Host: zvonař Petr Rudolf Manoušek

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zvonař Rudolf Petr Manoušek se svým zvonem pro Kutnou Horu

Petr Rudolf Manoušek se v roce 2006 podílel na odlití největšího zvonu světa, který je v Japonsku. Dílna Manoušků za dobu své existence vyrobila a zrestaurovala několik tisíc zvonů, podílela se mj. na opravě pražské loretánské zvonkohry nebo pořízení nového srdce pro největší český zvon Zikmund. Připravila Světlana Lavičková.