František Kadlec, bývalý ředitel odboru turistického ruchu Pražského hradu

František Kadlec, bývalý ředitel odboru turistického ruchu Pražského hradu
František Kadlec, bývalý ředitel odboru turistického ruchu Pražského hradu

Jeho vzpomínky, zážitky i úvahy poslouchala Světlana Lavičková.