Jak to vidí Jiří Hlaváč - 23. května

23. květen 2012

Po 8:30 hodině jsme přivítali českého klarinetistu a saxofonistu, hudebního skladatele, hudebního organizátora, hudebního pedagoga a publicistu. Ptala se Zita Senková.

Pedagogická činnost:
Konzervatoř Plzeň (1975 – 1985)
Hudební fakulta Akademie múzických umění (1990 – dosud)
vynikající absolventi a jejich význačná ocenění na soutěžích: Vlastimil Mareš, František Bláha, Kateřina Váchová, Tomáš Kopáček, Lukáš Daňhel….(MHS Pražské Jaro, ARD Mnichov, Carl Nielsen Odense, Yamaha soutěž, Rottary soutěž Norimberg)

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, skladatel a vysokoškolský pedagog. Dobrý den.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mandátový a imunitní výbor včera doporučil Sněmovně, aby potvrdila stíhání poslance Davida Ratha. Policie jej viní z přijetí sedmimilionového úplatku. Jak vy se, pane profesore, díváte na celou kauzu?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Já mám samozřejmě informace stejné jako by, takže to, co je z pozice médií. Na stranu druhou, protože se pohybuji mezi řadou zajímavých lidí, tak dávno před tím, než se tato událost stala, tak jsem samozřejmě dostával náhodně docela zajímavé informace, co že se kde děje a nejen ve Středočeském kraji. Takže já bych to asi klasifikoval takto, pokud jest to opravdu začátek éry, kde bude platit ono, padni komu padni, tak to vítám. Na stranu druhou, pokud by to mělo skončit tím, že se zastavíme u sedmimilionových přestupků, abychom sedmisetmilionové přestupky nemuseli vůbec otevírat, tak mi to vadí úplně principiálně. Já se domnívám, že David Rath, který nepochybně byl vlivným politikem tak, že zdaleka neprezentoval zájmy těch nejvyšších oligarchů, kteří to svým způsobem mohou ovlivňovat přes různé lobbisty a další osobnosti včetně politiků, takže ano, tleskám momentu, že by to měla být snaha o ozdravění celkově toho mravního a morálního kodexu. Na stranu druhou jestli je to jenom malé gesto, kdy středně velká ryba uchytne, uvízne v síti, tak to pro mě neznamená vůbec nic.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvidíme samozřejmě, jak se bude celý případ dál vyvíjet. Martina M. Šimečku z Respektu na celém případu děsí, cituji, že ten muž, vycházím z předpokladu, že obvinění je pravdivé, je nejen zkorumpovaný politik, ale i především člověk, pro něhož je nástrojem jeho politiky lež. Zkorumpován do morku kostí obviňoval z korupce všechny kolem. Konec citace. Myslíte, pane profesore Hlaváči, že lhaní nebo zamlčování faktů, skutečnosti politice tolerujeme v našich končinách více než jinde?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Já se pohybuji dost ve světě a vím, jak zděšení se objevilo tu v Německu s falzem vysokoškolského diplomu, tu v Rakousku a tak dál. Já opravdu z tohoto pohledu musím říci, že se historie neustále vrací. Vždycky byli lidé, kteří předstírali něco, co ve skutečnosti pravdou nebylo. Politika, protože má svým způsobem velký dopad a velký význam, tak samozřejmě tu moc nějakým způsobem centralizuje a stahuje pod sebe logicky, že lidé takto zaměřeni profesně, že ti lidé k tomu přistupují s velkou vágností ve smyslu, toto se principiálně nedělá, toto nechci dělat, toto dělat nebudu i za cenu, že nebudu dělat politiku. Já jsem v životě dostal několik nabídek na výkon určité funkce, které jsem odmítnul z tohoto důvodu. Nejsem ochoten ztratit svoji rovinu nezávislého úsudku, nejsem ochoten sloužit žádným doktrínám, ani ideologickým, ani dneska v uvozovkách ekonomickým, protože ten obyčejný selský rozum nám velmi často říká, jak to má být.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdybychom srovnali politiku a kulturu nebo oblast kultury a umění. Na kolik jsou umělecké disciplíny transparentní?