David Mareček: "Umění je často tím nejúčinnějším prostředkem, jak pomoci lidem"

25. září 2013

S generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem jsme probírali důvody úspěchu Angely Merkelové v německých volbách. Pátrali jsme také po tom, jak jde dohromady kultura a politika.

Kultura a politika? Jak to jde dohromady? Jsou koncertní síně dokladem sebevědomí národa? Mění Česká filharmonie hudební výchovu ve školách?

Kde pomáhá kultura?
Před nedávnem kolovala na internetu petice s požadavkem, aby zahajovací koncert v Metropolitní opeře byl věnován právům homosexuálů. Návrh byl ale odmítnut s tím, že divadlo si klade cíle umělecké a nikoli politické. David Mareček s tímto postupem docela souhlasí. „Umění by v tomto případě mělo být odděleno od politiky. Ale záměrně říkám v tomto případě, protože jsou naopak situace, kdy umění je často tím nejúčinnějším prostředkem, jak pomoci lidem. Ale jsou to situace dosti odlišné v tom, že se jedná o historicky zásadní okamžiky.“

Čemu nepodléhat
Jak David Mareček vnímá současnou reflexi aktuálních témat v současném umění? „Témata v umění jsou důležitou věcí. Často se stává, že chybí a že umělci, někdy méně a někdy více, podléhají mediálnímu světu, tomu, že na sebe dokážou strhnout pozornost pouze tím, že budou něčím šokovat. To je ale ta lepší varianta. Ta horší je, když se snaží zaujmout svým osobním životem, který přímo servíruje bulváru. A to je úplná umělecká konečná.“

Své dotazy pište na známý e-mail: jaktovidi@rozhlas.cz.

David Mareček je od února 2011 generálním ředitelem České filharmonie, do té doby byl ředitelem Filharmonie Brno, učitelem hry na klavír Konzervatoře Brno, dříve pak dramaturgem, zástupcem ředitele a učitelem hry na klavír a dějin a literatury klavíru, korepetice.

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: David Mareček
Spustit audio