Host: Vladimír Krylov, vývojový biolog

22. červenec 2023

Jaké místo má jeho obor v poznání podstaty lidské existence? Najde se v práci vývojového biologa prostor pro hravost a kreativitu? A co má člověk společného s drápatkou? Moderuje Jana Rychterová.

Spustit audio