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Víte? V uměleckých disciplínách je svým způsobem nestálá kontrola veřejnosti. Chodí na koncerty, chodí na výstavy, chodí do divadel, chodí na filmová představení, čili je evidentní, zda hodnota či kvalita za uvedené prostředky je odpovídající. Ne-li velmi rychle se objeví nějaká vlna revolty či odporu a takový to pseudo tvůrce už moc velké šance nemá, to je faktum, to je obecně zavedeno. Na stranu druhou já si nejsem vědom toho, že bych kdekoliv ve světě, natož tak u nás zaznamenal, že někdo vytuneloval divadlo, symfonický orchestr. A víte, že jsem zmínil i to, přitom řada těchto subjektů je ve vlastních objektech, čili bylo by co tunelovat, ale tam platí určitý, určitá norma a to jest, chceme se věnovat této umělecké disciplíně, chceme být nejlepším divadlem, chceme být nejlepším orchestrem a nikoliv bohatšími divadelníky či hudebníky s jakýmkoliv pochybným zdrojem. Stále ta míra etiky, která je dána tou profesí a ta profese to vyžaduje, tak to je určující. Já si neumím představit, že bych vystoupil na koncertě kdekoliv ve světě s tím, že bych se nenaučil ani ten repertoár, který tam mám přednést. Řadu politiků jsem mnohokrát slyšel, kdy skutečně mleli prázdnou slámu a to byly variace bez tématu, o ničem. To jsou naprosto stereotypní odpovědi, které můžete použít při jakékoliv situaci nepřipraveni.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdybyste, promiňte.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takhle zahrál, tak vás obecenstvo vypíská.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Samozřejmě, samozřejmě, ale okamžitě a oprávněně je to, tak to má být. Takže já bych řekl, že v naší profesi je skutečně přímá odpovědnost. V rámci politiky, jak to vypadá s přímou odpovědností? Pan ministr většinou zmíní, že odpovídat bude jeho náměstek, náměstek to převede na sekčního šéfa a sekční šéf potom na tiskového mluvčího. Ne, já chci, aby odpovídali ti, kteří nesou zodpovědnost, protože míra kompetencí musí být vyvážená mírou zodpovědnosti. Bohužel tomu tak není.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč tyto normy neplatí i v jiných resortech?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Asi je tam nechtějí, nebo mají úplně jiné zájmy nebo mají jiné poselství nebo mají jinou filosofii nebo mají jinou náplň, nazývejme to jakkoliv, ale prostě je nepotřebují. V medicíně v rámci Hippokratovy přísahy vědí rovněž, co se smí a co se nesmí a jestliže se objeví excesy, které jsou rovněž alarmující, tak je za to taky nějaký přímý dopad. Tady já jsem opravdu zvědav, jakým způsobem se bude odehrávat celý ten průběh vyšetřování a následně soudu zmíněného přestupku či trestního činu Davida Ratha. Zatím nebylo prokázáno. Já jsem na to moc zvědav. Ale jsem skutečně skeptikem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud by teda byl případ, pokud bude dotažen do konce samozřejmě objektivně, mohlo by to pro naši společnost znamenat jistý nebo skutečný zlom?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Měl by to být dokonce precedent a mělo by přestat platit to, co je bohužel rovněž zavedeno, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. To, prosím pěkně, vyřknul dokonce soudce. Mně z toho jde mráz po zádech. To je neuvěřitelné, protože v povědomí obyčejných lidí, jako jsem já, je justice něčím, co má chránit v prvé řadě spravedlnost, má chránit určité hodnoty, má chránit určité normy, které byly přebírány, jsou ukotveny v Ústavě a tak dále, ale chodit pro rozsudek? To je přece úplně ten sekundární moment. To je něco, co je jenom výslednicí.

redaktorka
--------------------
Český rozhlas 2.

redaktor
--------------------
Posloucháte Jak to vidí hudebník a publicista Jiří Hlaváč. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audio archivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese 2.rozhlas.cz.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zatčení a obvinění středočeského exhejtmana Davida Ratha přineslo i spoustu dalšího materiálu, ze kterého čerpají i umělci. Mám teď na mysli satirické divadelní představení o takzvané Blonďaté bestii v jednom pražském divadle a jeho krabicovou aktualizaci. Vrací se politická satira na scény českých a moravských divadel? V poslední době jí příliš nebylo?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Nebylo, nebylo jí. Já chci věřit tomu, že ano, že je tam ten tvůrčí potenciál. Ale víte, jednou věcí je satira, která je určena samozřejmě určité chvíli, určitému okruhu diváků a tak dál, ale já vzpomenu onoho legendárního Mefista a vzpomeňme, co všechno to vlastně vyvolalo v mysli milionů lidí na celém světě, kdy určitý politický systém umí manipulovat i s výraznými uměleckými osobnostmi, umí si je získat pro svůj vliv, pro své zájmy, pro svoji reprezentaci. Já bych řekl, že tam vidím daleko větší nebezpečí, protože satira může reagovat na něco, co už se stalo. Tady je apel na to, co může znovu přijít, jakákoliv míra politického nátlaku, ale také slibování různých výhod a různých prebent, to je samozřejmě rovněž korupce, to je stejný skrytý moment, který by se prokazoval možná ještě hůř než těch 7 milionů v krabici od vína. Takže já se bojím spíš tady tohoto momentu. Ta čistota úmyslu lhostejno kde, jestli v technických, humanitních, uměleckých či právních vazbách, ta by měla být úplně prioritní a my bychom si v prvé řadě měli vážit lidí, kteří jsou pevní charakterově, morálně, od kterých se můžeme učit, od kterých můžeme vzít i určité poselství, protože oni tím životem procházeli a prošli určitě ve velmi svízelných podmínkách, ale oni procházeli s čistým štítem. A pro mě, musím říci, čistý štít znamená víc než tituly před jménem či za jménem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se, pane profesore Hlaváči, daří umění a kultuře v Česku reflektovat to současné aktuální dění, například literatura, film nebo už i zmíněné divadlo. Třeba na jeviště v Národním divadle se dostala finanční a ekonomická krize ve Spojených státech, ale i témat jako korupce.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Víte, já jsem se vrátil v dubnu ze zasedání Světové federace mezinárodních hudebních soutěží, při jednom oficiálním zasedání tam zazněla informace, že pařížský magistrát poprvé nepodpořil doslova legendární hudební soutěž, která měla 5 subdisciplín, byla tam soutěž Mstislava Rostropoviče věnována čelistům, Maurice André - trubka, Jean Pierre Rampal - flétna, skladatelé, které reprezentoval Olivier Messiaen a komorní hudba. Tak tedy rozhodnutí pařížského magistrátu, podpoříme pouze dílčím způsobem, což znamená, možná se zachová jedna, možná dvě disciplíny, ale převeďme, Paříž je městem svrchovaně kulturním, svrchovaně bohatým, ale i tam už někoho napadlo, že investice na takzvaně dlouhou trať, protože klasická hudba je vskutku záležitostí dlouhého časového úsek. Tam se to neprojeví zítra tak, že to přestává někoho zajímat v té rovině podpory i tam. Co mně z toho vychází? Nezapomínejme na to, že za A můžeme čerpat z hodnot minulých staletí, ne z těch chvilkových, ale z těch, které přešly až do naší doby. Čili je tam ta nezpochybnitelná kvalita a hodnota. A pak je další moment, my samozřejmě po sobě máme zanechat také něco, s čím mohou naši nástupci a následníci hospodařit, nejenom dluhy a marasmus a zjištění, že toto období bylo velmi, velmi špatné z hlediska duchovního rozvoje, takže lpěme i na tom, abychom po sobě uměli zanechat nejen ten čistý stůl, který jsem zmínil, ale i určité hodnoty, které budou platit i v těch dalších dekádách potažmo a v dalším století. Kumštýři se o to snaží. Znám i mám mezi svými přáteli desítky výtvarníků, filmařů, hudebníků, herců, dramatiků, o kterých vím, že je jim skutečně kumšt jako takový posvátným králem, že, že o něm pečují. Že se snaží velmi. No víme, že podmínky mnohdy velmi, velmi těžké, velmi svízelné. Bylo to tak vždycky, upřímně řečeno. Vzpomeňte naše klasicistní mistry, kteří se rozběhli po celé Evropě, protože holt doma ty podmínky byly velmi tristní, Mysliveček, Reicha, Benda, Stamic, mohl bych jmenovat desítky dalších.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká profesor Jiří Hlaváč, který je hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí.

