Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu letos slaví dvě velká výročí

20. září 2006

Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu letos slaví dvě kulatá výročí: 100 let budovy a 10 let gymnázia. K významnému výročí byla vydána pamětní publikace a minulý pátek se u příležitosti Dne církevního školství také hodně slavilo.

Nejprve jsem k mikrofonu pozvala ředitele Jiřího Čunáta.

Kolik studentů má Vaše gymnázium?

"260 a nyní máme zažádáno na kraji na zvýšení kapacity, protože zájem je mnohem větší, než můžeme uspokojit."

Můžete stručně říct něco o historii Vašeho gymnázia?

Biskupské gymnázium Varnsdorf

"Gymnázium bylo založeno před deseti lety a navazuje na tradici reálky, která ve Varnsdorfu byla do konce 2. světové války."

Toto gymnázium bylo založeno jako církevní škola. Nabízíte ve výuce nějaký náboženský program?

"Ve výuce ne, ale v mimoškolních aktivitách je zaveden kroužek Tarsicius, a to je v podstatě nepovinná náboženská výuka."

Kolik studentů do něj chodí?

"Asi 30 studentů chodí pravidelně."

Jak často tento kroužek je?

Pepa Nos představuje publikaci k výročí školy

"Pravidelně jednou týdně, ale je spojen ještě s dalšími aktivitami o víkendech a o prázdninách."

Chodí absolventi Vašeho gymnázia studovat teologii, nebo pracují někde v církvi ve své další kariéře?

"Ano, celá řada našich studentů se hlásí na teologické fakulty v Českých Budějovicích, v Praze, v Olomouci."

Zhruba kolik procent Vašich pedagogů jsou křesťané?

"V učitelském sboru je asi 40 % praktikujících křesťanů."

Studenti své gymnázium hodně chválí:

"Jsem tady druhý rok, jsem v kvintě a zatím je to tady úplně super, nemůžu si stěžovat."

Co se Vám tady konkrétně líbí?

"Jsou tady úplně skvělí učitelé, hodně naučí a je to tady super: dobrá atmosféra, skvělí lidi okolo, takže v pohodě."

Proč sis vybral studium právě na tomto gymnáziu?

"Mám tady bratra a slyšel jsem, že je to nejlepší škola ve Varnsdorfu."

Na chodbách školy jsem potkávala trojice studentek, z nichž dvě měly zavázané oči a třetí je prováděla. Zeptala jsem se, co dělají:

Projekt Uvidíš, co nevidíš!

"Máme projekt, zkoušíme, jaké to je být slepý."

A jaké to je?

"No, blbé."

A vysvětluje Vám kolegyně, která nemá zavázané oči, kde jste zrovna?

"Ne, my si to musíme ohmatat a poznat to."

V rámci své ankety mezi studenty gymnázia jsem se setkala i s Paulínou Bočkovou, která studuje v oktávě a je autorkou projektu o nevidomých.

Proč jste si vybrala studium právě na Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu?

"Protože je tady hodně podnětné prostředí. Když mě napadne něco, co bych chtěla zrealizovat, tak s tím zajdu za panem ředitelem a on to dovede vždy do konce. Cokoliv potřebuji, cokoliv chci, tak mi tato škola pomůže."

Jaké jste měla nápady, které se Vám tady podařilo zrealizovat?

Biologie

"Například je tady projekt Uvidíš, co nevidíš!, který je o slepých lidech. Zkoušíme chodit po škole se zavázanýma očima, abychom si vyzkoušeli, jak se cítí slepí lidé. To probíhá už od jara, měli jsme tady přednášky nevidomého člověka. Pak máme ještě jeden projekt, který se týká mentálně postižených. Snažíme se je zařadit do kolektivu, takže už byli párkrát u nás ve škole ve výuce a děti se s nimi krásně skamarádily. Ani si nemyslely, že se s nimi dá takto komunikovat."

Ty Vaše projekty jsou zaměřeny hodně sociálně. Jak chcete potom pokračovat v dalším studiu?

"Chci na psychologii. Do Prahy na Karlovu univerzitu."

Spustit audio