Host: malíř a restaurátor František Makeš

19. leden 2019
Vypravěči

V 60. letech 20. století se podílel na restaurování maleb Obrazárny Pražského hradu. Vytvářel také kopii obrazu Svatý Jeroným Mistra Theodorika pro Národní galerii. Od roku 1968 žije ve Švédsku, kde byl 25 let hlavním konzervátorem a restaurátorem švédských královských sbírek. Připravila Jana Davidová.

Spustit audio