redaktor
--------------------
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí každý všední den v 8:30 na Dvojce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaro je tradičně spojeno s řadou festivalů, nejenom tím pražským, což je nicméně celostátní festival. Jaké je Pražské jaro po šedesáté sedmé, pane profesore Hlaváči?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Já jsem měl tu možnost slyšet několik koncertů včetně zahajovacího. Měl jsem tu čest na jednom z těch koncertů také vystoupit. Pro mě je tam dvojí zjištění, které je úžasné. To první Pražské jaro už se netýká starší a střední generace. Je tam skutečně řada mladých lidí, což je velmi potěšitelné. Druhý moment, to žánrové spektrum je nesmírně široké a je otevřené, protože se to nezastavilo jenom do určitých zavedených titulů, do určitých zavedených ansámblů či sólistů. Je tam pořád to hledačství a je tam ta míra, otevírá těm posluchačům, řekněme, další posluchačské obzory a další možnosti. To je, to je skvělé zjištění. Návštěvy jsou velmi vysoké. Společenská úroveň jest rovněž skvělá a musím říci, že aspoň jeden koncert zmíním, vystoupení Julie Fischer v houslovém koncertu Felixe Mendelssohna Bartholdy řadím do opravdu té top kategorie. A to neříkám, protože bych ty ostatní koncerty, které jsem slyšel, nějakým způsobem nectil, naopak byly úžasné, ale tady bylo něco, možná i proto, že jsem paní Fischer slyšel naživo hrát poprvé. Byl to velký zážitek.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na webových stránkách Pražského jara si lze prohlédnout velmi podrobný archiv, který mapuje celou tu bohatou historii, opravdu koncert po koncertu. Co vás na té obdivuhodné historii fascinuje nejvíce?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
No, jednak poznal jsem řadu osobností, které na Pražském jaru hrály v minulosti či ten festival nějakým způsobem spoluorganizovaly a řídily. To je zase ten moment, o kterém jsem mluvil před chvílí, převzít něco, co má svoji hodnotu a předat to dál. Ne, si z toho něco přivlastnit a vzít si to pro sebe. Takže moje filosofie, proč řídím třeba mezinárodní soutěž Pražského jara, proč jsem členem správní rady festivalu Pražské jaro, protože jsem si vědom zodpovědnosti a budu rád, když mé zkušenosti, mé vědění může být něčemu nápomocno. Já tam při zasedáních cítím velkou míru kolegiality, velkou míru otevřenosti a je tam samozřejmě i ta míra té přímé odpovědnosti, protože festival se ukončí, skončí to nějakou výroční zprávou, ale zpracují se dojmy posluchačů, vyhodnotí se kvalita koncertů. Za to neseme přímou zodpovědnost.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak říkáte, je to také, co se týče publika a nových generací, běh na dlouhou trať.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Je to běh na dlouhou trať. Vzpomeňme na to, že zhruba před deseti lety, vždycky jsme říkali, no Pražské jaro zřejmě skončí se svými posluchači tak, jak budou pomalu odumírat. Není tomu tak, to se doplnilo a skutečně zájem té mladé generace je enormní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministerstvo kultury ovšem letos snížilo svůj příspěvek festivalu o 3 miliony korun, z 15 na 12. Podpora státu klesla k plus minus 16 procentům. Méně peněz dostaly i jiné festivaly v Česku. Čím si vysvětlujete, pane profesore, tuto, řekněme, strategii, politiku? Je přitom prokazatelné, že vlastně ty vložené prostředky ve festivaly se mnohonásobně vracejí, co se týče nejenom té výchovy nových generací, ale třeba i podporují turistický ruch?