Chci žít mezi vámi

Anežka Marušincová

Mají jeden chromozom navíc, trpí takzvaným Downovým syndromem. Jsou postižení, ale v ledasčems mohou i vyniknout. Záleží ovšem na lidech kolem nich, na jejich dobré vůli, trpělivosti a vnitřní síle. Nabízíme Vám k poslechu a ke stažení pořad o těch, kteří pomohli a pomáhají těmto rodinám.

Před více než dvěma lety stáli manželé Marušincovi z Českých Budějovic před těžkým rozhodováním - jejich prvorozený potomek bude trpět takzvaným Downovým syndromem, genetickou odchylkou v počtu chromozomů. Malá Anežka nakonec dostala šanci - nejen díky svým rodičům, ale i díky lidem, kteří jim byli v době před Anežčiným narozením nablízku. A pomoc svého okolí, a ne malou, potřebuje Anežka i její rodiče stále.

Slyšeli jste pořad Martiny Touškové Chci žít mezi vámi. Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Yvona žertová, technická spolupráce Pavel Petřík.

Náměty a připomínky k pořadům o dobré vůli kolem nás můžete zasílat na e-mailovou adresu dobravule@rozhlas.cz.