Byl Jan Nepomucký královniným zpovědníkem? Přečtěte si názor historika Miroslava Herolda

2. květen 2016

Životy měl dva. 17. dubna 1393 vylovili rybáři v Vltavy tělo Johánka z Pomuku. Jeho smrtí se narodil jiný muž, který vstoupil do dějin jako Jan Nepomucký. Kněz, jezuita a historik Miroslav Herold se mu věnuje 20 let.

Miroslav Herold je přesvědčený, že život světce byl dobře rozpracován. „Není nic světoborného, co by se k jeho historickému životu ještě dalo najít.“ Přesto se mu věnuje v disertační práci.

„Co mě zajímá je druhý život Jana Nepomuckého před jeho oficiálním vyhlášením za svatého. To je pole, které se dá ještě orat v mnohých brázdách.“ Zajímá ho, jak ho lidé chápali v barokní době.

Mix pravdy a lži

Sv. Jan Nepomucký v Chrasti

„Ta barokní doba mě fascinuje. To, že ještě oficiálně nebyl prohlášený za svatého a jeho kult už byl tak rozšířený! Jeho sochy rostly jako houby po dešti. Je to strhující příběh!“

Co je pravdy na barokní legendě o královnině zpovědníkovi, který se nechal raději zabít, než aby se zpronevěřil zpovědnímu tajemství? „Zdá se, že je to tak 50 na 50,“ říká Miroslav Herold s dovětkem, že tato legenda je nejspíš nánosem smyšlenek a možná i zbožných lží.

Prvomučedník zpovědi

Historie praví, že v březnu 1393 nechal král Václav IV. zajmout, vyslýchat a mučit čtyři muže z doprovodu arcibiskupa Jana z Jenštejna. Nepřežil to jediný z nich: Jan Nepomucký. Jeho tělo bylo svrženo z Karlova mostu do Vltavy. Když ho lidé vylovili, bylo podle legendy kolem jeho hlavy pět hvězd.

V příběhu Jana Nepomuckého se stále hledá něco výjimečného. „Potřebujeme vzory,“ shrnuje to Miroslav Herold a dodává: „V očích lidí to byl světec, který byl ochránce osobní cti. V baroku to byla největší hodnota života, něco velmi citlivého. Lidi tehdejší doby to neuvěřitelně fascinovalo.“

Písecký most - Svatý Jan Nepomucký na mostě

Pečlivý úředník

Kromě toho, byl to první světec v dějinách, který byl chápaný jako mučedník zpovědního tajemství. Jeho sochy najdete všude po světě. Jen v Evropě je odhadem 30 000 jeho památek. Jeho vzkaz dnešním lidem zní prý jasně: věrnost povolání.

A neměl ho lehké. Jako generální vikář měl na starosti asi 1 900 farností. „Musel splňovat náročná kritéria svého zaměstnavatele, arcibiskupa pražského Jana z Jenštejna. A to byl velmi náročný člověk!“

Martina Kociánová a P.Miroslav Herold

Kde všude znají a ctí Jana Nepomuckého? Jaké zázraky vykonal? Kdo měl zásluhu na jeho kanonizaci a svatořečení? Více uslyšíte v Archivu pořadů.

autoři: eh , Martina Kociánová
Spustit audio