Hejda

Výklad příjmení Hejda je nejednoznačný a názory na něj se liší. Starší výklad Antonína Kotíka vycházel ze slovesa hajdat, tj. „chodit“, „toulat se“. Podle slovníku Dobravy Moldanové má příjmení Hejda tři možné motivace ‒ mohlo být utvořeno z rodného jména počítajícího skupinou Heid-; dále mohlo být motivováno německým apelativem Heide ve významu „lado“, „křovinatá rovina“; nebo může souviset se slovesem hejdat, které znamená „plýtvat“. Naproti tomu Josef Beneš odvozuje příjmení Hejda z místního jména – obcí pojmenovaných Haide, Haid apod. najdete mnoho v Německu i v Rakousku. V současnosti žije v ČR 2 148 nositelů tohoto příjmení.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 62; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 210; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 69

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.