Háneček + Hánečka

Přechýlené příjmení Hánečková dnes nosí 36 žen. Mohlo by se vztahovat k příjmení Háneček i k podobě Hánečka. Bylo odvozeno z německého rodného jména Johannes (česky Jan), respektive z jeho domácké podoby Hans. Jan je jméno hebrejského původu a vykládá se jako „bůh je milostivý“, popř. „bohem daný“, „milostivý boží dar“. U nás bylo a je rozšířené, je to jméno hned několika světců, nejoblíbenějšími byli jistě sv. Jan Křtitel, sv. Jan Evangelista

nebo český světec sv. Jan Nepomucký.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2019, s. 59 (Haneček); M. Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?, Praha 2020, s. 215‒216 (Jan)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio