem pro transplantace. Kromě toho Kosovo je podle mého mínění islámská teroristická diktatura financovaná narkomafiemi a Česká republika jako demokratický stát neměl tuto zrůdnost nikdy, nikdy uznat. Co se týče postavení Palestiny jako pozorovatele, tak je potřeba si uvědomit, že toto zbrzdí nikoliv zrychlí mírový proces na středním východě, a to zejména proto, protože Palestinci jsou dnes tvořeni dvěma skupinami, z nichž jedna je teroristická organizace jménem Hamás a druhá je relativně umírněná organizace jménem Fatáh. A to, co se stalo při hlasování OSN, dá větší šance právě Hamásu v Gaze než Fatahu na západním břehu Jordánu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jel byste, pane Miloši Zemane, pokud byste byl prezidentem na udělení na ten ceremoniál předání Nobelovy ceny míru pro Evropskou unii?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Zcela určitě ano a vážil bych si toho jak jeden z představitelů členské země Evropské unie.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co bychom od vás jako od hlavy státu mohli očekávat?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Víte, několik nepopulárních názorů a samozřejmě, že jako prezident, bych musel přesvědčit poslance a senátory, aby tyto názory prosazovali. Ale vzhledem k nedostatku času vám řeknu alespoň jeden. My se tady neustále hádáme o tom, jak oživit ekonomický růst. To je v pořádku. Ale ekonomický růst je v zásadě tvořen dvěma komponentami. Růstem spotřeby a růstem investic. A já dlouhodobě zastávám nepopulární stanovisko, že růst spotřeby je sice hezký, ale že budoucnost vytvářejí investice, které zanechávají stopu v dějinách a vytvářejí nové pracovní příležitosti. Kdybych to měl vyjádřit jedinou větou, řekl bych, měli bychom sázet více jabloní a spotřebovávat alespoň dočasně méně jablek.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem byste se lišil od svých předchozích dvou předchůdců? Jaké jejich vize byste případně rozvíjel?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak ani jeden z mých dvou předchůdců neměl jasně artikulovanou vizi. Já ji mám, veřejně jsem jim mnohokrát říkal, je to vize skandinávského sociálního státu. Státu s relativně vysokými daněmi, jejichž výnos je ovšem věnován zdravotnictví, školství a dalším užitečným službám, státu s vysokou konkurenceschopností, jako je například Švédsko a mimochodem totéž Švédsko, které má snad nejvyšší daně v Evropě, za posledních 10 let splatilo polovinu svého státního dluhu. No a protože, jak jsem vám řekl, předchozí dva čeští prezidenti žádnou takovou vizi neměli, tak je poněkud obtížné se s nimi srovnávat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Všem hostům jsem nabídla jednu minutu bez konkrétní otázky. Říkali jsme tomu volná disciplína. Ani dnes neudělám výjimku.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Dobrá. Řeknu vám jednu větu, za kterou mě určitě nebudete milovat. Váš život, ať bude trvat 60, 70 nebo 80 let jednou skončí. A když se řekněme v těch 80 letech za sebe ohlédnete, tak za vámi by mělo něco být. Někdy to bude katedrála, někdy to bude venkovský kostelík, někde to bude kaplička. A vy každý den, každý měsíc, každý rok svého života ke stavbě tohoto životního chrámu přidáváte jednu cihlu. Nenadávejte na své okolí a stavte svůj chrám.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Náš rozhovor předtáčíme 13. prosince, to přiznám. V době, kdy se bude vysílat, už budou vrcholit přípravy na Štědrý den. Jak vy, pane Zemane, trávíte a prožíváte tyto svátky?

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Tak já je sice prožívám se svoji rodinou a dokonce přiznávám, že si dáváme dárky, ale to, že jsme spolu, je ten největší dárek a představa, že někomu věnuji nějaký superdar a přitom si ho 364 dní v roce vůbec nevšímám, je pro mě dosti odpudivá, ale dovolte mi, abych náš rozhovor zakončil anekdotou, která možná někoho naštve. Baví se miliardář se svým kamarádem a říká: Moje žena mě požádala o vánoční dárek. A naznačila, že by si přála něco, co za tři vteřiny udělá 120. Tak jsem jí dal osobní váhu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Miloš Zeman byl hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém jsme vám v abecedním pořadí představovali názory a vize všech kandidátů a kandidátek přímé volby prezidenta. Pane Miloši Zemane, děkuji moc, že jste si našel čas a chuť na tento rozhovor pro Dvojku Českého rozhlasu. Mějte se hezky.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Děkuji vám za pozvání.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Příjemný den vám i posluchačům přeje Zita Senková. Na slyšenou.

Miloš ZEMAN, kandidát na prezidenta
--------------------
Na slyšenou.

autor: zis
Spustit audio