Jak to vidí Erik Best - 14. června (Nevím, jestli zatýkání v horních patrech politiky přinese očistu)

14. červen 2013

Komentátor Eric Best, host pátečního Jak to vidí, neskrývá jistou skepsi, že by zatýkání ve vrchních patrech politiky muselo zákonitě přinést očistu. Zajímavé je podle něj načasování, protože případné předčasné volby by momentálně neprospěly v podstatě nikomu. "Vítěze" dosud největšího polistopadového skandálu v české politice zatím neznáme, známe již poražené?

Z vysílání vybíráme
"V tuto chvíli je docela pro komentování třesku v horních politických patrech zřejmě nejhorší, že pořád nevíme, jak to všechno dopadne a také, kdo bude premiérem za měsíc nebo ještě dnes večer."

Nejvíce Erika Besta ale znepokojuje zadržení (možná následované obviněním) šéfa vojenského zpravodajství Milana Kovandy. "Jsou tady náznaky, že se domluvil s Janou Nagyovou, že využijí informace zpravodajských služeb pro vydírání Tluchoře, Fuchsu a Šnajdra. To by byla ještě horší zpráva, která by znamenal zpochybnění celé české zpravodajské struktury. Místo toho, aby informovali policii o trestném činu, tak to využili pro sebe."


Vzhledem k aktuálním událostem na české politické scéně jsme místo původně avizovaného Jana Kellera pozvali novináře Erika Besta.

To na náš známý e-mail: jaktovidi@rozhlas.cz.

Erik Best
Je vydavatelem denního anglického zpravodaje Fleet Sheet, mezi jehož odběratele patří řada významných společností působících na českém trhu. Na počátku roku 2001 začal rovněž vydávat bezplatný e-mailový bulletin Final Word, krátký denní komentář k hlavním ekonomickým a politickým tématům, které hýbou Českou republikou.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.)

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve studiu vítám novináře Erika Besta, dobrý den.

Erik BEST, novinář
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Razie v nejvyšších patrech české politiky v blízkosti premiéra otřásá vládou. Odstartoval zřejmě největší skandál v polistopadové historii Česka, pane Beste?

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si myslím, že ano. Asi bych musel souhlasit s těmi analytiky, kteří to říkají a možná nejhorší je, že vůbec nevíme, jak to dopadne, nevíme, jaký bude ten rozsah a nevíme, kdo bude premiérem za třeba měsíc.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo dnes třeba po 9 hodině. Ty informace, události jsou pochopitelně v běhu. Policie zatím nezveřejnila důvody celé akce. Z dostupných informací je ale zřejmé, že ten propletenec různých vazeb politiky a podnikatelů. Zejména tedy pražské chobotnice už dostává jasné kontury, když se podíváme právě na jména zatčených, pravděpodobně zatčených i zatýkaných?

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si myslím, že zatím není jasné, protože nevíme, kdo byl nebo kdo bude obviněna a tam vidím největší otázku, takže dneska budu trošku zdrženlivý v tom smyslu, ale jsou některé věci, které jsou velice zneklidňující a možná největší je, že možná byl zatčen, nevím jestli bude obviněn pan Kovanda, šéf vojenského zpravodajství a že jsou náznaky, jak dneska napsaly noviny, že se domluvil s paní Nagyovou, že využijí informace, které zpravodajská služba měla, aby vydíraly Tluchoře a Šnajdra, aby odstoupili, aby se vzdali svého mandátu v parlamentu a to by byla asi ještě horší zpráva než by byla horší zpráva než to, co jsme slyšeli za tím, protože to by znamenalo, že celá ta struktura zpravodajská je zpochybněná a že místo toho, aby informovala policii o trestných činech, že to využili k tomu, aby z toho získali pro vládu anebo pro sebe. Takže já v tom vidím největší potenciální problém.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co by to znamenalo, pokud se definitivně potvrdí, že pánové Rittig, Hrdlička, Janoušek i Šnajdr byli v době té razie skutečně v zahraničí?