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Víte, jak já to, jak já to vidím. Samozřejmě teď prosím pěkně v uvozovkách, nikoli názor ekonomického odborníka, ale do termínu krize se dá ukrýt leccos, do termínu krize ukryju i to, že jsem se před tím 15, 20 let hospodařil mizerně. Protože jsou to takzvaně objektivní příčiny. Ten termín známe z minulého režimu, funguje stále stejně, akorát tomu říkají jinak. Takže ano, je-li to hluboká analýza stavu, kdy víme, že HDP a tak dál stagnuje, víme, že se zvýšila nákladová položka. Já tomu rozumím, budu první, který řekne, fajn, budeme šetřit. Ale na stranu druhou, když si dávám dohromady zase ty záležitosti nadhodnocených státních zakázek. Kdo to platí? No, platíme to my dva a dalších 9 milionů 988 tisíc obyvatel tohoto státu. Takže to jsou momenty, na které pak nechci slyšet, protože jestli mám splácet hloupost a neumětelství kohokoli, tak nevidím důvod proč. A ještě ten člověk se tváří, že tam neustále bude zůstávat a že to zachrání. Tomu já nevěřím. Já mám z praxe zjištěno, jestliže bude špatný dirigent, který neumí vést orchestr, neumí řídit zkoušky, pokazí každý koncert, ať se na mě nezlobí, nemůže být dalším šéfdirigentem na další období. To prostě nejde. Ten člověk tam nemá co dělat. Já se obávám, že to je minimum 50 procent toho stavu. Připouštím 50 procent krize a 50 procent je postaveno na, na těchto faktorech.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A určitě svou roli hraje i jisté nedocenění smyslu festivalu?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Víte, nedocenění třeba v našich očích, je tam řada zahraničních návštěvníků. Zjistil jsem, že jezdí z Vídně na Pražské jaro, stejně jako jsou navyklí jezdit do Salzburgu. Mají své vytipované koncerty. Je tady řada zahraničních návštěvníků. Takže tam bych to já tak jako nespatřoval, že bych ztratili glanc.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslela jsem, promiňte, pane profesore, nedocenění z těch vysokých politických míst, co se týče podpory.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
To samozřejmě zamrzí a zabolí, protože každý, kdo má na starosti vedení takového subjektu, jakým je mezinárodní festival, ví, že ta práce je velmi namáhavá, je velmi riziková. Můžete vymyslet geniální dramaturgii a bezprostředně před koncerty se vám umělci omluví, protože mohou být nemocní, může být cokoliv a to všechno na to má vliv a má na to dopad. Takže já ctím každého, kdo je schopen řídit a vést takovýto složitý organismus. Pražské jaro má stále jaksi svoji úroveň, je předním evropským festivalem, jestli si to ti naši čelní všimli nebo nevšimli, to je, myslím, taky jejich problém. Já se domnívám, že docela vypovídající momentem je, nechci se teď nikoho trestně dotknout, ale při zahajovacím koncertu jsem s výjimkou pana prezidenta nepotkal žádného z představitelů našeho politického života. Byla paní ministryně kultury, byla.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se tyto aktuální škrty a možná i škrty v budoucnosti, co se týče finanční státní podpory, konkrétně projeví? A nejenom na Pražském jaru, mohly by vést například k jisté komercializaci těchto akcí?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Nepochybně ano, protože každý festival, ale potažmo jakákoliv sezóna divadelní, hudební, vždycky je to postaveno na tom, že máte tituly, které jsou zavedeny, které jsou posluchačsky či divácky vděčné a pak je další část, kdy si řeknete, já chci dát za A, možnost dalším mladým lidem, za B, je tam i něco objevného a nového, co neznáme a měli bychom to poznat a za třetí, je tam i taková ta snaha, dobře, možná že i ten zahraniční umělec bude jednou provždy uvádět, mým prvním mezinárodním festivalem v životě bylo Pražské jaro. Víte, že se to stalo v případě Mstislava Rostropoviče a on to sděloval i v době, kdy byl glorifikován celým světem, že Praha ho vlastně objevila, Praha byla tím jeho startem pro mezinárodní kariéru. To je výzva, v tom bychom měli nepochybně pokračovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak slavný dirigent a klavírista Daniel Barenboim byl nejdříve v Praze a pak o tom vyprávěl v Drážďanech.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Pak o tom vyprávěl. Leonard Bernstein o tom vyprávěl celý život a tak dál.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Všichni slavní tady byli.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Byli. Byla tady velká plejáda vynikajících umělců. Opravdu vynikajících, David Oistrach, Morris André, mohl jmenovat desítky, Benedetti Michelangeli a tak dál.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vnímáte, pane profesore Hlaváči, tu současnou hudební infrastrukturu? Mám teď na mysli diskutovaný moderní hudební stánek, o kterém se hovoří tady už mnoho let a asi ještě mnoho hovořit i bude.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Mnoho let se hovořit bude. To je taky tristní zjištění. V okamžiku, kdy jsme zjistili, že chybí důstojná víceúčelová hala se zaměřením pro lední hokej nebo se specifikací pro lední hokej, tak se to podařilo. Ale my tady mluvíme možná 40 let o absenci výtečného koncertního sálu s plným zázemím, který by měl modifikace prostoru na komorní koncerty, na velké symfonické koncerty a tak dál. No, pokud vím, tak jednou už bylo vybráno místo na strahovské pláni, z toho sešlo. Druhý komorní sál měl být stavěn na Národní třídě, z toho také sešlo. Tak stále se plánuje a stále se mluví, ale nic se neděje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sešlo z toho a sál schází.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
A sešlo z toho.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dirigent Jiří Bělohlávek, který bude od září šéfdirigentem České filharmonie obdržel od královny Alžběty II. titul komandér Řádu britského impéria. Je to významné ocenění za pozoruhodné úspěchy. Mimochodem nositelem ocenění se v minulosti stal i generál Josef Duda za statečnost, kterou prokázal zejména jako letec za druhé světové války. Britská velvyslankyně v Česku uvedla, že obě země, Británie a Česko mohou pyšné na příspěvek pana Bělohlávka k propagaci české i britské hudby v celém světě. Jak si, pane profesore, Česko stojí právě v této otázce, co se týče popularizace hudby, české hudby?

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Je to náhoda, ale shodou okolností dnes odpoledne mám na hudební fakultě setkání s televizním štábem, který je z části z Německa, části z Londýna a protože se dělá i dokumentární film o cestě Jiřího Bělohlávka, tedy o jeho umělecké cestě, tak mě požádali, abych jako jeden z řady tam přiblížil Jiřího Bělohlávka. Já bych si i tady v tomto případě dovolil říci. Za celou dobu, co se známe, tím odpovídám i na tu otázku, v jeho práci byla vždycky ohromná koncepčnost, přesně věděl, co se má udělat, kdy se má udělat, jak se má udělat. Pak byl další moment, byl sám velmi důsledný, důkladný a byl nesmírně pracovitý. V řadě těch hudebníků v orchestr mohl jít příkladem svojí připraveností, soustředěností a tím, jak chtěl, aby vytvořili společně něco hodnotného a kvalitního. No a pak je tam další moment. Jiří Bělohlávek je jedním z mála českých kumštýřů, kteří mohli zakusit slasti hýčkaného umělce v zahraničí, ale nikdy neztratil empatii pro své domácí prostředí. Nejen, že se vrací, že se chtěl vždycky vrátit, ale on stojí včele festivalu Pražského jara coby prezident od úmrtí Josefa Suka. A to není taky jednoduchá práce. Jiří Bělohlávek je člověk, který umí hospodařit s každou vteřinou a nutno říci, že o tom jsem přesvědčen, že po něm tady zůstane hodnota, která bude nepochybně výzvou i pro další generace a chci věřit myšlence, že Jiří Bělohlávek bude i jedním z těch, kteří budou velmi nápomocni oné umělecké infrastruktuře v tom, aby se tady konečně objevily i ty zmíněné stavby.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak touto dobrou zprávou, nadějnou, končí dnešní vydání Jak to vidí. Hostem byl profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, skladatel i vysokoškolský pedagog. Děkuji a budu se těšit na další vaše postřehy.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Děkuju pěkně, na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hezké jaro, nejenom to Pražské.

Jiří HLAVÁČ, klarinetista, skladatel, pedagog
--------------------
Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítra od půl deváté se můžete těšit na herečku Táňu Fischerovu. Zita Senková přeje příjemný den.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Jiří Hlaváč
Spustit audio