Chemie v kosmetických přípravcích

Káva o čtvrté
Káva o čtvrté

Host:  Ing. Jan Šmidrkal, Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. Moderuje Patricie Strouhalová.