Host: zvonař Petr Rudolf Manoušek

22. prosinec 2018

Petr Rudolf Manoušek se v roce 2006 podílel na odlití největšího zvonu světa, který je v Japonsku. Dílna Manoušků za dobu své existence vyrobila a zrestaurovala několik tisíc zvonů, podílela se mj. na opravě pražské loretánské zvonkohry nebo pořízení nového srdce pro největší český zvon Zikmund. Připravila Světlana Lavičková.

autor: Světlana Lavičková | zdroj:
Spustit audio