Host: Ivan Kruis, který spojil svůj život s českou knihou

23. únor 2019
Vypravěči

Je tvůrcem osnov předmětu Dějiny knižní kultury. Spolupracoval dlouhodobě s Čs. rozhlasem. V jeho poezii se prolíná milostná lyrika s historií a pamětí krajiny nejen rodného Podskalí a Jílovska v Posázaví. Zdraví je limitujícím faktorem jeho současného života, poezie ale zůstává nadále jeho nedílnou součástí. Připravila Jana Davidová.

autor: Jana Davidová-Kracíková
Spustit audio