Jak jsou u nás lékaři připravováni na své povolání?

12. únor 2013

Nejen na tuto otázku odpověděl moderátorce Marii Retkové předpolední host magazínu „Je jaká je“, děkan 1. LF UK v Praze profesor Aleksi Šedo.

Co všechno obnáší studium medicíny? Jak velký je vlastně zájem adeptů o dlouhé a velice náročné studium? I na to jsme se zeptali.


Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (*18. června 1961, Helsinki, Finsko)
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
V současnosti je pan profesor Aleksi Šedo proděkanem 1. LF UK pro grantovou problematiku a rozvoj, vede Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v jeho rámci Laboratoř biologie nádorové buňky, společné pracoviště 1. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR. Profesor Šedo je ženatý, manželka Liliana Raquel se narodila v Uruguay a působí jako lékařka se specializací ve vnitřním lékařství a revmatologii v Revmatologickém ústavu Praha. Dcera Klára je studentka práv na Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne. Dnes občas profesor Šedo připomíná své dceři Kláře výhody toho, že se narodila do doby, kdy má svůj život podstatně více ve vlastních rukou než tomu bývalo „tenkrát“. A doufá, že jeho nabádání k vlastní odpovědnosti a opatrnosti před alibistickým pragmatismem nebere jen jako další podivínství z dob, kdy se slova „zavolej mi“ doprovázela gestem vytáčení ciferníku a nikoli přiložením mobilu k uchu.
Po absolvování Akademického Gymnasia v Praze začal profesor Aleksi Šedo studovat Fakultu všeobecného lékařství UK. Z důvodů charakteristických pro dobu před listopadem 1989 se sice na fakultu nedostával snadno, ale o to více si uvědomoval motivaci studovat vybraný obor. V roce 1986 ukončil profesor Šedo studia na Fakultě všeobecného lékařství a další akademické hodnosti na sebe nedaly dlouho čekat. V roce 1996 obhájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1996 se stal docentem pro obor lékařská biochemie. V roce 2000 obhájil doktorskou dizertační práci v oboru onkologie a jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie byl dva roky poté.
Profesor Šedo vedl projekty nejen v oblasti akademického, ale v rámci nadnárodní korporátní společnosti i průmyslového a "public-private partnership" výzkumu v několika evropských státech.. Má i bohaté zkušenosti v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví.
Od roku 1993 se na 1. LF UK podílí na všech formách výuky v předmětech lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie a příbuzných předmětů, v češtině a angličtině, v bakalářských a magisterských programech. Je školitelem bakalářských a diplomových prací (1. LF UK a PřF UK) a postgraduálních studentů.
Je členem domácích i mezinárodních odborných společností - International Committee on Proteolysis, European Association of Neuro-Oncology, European Tissue Repair Society, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, Česká chemická společnost, Onkologická společnost ČLS JEP, Učená společnost Profesora J. V. Koštíře.
Jeho největším koníčkem jsou motorky a motorkářství. Vedle toho má rád hudbu (od moderního jazzu přes blues až po všechny odnože rocku) a nekomerční filmy.
Přáním pana profesora Šeda krom vlastní práce „v biomedicíně“ vždy bylo poznat ji ze všech jejích podstatných a ne úplně oddělitelných stránek. Z hlediska vlastní klinické práce i vědy akademické i "doopravdy" aplikované. Je rád, že se mu podařilo si tato přání během několika let a v různých zemích splnit, potkat přitom skvělé lidi mnoha profesí a získat mnoho (jak sám říká: "Jakkoli ne vždy pohodlných, ale bez výhrady užitečných") zkušeností.
Zdroj: web 1. lékařské fakulty UK v Praze

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.