Broumovský varhaník

Vladimír Hrubý

Vladimír Hrubý žije v Božanově, působí na Broumovsku. Původním povoláním je zemědělský inženýr, ale už od dětství hraje na varhany v místních kostelech. Po převratu v roce 1989 založil pěvecký soubor Canticum, s nímž uvádí nejen díla klasiků, ale i skladby místních skladatelů a varhaníků, kteří od barokních dob působili v klášteře benediktinů v Broumově. I po zrušení kláštera v padesátých letech minulého století se staré noty zachovaly na kůrech místních kostelů, zejména v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově. Tam Vladimír Hrubý archivoval více než osm set notových záznamů, z nichž některé znovu rozezněl podle vlastnoručně vytvořených partitur.

V pořadu hovoří Vladimír Hrubý a jeho syn Jakub. Zpívá broumovský sbor Canticum. Režie Yvona Žertová, dramaturgie Lenka Svobodová, technická spolupráce David Janečka.

Svoje náměty a připomínky k pořadům o lidech dobré vůle nám posílejte pod heslem Dobrá vůle na známou adresu Českého rozhlasu: Vinohradská 12, Praha 2, 129 00 nebo e-mailem na adresu: dobravule@rozhlas.cz.