Erik BEST, novinář
--------------------
Je zajímavé, že jste se zmínila o Hrdličkovi, protože zatím se o něm málo mluví a to je hodně významná věc, protože to má dosah nejen komerčně ale i politicky, takže jestli byli v zahraničí, tak to může znamenat, že o tom věděli dopředu, může to také znamenat, že nejsou předmětem zájmu policie. Včera pan Ištván řekl v televizi, že počet zatčených je konečný. Nevíme samozřejmě, jestli to neřekl, aby se pánové Janoušek, Hrdlička, Rittig a tak dále uklidnili a přijeli zpátky do Čech anebo jestli to mysleli upřímně. Ale je významná, že my nevíme proč tolik vlivných lidí najednou bylo mimo republiku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
O čem, pane Beste, vypovídá fakt, že premiérovi Nečasovi trvalo téměř celý den než se ukázaly na veřejnosti ty informace o razii a zatýkání, prosakovaly vlastně od samého rána, ukázal se na veřejnosti na tiskové konferenci pět minut před 17. hodinou. Jak si to vysvětlujete?

Erik BEST, novinář
--------------------
Jestli bych chtěl na to odpovědět trošku z legrace, ale zároveň částečně vážně, tak je to možná kvůli tomu, že paní Nagyová tam nebyla, aby mu poradila, co má dělat. Ale je zajímavé, já si myslím,že musíme asi z toho vyvodit, že cítil aspoň jako pochybnost nebo pocit viny, tam jinak by přišel podstatně dříve a prohlásil by třeba, že jeho zásah protikorupce funguje a tady je toho důkaz.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Toho se týká i otázka posluchače Antonína, který mimo jiné píše, cituji: "Nechápu, proč premiér Nečas tuto akci nevyužije ve svůj prospěch, vždyť je to vlastně produkt jeho boje s korupcí a pokud to myslel doopravdy, musí být z toho nadšený. On je naopak zaskočený a celou věc staví do pozice komplotu," tolik citace.

Erik BEST, novinář
--------------------
To je možná nejdůležitější nebo jeden z nejdůležitějších bodů, protože tady jak paní Němcová včera o tom mluvila, otázka je, proč ve stejný den zasáhli u pana Rittiga a také na úřadu vlády a zatím jsme neviděli žádnou přímou spojitost a pan Nečas dokonce popřel, že by byla nějaká spojitost, ale to co bylo dneska napsané v novinách, tak je, že pan Rittig možná se domlouval s paní Nagyovou, aby našli způsob, jak vyštvat pana Tluchoře a ty ostatní z parlamentu, takže tam by ta přímá spojitost byla a jestli to je pravda, tak to znamená, že je to víc než jsme si mysleli na začátku, protože pan Láska, který podal trestní oznámení, pokud vím, tak to myslel tak, že to bylo korupční obchod, když dostali teplá místečka, ale to je úplně jiný rozměr, jestli vyvíjeli tlak, jestli vybírali ty poslance, jestli použili tajné informace, které měli předat policii, tak to je závažnější problém.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Petr Nečas včera řekl, že nezískal informace prokazující trestnou činnost svých spolupracovníků. Myslíte si, že by policie opravdu spustila tak rozsáhlou akci vyšetřování bez důkazů?

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si myslím, že důkaz mají. Otázka je samozřejmě, jestli ten důkaz je dostatečný a myslím si, že pan Nečas neměl zpochybnit justiční systém, to byl možná nejslabší místo v jeho krátkém projevu. Myslím si, že premiér by měl obhájit ten systém a zvláště, když jak jste se o tom zmínila, on byl ten, kdo zavedl takový zásahy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To by vlastně popřel sám sebe. Ostatně proslul mottem: Padni komu padni. V případě podezření z korupce by měl podle něj politik odejít, byť musíme říct, premiér není v tuto chvíli ani zatčen, ani vyšetřován.

Erik BEST, novinář
--------------------
Ano, tady je otázka, paní Nagyová měla velké pravomoce evidentně a otázka je, do jaké míry pan Nečas věděl o všem, co ona dělala. A do jaké míry ona to pro něj dělala a to my nevíme a pan Nečas ani nemusí vědět, co ví paní Nagyová. Takže on jí musel podpořit včera. Otázka je, jestli ona zůstane u něj. Záleží na tom, kdo byl tam ten hybatel událostí, jestli to byla ona nebo pan Nečas.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pana Antonína dál zajímá, cituji: "Není náhodou to, jak jsou rozsahem a utajení celé akce všichni zaskočeni." Důkaz, že systém dvou vrchních státních zastupitelství je funkční. Samozřejmě otázka se týká toho, že tu kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Cituji dál: "Nejsou zaskočeni vlastně, není to důkaz toho, že ten systém je funkční v tom smyslu, že pro mafiány i pro politiky je obtížné mít obě geograficky i personálně vzdálené instituce pod kontrolou a že chystaná reorganizace je možná spíše snahou mít státní zastupitelství snadněji ošéfovatelné. To znamená, nyní jak je vidět, nestačí mít pod kontrolu Prahu, jak to bylo za časů pana Rampuly a nedělám si iluze, že se paní Bradáčové podařilo všechny nitky odstříhnout. Tolik citace z e-mailu a otázka pro vás.

