Důležité je hledání toho, co nás spojuje, ne rozděluje, řekl dnes Tomáš Halík

19. září 2013

Profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík se ohlédl za Forem 2000 a dozvěděli jsme se i o jeho setkání s Jeho Svatostí Dalajlámou.

Tomáš Halík se zastavil u Fora 2000, které se před pár dny uskutečnilo nejen v Česku. Co je to Templetonova cena? "To je cena, která je každým rokem udělována lidem, kteří se každým rokem zasloužili o spirituální oblast lidské existence. Tato cena je trochu doplňkem Nobellovy ceny. U zrodu stál i bývalý prezident Václav Havel."

Forum 2000 v roce 2013
Změnilo se Forum 2000 po odchodu Václava Havla? "My jsme se hodně obávali, že to bude pro Forum velká rána. Opak je ale pravdou. Zájem stále roste a rozšiřuje se. Je to jedna z nejotevřenějších akcí, kdy se může přihlásit každý, a to na internetu. Vím o tom, že se na akci těší a zúčastňuje řada studentů. Ti se po celé tři dny dobrovolně starají o nositele Nobelovy ceny a jsou z toho velmi nadšeni. Stále to má být místo nejzávažnější reflexe, hovoříme o tom, co Zemi čeká v budoucnosti. Myslím si, že právě dnes je velmi důležité ukázat, že přicházejí lidé z různých oblastí a mohou spolu mluvit. Velmi důležité je hledání toho, co nás spojuje, ne co nás rozděluje. Dnešní svět potřebuje morální lidi, ze kterých vyzařuje pravdivost, kteří celý život hledají pravdu. A mají co říci. A takoví tam jsou."

E-mail pořadu je jaktovidi@rozhlas.cz.


Tomáš Halík v letech 1966-71 vystudoval sociologii a filosofii na FF UK (žák prof. Patočky), titul PhDr. získal 1972; na podzim 1968 absolvoval trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of Wales v Bangoru ve Velké Britanii. V roce 1984 atestoval z klinické psychologie. Teologii studoval tajně v Praze (žák J. Zvěřiny) a po roce 1989 postgraduálně (se zaměřením na religionistiku) na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, kde v r. 1992 získal akademickou hodnost Th.Lic. (nostrifikováno MŠMT ČR "dr. v oboru teologie"). Na podzim 1992 se habilitoval pro obor sociologie na FSV UK v Praze a pro obor praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (Dr. hab. v oboru teologie). V roce 1997 byl jmenován profesorem UK pro obor sociologie.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.
Moderuje Zita Senková, autorka textu Věra Luptáková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Tomáš Halík
Spustit audio