Erik BEST, novinář
--------------------
To je dlouhá otázka, jedna věc myslím, jestli se nemýlím, tak jsou tři vrchní státní zastupitelé, ale ta otázka je samozřejmě správná. Pan Nečas zpochybnil včera ten přesun z Prahy do Olomouce. Myslím si, že to také asi byla chyba z jeho strany.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vás to zaskočilo nebo překvapilo, že to dozoruje Olomouc a nikoliv Praha?

Erik BEST, novinář
--------------------
Spíš mě překvapilo nebo zaskočilo to, že pan Nečas to kritizoval a zvláště, když to dal do souvislostí s panem Čunkem. Já předpokládám, my nevíme, já nevím, jaký je rozsah těch razií. My nevíme, kdo byl obviněn přesně, my nevíme za co a pokud nebudeme vědět, tak my nemůžeme vědět, proč to posunuli do Olomouce, já předpokládám, že je to kvůli tomu, aby všechno zůstalo zatajené a v tom případě ten dotaz od posluchače je částečně na místě, protože to znamená, že v Praze jsou stále úniky nebo potenciální úniky informací.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vraťme se zpět k premiéru Nečasovi, jaká je jeho pozice po tom všem?

Erik BEST, novinář
--------------------
Jeho pozice záleží převážně na tom, do jakého rozsahu půjde to obvinění nebo to potenciální obvinění proti paní Nagyové. Pokud je to jen předmět toho, jestli pan Fuksa dostal místo třeba v představenstvu nebo dozorčí radě České aerolinií, nebo Českého holdingu, jak se to jmenuje, tak si myslím, že to je málo. Že to neobstojí, protože to je normální, sice ošklivé, ale normální politické kšeftování. Ale když je to věc jak jsem o tom mluvil, jestli zneužily tajné informace, tak to je závažnější a už asi to bude na demisi, ale já to říkám kdyby. Protože opravdu nevím a nejsem jeden z těch, kdo by řekl, že by pan Nečas už měl odstoupit. Já s tím nesouhlasím. Myslím sis, že bychom měli si počkat na více informací.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě spekuluje se v této chvíli, zda velká koalice do voleb nebo úřednická vláda po vzoru Jana Fischera nebo volby zda letos na konci léta, na začátku podzimu nebo jarní příští rok tedy na jaře. Pokud by k volbám došlo přeci jen ještě letos, lze říci, komu by případně prospěly, kdo by z nich mohl profitovat v této situaci?

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si myslím, že hodně záleží na tom, jak se na to bude dívat TOP 09. Zatím je zdrženlivá. Myslím si, že to je širší otázka, ale záleží na tom, jak to dopadne v Praze, protože jestli pan Nečas má odstoupit kvůli tomu, že paní Nagyová bude obviněna, což zatím pokud vím, nebyla a pokud bude, tak jak může pan Hudeček se stát primátorem Prahy, protože on také je obviněn. On je obviněn v té kauze OpenCard a tak to bude problém pro TOP 09. Že vyžaduje zatím ne, ale pokud by vyžadovala demisi pana Nečase, ale zatím dovolí, aby také obviněný člověk se stal pražským primátorem. Takže já očekávám od TOP 09, že ten zdrženlivý postoj bude pokračovat. Pak bude záležet na tom, co bude chtít dělat pan Zeman. Jedna věc je, co by měl dělat a další věc je, co on asi dělá, co je pro něj nejlepší a možná z jeho hlediska, trošku teď fabuluje, ale možná by pro něj bylo nejlepší, aby jmenoval pana Sobotku premiérem, protože pan Zeman ho moc nemá rád a on by tím pádem asi snížil preferenci ČSSD do voleb a pak on by měl lepší pozici po volbách jmenovat někoho jiného, pokud ČSSD vyhraje. Takže ta situace je velice nejasná, komplikovaná a jsou dokonce řeči o tom, že možná pan Zeman jmenuje pana Klause premiérem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tohle jste slyšel? Kde tuto informaci jste slyšel?

Erik BEST, novinář
--------------------
To napsali v dnešních novinách a také je to na Internetu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že by to přicházelo v úvahu vůbec?

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si myslím, že je to možné, ale myslím si, že předčasné a to je to, co možná je nejzajímavější, to načasování, protože já si myslím, že to je skoro nikomu nepřispívá momentálně. Kdyby byly volby hned teď nebo na podzim, tak já těžko najdu někoho, kdo z toho bude jasný vítěz v tom smyslu, že by bylo lepší skoro pro Všechny, abychom počkali do normálního období.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vítěze zatím neznáme, ale známe už poražené?

Erik BEST, novinář
--------------------
To asi bude ODS. I když to není úplně jasné, protože až na paní Nagyovou, tak jsou skoro všichni ti lidé, kteří jsou zapletený do té aféry, spíš Klausovci, takže to může nakonec poškodit pana Klause, pokud bude mít nějaké další politické záměry.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mohl by mít celý tento skandál případně vliv na nový zákon o státním zastupitelství, který vláda schválila a který už prošel prvním čtením. Jenom připomenu, že by se podle něj měly rušit vrchní stupně a posílil by nejvyšší státní zástupce, má být volen na 10 let a být prakticky neodvolatelný.

Erik BEST, novinář
--------------------
Určitě, já si myslím, že to může mít vliv a určitě bude mít vliv. Jedna věc je, že teď politici se na to podívají a řeknou: Moment, jestli my budeme mít víc takových zátahů a razií, tak možná ten zákon nebudeme chtít v této podobě, protože ten zákon je velice přísný tak jak je napsáno a to znamená, že by pan Pavel Zeman, pokud by zůstal na svém místě, měl obrovskou moc a pan prezident se dneska potká s panem Pavlem Zemanem, takže je evidentní, že ho považuje za významného hráče té aféry, což určitě je, když pan Ištván je ten, který je zmiňován nejčastěji, ale na druhé straně ty zásahy možná budou mít pozitivní vliv na prosazování toho zákona, protože my jsme viděli tento týden už první důkaz toho, že politici budou chtít změkčit ten zákon, že budou to chtít změnit a teď politici, kteří to chtějí v této podobě, budou moci říci: Ale ten současný systém funguje velice dobře. Pan Zeman Pavel z toho zatím co se stalo tento týden a ten zákon by měl zůstat nezměněný. Takže není úplně jasné, jaký vliv to bude mít na ten zákon, ale vliv to určitě bude.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda také projednává návrh zákona o státních úřednících, který má odpolitizovat státní správu. Myslíte, že zaručí ten současný návrh nestrannost státních úředníků a profesionalizaci státní správy?

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si myslím, že to je krok správným směrem. Otázka je, jestli když padne vláda, jestli vůbec bude možné takový zákon, jestli to projde do konce roku a Evropská unie říká, vyhrožuje, že pokud nebude, tak jej přestanou téct evropské fondy, takže z jistého hlediska ta krize je významná a možná nakonec nějací politici řeknou, že to je důvod, proč Nečasova vláda by neměla padnout.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebylo by řešením, co se týče toho zákona o státních úřednících, jak se píše konkrétně také podle nevládních organizací řešením, kdyby se do praxe uvedl zákon o státní službě, který v roce 2002 připravila ještě Zemanova vláda a v témže roce prošel celým tím schvalovacím kolečkem, dokonce je i ve sbírce zákonů jeho účinnost, ale politici odsouvají.

Erik BEST, novinář
--------------------
Já neznám ty detaily, to znají jen ti právníci, kteří na tom pracují,ale myslím si, že nejdůležitější je, aby byl nějaký zákon, který o něco víc omezuje vliv politiků na normální úředníky a ta dva zákony nebo jeden zákon plus ten návrh asi by to nějakým způsobem vylepšil.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle Karla Schwarzenberga, ministra zahraničí jsme se ocitli na křižovatce. Následují dvě možnosti, buď obroda demokracie, nebo ohrožení. K čemu vy se zatím opravdu pocitově přikláníte, protože nevíme, jak to vyšetřování dopadne, co všechno ukáže.

Erik BEST, novinář
--------------------
Já myslím, že bychom se měli na to dívat z tohoto hlediska, že možná nějací kmotříčci budou možná postavení mimo hru, ale zůstávají ti největší kmotři, ty největší finanční skupiny a oni z toho samozřejmě mají obrovskou radost, protože bude větší prostor na trhu pro její obchody a že ty menší hráči budou odstraněni. Takže já bych byl velice zdrženlivý v tom smyslu, že to bude velký pokrok pro demokracii. Já se obávám, že možná i opak, protože to budeme mít falešný pocit, že se vylepšuje demokracie a najednou ti, kteří chtějí posun víc do Ruska, tak budou mít o něco lepší postoje pozice v České republice.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co by ale ten pokrok podle vás, pane Beste, mohlo přinést, když řekněme jste vy osobně vůči této situaci nebo možnému pozitivnímu vnímání skeptický?

Erik BEST, novinář
--------------------
Pokud státní zástupce zůstane, zastupitelství zůstane, nebo bude nezávislým a pokud budou zásahy ve větších podnicích třeba v ČEZ, tak si myslím, že to může mít velice významný a pozitivní krok, ale my jsme zatím se soustředili víceméně na menší ryby a myslím si, že kvůli tomu máje trošku falešnou představu o tom, co se vlastně děje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Může to být ale začátek toho obrodného procesu, řekněme, té očisty.

Erik BEST, novinář
--------------------
To může být a můžeme vždycky mít naději, že se to vylepší.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bývalý technik CIA Edward Snowden, který vyzradil americký tajný protiteroristický program zůstává zatím v Hongkongu, nepovažuje se rozhodně za zrádce, jak řekl včera. S jakými pocity a otázkami sledujete sledování internetové sledování. Překvapivá informace to nejspíš není. Jaké nebezpečí celá ta aféra představuje?

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si myslím, že jedna věc je, do jaké míry, kolik lidí má k dispozici tajné informace. V České republice. Já předpokládám, že já nevím 50 až 100, 200 lidí má tu klasifikaci nejvyššího utajení, jestli to říkám správně. Já nevím, to samotné číslo je asi státní tajemství. V Americe je jich 850 tisíc, 850 tisíc Američanů má klasifikaci nebo prověrku na nejvyšší utajení. A to je neuvěřitelné. To znamená, že člověk takového nízkého přeřazení, jak je pan Snowden, může mít přístup k velice důležitým informacím a myslím si, že to je jeden problém, to je důkaz toho, že jak vy jste měli trošku jako Američan jsem opatrný, jak to vyslovuji, ale estébácký stát a my to svým způsobem v Americe máme to teď. Ale není to donášení jednoho souseda na druhého, ale je to donášení celé té mašinérie na zbytek společnosti. A já vidím v tom velké riziko ztráty důvěryhodnosti samotných Spojených států. Nejen kvůli té aféře, ale také kvůli Guantánamu a kvůli tomu, že našli zbraně hromadného ničení a kvůli dalšímu zneužití státní moci, že je spíš nejdůležitější je, co ta aféra udělá s důvěryhodností Spojených států.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dotaz pro vás, který nás vrátí k našemu tématu, cituji: "Premiér večer svolal Bezpečnostní radu státu. Zdá se, že jsme vystaveni nějakému nebezpečí, jen nevím z jaké strany. Mám pocit, že se premiér snaží desorientovat občany. Jak to vidíte vy," ptá se paní Michaela.

Erik BEST, novinář
--------------------
Já si řeknu to, co jsem už řekl. Jestli šéf vojenského zpravodajství je podezřelý, že zneužil tajné informace, tak to bude mí stejně, jak říká pan Hamáček z ČSSD, to bude opravdu mít velký význam pro bilaterální a multilaterální vztahy České republiky, takže ani nevíme, jak daleko to půjde. Já jen vím, že jsou fámy už léta, že získat prověrku v České republice je jen otázka peněz a možná ten proces, ta aféra trošku vyčistí to prostředí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Erik Best, americký novinář, který byl hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí. Děkuji za váš čas a budu se těšit na další rozhovor. Děkuji, na shledanou.

Erik BEST, novinář
--------------------
Na shledanou.

autor: Erik Best
Spustit audio